Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1186/GSQL-TH
V/v kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Điều tra chống buôn lậu.

Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được Đơn và hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) của Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO đối với:

- Các sản phẩm là dược phẩm, cao dán hạ sốt, trang thiết bị và vật tư y tế như găng tay, xi lanh, ống nghe, thiết bị đo huyết áp, dao mổ, kim châm cứu mang nhãn hiệu “COOL-KID” theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 95082 ngày 23/01/2008 thuộc Chủ sở hữu quyền CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN;

- Kiểu dáng “HỘP CAO DÁN” được bảo hộ theo Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp số 9713 ngày 25/9/2006 thuộc Chủ sở hữu quyền CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN.

Căn cứ các quy định tại Điều 217 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11, Điều 74 và Điều 75 Luật Hải quan năm 2014, Điều 6 và Điều 7 Thông tư số 13/2015/TT-BTC, Cục Giám sát quản lý về hải quan chấp nhận Đơn đề nghị nêu trên đến ngày 05/9/2018.

Cục Giám sát quản lý về hải quan đã gửi Đơn và Hồ sơ (bản mềm) của Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO từ hộp thư điện tử tchq.shtt@customs.gov.vn đến hộp thư điện tử của các đầu mối SHTT thuộc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Cục Điều tra chống buôn lậu để triển khai việc kiểm tra, giám sát về SHTT đối với nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp nêu trên theo quy định.

Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, các đơn vị liên hệ theo đầu mối; Phòng Tổng hợp - Cục Giám sát quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan; Điện thoại: 04.39440833 (máy lẻ: 8805/8809); Fax: 04.39440620; Thư điện tử: tchq.shtt@customs.gov.vn.

Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (để t/báo);
(Đ/c: 343 Đội cấn, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội)
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha