Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1101/QLD-KD
V/v công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2023

 

Kính gửi: Văn phòng Bộ Y tế

Cục Quản lý Dược xin gửi Quý Văn phòng danh mục cơ sở bán buôn mua thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Công ty TNHH B. Braun Việt Nam để Quý Văn phòng công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (công bố theo mục 3: Thông tin về cơ sở bán buôn mua thuốc của cơ sở có quyền nhập khẩu nhưng không được thực hiện quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam để phân phối trong nội dung “Công bố thông tin liên quan đến lĩnh vực kinh doanh dược”).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Văn phòng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Website Cục QLD (để đăng tải);
- Công ty TNHH B. Braun Việt Nam (để thực hiện);
- Lưu: VT, KD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Việt Dũng

 

PHỤ LỤC

THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ BÁN BUÔN MUA THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC CỦA CƠ SỞ CÓ QUYỀN NHẬP KHẨU NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN QUYỀN PHÂN PHỐI THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐỂ PHÂN PHỐI
(Kèm theo Công văn số 1101/QLD-KD ngày 13/09/2023 của Cục Quản lý Dược)

STT

Thông tin về cơ sở nhập khẩu

Thông tin về cơ sở bán buôn

Tình trạng cơ sở nhập khẩu bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc cho cơ sở bán buôn

Tên

Địa chỉ trụ sở và địa điểm kinh doanh (*)

Tên

Địa chỉ trụ sở và địa điểm kinh doanh (*)

Thời điểm Công bố trước khi bán (**)

Thời điểm Công bố trước khi dừng bán (**)

1

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở:

Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

- Địa điểm kinh doanh:

Kho số 5B, ICD Tân Cảng Long Bình, số 10 Phan Đăng Lưu, phường Long Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Công ty TNHH Dược Phẩm Gigamed

- Địa chỉ trụ sở chính:

13.05A, Tầng 13 Toà nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Địa điểm kinh doanh:

Lô B4, Đường K1, Khu công nghiệp Cát Lái, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam

06/09/2023

 

2

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở:

Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

- Địa điểm kinh doanh:

Kho số 5B, ICD Tân Cảng Long Bình, số 10 Phan Đăng Lưu, phường Long Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Công ty TNHH Dược Phẩm Gigamed - chi nhánh Hà Nội

- Địa chỉ trụ sở chính:

Lô 38, đường 36, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Địa chỉ kinh doanh:

Lô 38, đường 36, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Việt Nam

06/09/2023

 

3

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở:

Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

- Địa điểm kinh doanh:

4Kho số 5B, ICD Tân Cảng Long Bình, số 10 Phan Đăng Lưu, phường Long Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương CPC1 - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ trụ sở chính:

Số 297/24A Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ kinh doanh:

+ Lô 03, Đường số 4, KCN Tân Tạo mở rộng, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

+ Lô 20, Đường số 7, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

06/09/2023

 

4

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở:

Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

- Địa điểm kinh doanh:

Kho số 5B, ICD Tân Cảng Long Bình, số 10 Phan Đăng Lưu, phường Long Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Công ty TNHH Dược Phẩm Tuệ Hải

- Địa chỉ trụ sở chính:

Số 23 đường số 17, KDC Him Lam, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Địa chỉ kinh doanh:

Số 23 đường số 17, KDC Him Lam, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

06/09/2023