Công tác tổ chức đấu thầu gồm các công việc gì?

Ngày gửi: 11/04/2017 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL42378

Câu hỏi:

Kính chào Luật sư. Tôi có câu hỏi xin ông trả lời giúp, cụ thể: Theo quy định tại mục 1.2 Công văn số 3667/BTC-HCSN ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính về việc thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2016 theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ quy định: "Dừng thực hiện và huỷ dự toán đối với các khoản kinh phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước giao đầu năm nhưng đến ngày 30/6/2016 chưa triển khai thực hiện, chưa được phê duyệt dự toán, chưa thực hiện bất kỳ công việc nào của công tác tổ chức đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn Luật…" Xin hỏi: 1. Công tác tổ chức đấu thầu bao gồm các công việc gì? 2. Bắt đầu thực hiện công việc gì thì được coi là đã tổ chức đấu thầu?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Cơ sở pháp lý

– Công văn số 3667/BTC-HCSN

– Luật đấu thầu 2013

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ khoản 12 điều 4 Luật đấu thầu 2013 quy định:

"12. Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế."

Căn cứ Luật thương mại 2005, trình tự đấu thầu gồm:

Mở thầu: trước khi mời thầu thì bên chủ đầu tư phải lập hồ sơ mời thầu. Hồ sơ phải đảm bảo : các yêu cầu liên quan đến hàng hóa, dịch vụ được đấu thầu; phương pháp đánh giá, so sánh , xếp hạng và lựa chọn nhà thầu; những chỉ dẫn khác liên quan đến việc đấu thầu, chi phí về việc cung cấp hồ sơ cho bên dự thầu do bên mời thầu quy định.

– Dự thầu: các nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu, bản báo cáo chi tiết theo yêu cầu của chủ đầu tư, mời thầu

– Mở thầu: mở thầu là việc tổ chức mở hồ sơ dự thầu tại thời điểm đã được ấn định hoặc trong trường hợp không có thời điểm được ấn định trước thì thời điểm mở thầu là ngay sau khi đóng thầu.

Những hồ sơ dự thầu nộp đúng hạn phải được bên mời thầu mở công khai. Các bên dự thầu có quyền tham dự mở thầu.

Những hồ sơ dự thầu nộp không đúng hạn không được chấp nhận và được trả lại cho bên dự thầu dưới dạng chưa mở.

– Chấm thầu: chấm thầu là hình thức mà chủ dự án xem xét về kĩ thuật cũng như khả năng tài chính của các nhà thầu trong hồ sơ dự thầu đã gửi về cho chủ dự án. Chủ dự án sẽ xem xét về mặt kĩ thuật trước, sau khi chọn được các nhà thầu có kĩ thuật tốt sẽ xem xét đến yếu tố tài chính của các hồ sơ dự thầu đã được chọn vào vòng trong. Nếu nhà thầu nào đưa ra được mức tài chính thấp nhất trong các hồ sơ đã được chọn thì sẽ trúng thầu. 

– Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và kí hợp đồng: ngay sau khi có kết quả đấu thầu, bên mời thầu có trách nhiệm thông báo kết quả đấu thầu cho bên dự thầu.

Bên mời thầu tiến hành hoàn thiện và kí kết hợp đồng với bên trúng thầu trên cơ sở sau đây:

+ Kết quả đấu thầu;

+ Các yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu;

Phân biệt cấp ngân sách với đơn vị dự toán ngân sách nhà nước

+ Nội dung nêu trong hồ sơ dự thầu:

Bắt đầu thực hiện công tác mời thầu thì được coi là đã tổ chức đấu thầu.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH