Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1061/KCB-NV
V/v tăng cường hỗ trợ công tác điều trị SXHD khu vực Tây Nguyên

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Y tế Tp Hồ Chí Minh

Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng, tính đến ngày 03/9/2016 cả nước ghi nhận 62.187 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue (SXHD) tại 50 tỉnh/thành phố trong đó có 19 trường hợp tử vong tại các tỉnh, thành phố: Đồng Nai (03), An Giang (02) Kiên Giang (1), Khánh Hòa (01), Tây Ninh (01), Cần Thơ (01), Bà Rịa - Vũng Tàu (01) Trà Vinh (01) Cà Mau (01), TP. Hồ Chí Minh (02), Bến Tre, Gia Lai (01) và Đắk Lắk (01), Kon Tum (02). Riêng khu vực Tây Nguyên ghi nhận 14.029 trường hợp (chiếm 22,6%), tử vong 3 trường hợp. Để tích cực, chủ động và liên tục nâng cao chất lượng của công tác điều trị, giảm tỷ lệ tử vong do SXHD tại khu vực Tây Nguyên Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh là các đơn vị tuyến cuối của Bộ Y tế về điều trị bệnh SXHD phụ trách khu vực Tây Nguyên thực hiện tốt các nội dung hỗ trợ cho các cơ sở khám chữa bệnh khu vực Tây Nguyên như sau:

1. Tiếp tục tổ chức phổ biến, tập huấn “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue” ban hành theo Quyết định số 458/QĐ-BYT ngày 16/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bác sĩ và điều dưỡng tham gia công tác khám, điều trị SXHD tại khoa Khám bệnh, khoa Hồi sức cấp cứu, khoa Nhi, khoa Truyền nhiễm của tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do đơn vị quản lý (công lập và tư nhân).

2. Tổ chức bình bệnh án, rút kinh nghiệm tử vong, nâng cao năng lực hồi sức cho bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện khu vực.

3. Phối hợp cùng với các Bệnh viện xem xét, điều chỉnh lại các quy trình tiếp nhận, xử lý, theo dõi, điều trị người bệnh SXHD cho phù hợp với tình hình của Bệnh viện, bảo đảm tiếp nhận, điều trị người bệnh SXHD kịp thời, giảm tử vong.

4. Củng cố đường dây nóng để có thể thường xuyên tư vấn, trao đổi thông tin về chuyên môn, yêu cầu hỗ trợ khi cần thiết.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương nghiên cứu, tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- Cục YTDP, Vụ TT-KT (để phối hợp);
- Các BV: Bệnh Nhiệt đới Tp.HCM, Nhi đồng 2 Tp.HCM (để p/hợp thực hiện);
- Website Bộ Y tế, website Cục QLKCB;
- Lưu: VT, NV.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê