Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ
TRUNG ƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1093/VSDTTƯ-TCQG
V/v: Triển khai tiêm chủng thường xuyên đảm bảo an toàn, phòng chống lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật /Y tế dự phòng 63 tỉnh/thành phố

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại công văn số 678/DP-TC ngày 7/8/2020, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh có vắc xin phòng bệnh trong tiêm chủng mở rộng (TCMR), đảm bảo tổ chức tiêm chủng đạt mục tiêu và đảm bảo an toàn trong tình hình dịch COVID-19, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Dự án TCMR đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Y tế dự phòng các tỉnh/thành phố căn cứ vào tình hình thực tế dịch bệnh COVID-19 của địa phương để chỉ đạo triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên, cụ thể như sau:

1. Đối với các địa phương không thực hiện giãn cách xã hội

Tiếp tục thực hiện công tác tiêm chủng thường xuyên, đảm bảo an toàn tiêm chủng và các biện pháp phòng chống lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2 trong buổi tiêm chủng theo quy định, cụ thể:

+ Lập kế hoạch tổ chức buổi tiêm chủng phù hợp, thông báo cho các đối tượng đến tiêm chủng theo các khung giờ khác nhau để tránh tập trung đông người trong cùng thời điểm tiêm chủng.

+ Khu vực tiêm chủng cần vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng, lau khử khuẩn trước và sau buổi tiêm chủng phòng tiêm, bàn tiêm, phòng khám phân loại, phòng chờ và phòng theo dõi sau tiêm.

+ Cán bộ Y tế và người đến tiêm chủng phải thực hiện các biện pháp bảo hộ cá nhân như đeo khẩu trang, rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên, kiểm tra thân nhiệt.

+ Tuyên truyền cho các bậc cha mẹ và cộng đồng về lợi ích của tiêm chủng phòng bệnh cũng như thực hiện các hành vi an toàn khi đến điểm tiêm chủng, người có dấu hiệu ho, sốt, nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 hay có tiền sử tiếp xúc gần với ca bệnh không đến điểm tiêm chủng.

+ Tăng cường kiểm tra giám sát việc đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn.

2. Đối với các địa phương thực hiện giãn cách xã hội

Tạm hoãn triển khai công tác tiêm chủng và thực hiện quản lý đối tượng tiêm chủng để tổ chức tiêm bù đủ mũi cho các đối tượng đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đạt mục tiêu.

Ngay sau khi không phải thực hiện giãn cách xã hội, các địa phương khẩn trương triển khai tiêm chủng thường xuyên đảm bảo an toàn phòng chống lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2 theo hướng dẫn nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo);
- Cục Y tế dự phòng (để báo cáo);
- Ban điều hành Dự án TCMR các khu vực (để chỉ đạo);
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố (để chỉ đạo);
- Lưu HCVT, TCQG.

VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN TCMR
Đặng Đức Anh