Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1062/KCB-NV
V/v tăng cường cảnh giác phát hiện sớm bệnh do vi rút Zika

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành.

 

Trước tình hình bệnh dịch do vi rút Zika đang lan rộng trên thế giới tính đến ngày 02/9/2016 đã có 72 Quốc gia và vùng Lãnh thổ thông báo có sự lưu hành hoặc có sự lây truyền vi rút Zika đặc biệt trong thời gian từ cuối tháng 8/2016 đến nay, tại Singapore bùng phát dịch do vi rút Zika với số trường hợp mắc tăng nhanh hàng ngày, đến ngày 02/9/2016 đã có 242 trường hợp mắc, bệnh chưa có vắc xin phòng bệnh và chưa có thuốc Điều trị đặc hiệu, nhằm tăng cường công tác phòng chống bệnh do vi rút Zika tại các cơ sở khám, chữa bệnh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện, chỉ đạo các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục có kế hoạch tổ chức phổ biến, tập huấn “Hướng dẫn chẩn đoán, Điều trị bệnh do vi rút Zika” ban hành kèm Quyết định số 439/QĐ-BYT ngày 05/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bác sĩ và Điều dưỡng tham gia công tác khám, Điều trị tại khoa Khám bệnh, khoa Hồi sức cấp cứu, khoa Nhi, khoa Truyền nhiễm, khoa Thần kinh, khoa Chẩn đoán hình ảnh, khoa Xét nghiệm của tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do đơn vị quản lý (công lập và tư nhân).

2. Phối hợp với hệ thống Y tế dự phòng trong việc lấy và gửi mẫu đi xét nghiệm (4 Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pastuer khu vực và 2 bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW và Bệnh nhiệt đới Tp Hồ Chí Minh) để phát hiện ca bệnh và cách ly người bệnh. Đặc biệt lưu ý các ca bệnh nghi ngờ do vi rút Zika tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện, tuyến xã do các triệu chứng của bệnh này nhẹ với các biểu hiện sốt, ban dát sẩn trên da, đau đầu, đau mỏi cơ khớp, viêm kết mạc mắt. Các biến chứng về thần kinh: Guillain Barre, viêm não màng não, hoặc hội chứng não bé ở trẻ sinh ra từ bà mẹ mắc bệnh trong thời kỳ mang thai.

3. Cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng khu vực Điều trị để tiếp nhận và Điều trị người bệnh nghi ngờ mắc bệnh do vi rút Zika, chuẩn bị các cơ số thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư, để phục vụ tốt việc thu dung, Điều trị các ca bệnh nghi ngờ do vi rút Zika.

4. Vệ sinh môi trường, cảnh quan bệnh viện, phun diệt muỗi trong bệnh viện, các phòng bệnh, cung ứng đủ màn cho người bệnh Điều trị nội trú, tuyên truyền để người bệnh, người chăm nuôi hiểu và phòng tránh muỗi đốt để phòng bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi rút Zika.

5. Phối hợp tốt giữa các cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan y tế dự phòng, nghiêm túc báo cáo kịp thời các ca bệnh nghi ngờ với Trung tâm y tế dự phòng địa phương và báo cáo Bộ Y tế theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế để thực hiện xử lý kịp thời dịch bệnh.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh gửi đến các đơn vị, để khẩn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến (để b/cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/cáo);
- Cục YTDP, Vụ TT-KT, TTTTGDSKTW (để ph/hợp);
- Website Cục QLKCB;
- Lưu: VT, NV.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê