Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1559/2006/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2006 

 

CÔNG ĐIỆN

Thủ tướng Chính phủ điện:

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lãnh đạo các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước

Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2006 ước tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng khá cao, tuy nhiên còn đạt thấp so với mức tăng trưởng 9 tháng năm 2005 là 8,12% và chưa thể hiện đúng tiềm năng phát triển của nền kinh tế. Một số ngành, lĩnh vực có mức tăng trưởng đạt thấp so với cùng kỳ năm trước như thủy sản 9 tháng đạt mức tăng 8,37% so với mức tăng 9,41%, mức tăng xây dựng cơ bản đạt 8,75% so với mức tăng 9,86%; các dịch vụ du lịch như khách sạn, nhà hàng đạt mức tăng 11,14% so với mức tăng 16,28%; sản lượng dầu thô khai thác 9 tháng giảm 7,5%, sản lượng phân hóa học giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2005.

Để phấn đấu hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2006 – năm đầu của kế hoạch 5 năm 2006 – 2010, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số việc sau đây:

1. Chỉ đạo ngay việc rà soát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp mình 9 tháng qua; đề ra các biện pháp cụ thể để chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong 3 tháng còn lại của năm 2006. Tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh các sản phẩm; hàng hóa đang phát triển thuận lợi, đang có thị trường. Rà soát các dự án, công trình đang triển khai, xử lý kịp thời các vướng mắc, khó khăn trong xây dựng cơ bản để đẩy nhanh tiến độ công trình, lưu ý đẩy nhanh việc nghiệm thu khối lượng đã hoàn thành và thủ tục giải ngân, thanh toán…

2. Các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có các chỉ tiêu thực hiện 9 tháng đạt thấp so với cùng kỳ và kế hoạch được giao phải tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, tìm mọi biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Trong đó, cần lưu ý một số ngành, lĩnh vực còn đạt thấp so với cùng kỳ như:

a) Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác nuôi trồng hải sản, tăng nhanh sản lượng khai thác, chế biến và xuất khẩu, nhất là đối với những mặt hàng hiện đang có thị trường;

b) Chỉ đạo phấn đấu bảo đảm sản lượng khai thác dầu thô đạt mức 18 triệu tấn và tăng công suất sản xuất phân đạm của Nhà máy đạm Phú Mỹ để bù sản lượng do phải nghỉ để bảo dưỡng;

c) Các ngành thương mại, dịch vụ, nhất là vận tải, bưu điện, du lịch, khách sạn… cần tập trung tăng năng lực và chất lượng phục vụ trong những tháng cuối năm, nhất là dịp Hội nghị cấp cao APEC.

3. Các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp phải đặt công tác chỉ đạo thúc đẩy sản xuất, kinh doanh là một nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp mình trong những tháng cuối năm, với quyết tâm phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao cả năm 2006. Trong đó, đặc biệt là các Bộ, ngành chỉ đạo sản xuất, kinh doanh như: Bộ Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủy sản, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thương mại; các địa phương có tỷ trọng lớn về giá trị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Cần Thơ, Kiên Giang; các Tập đoàn kinh tế; các tổng công ty nhà nước phải chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và với các biện pháp thật cụ thể, thiết thực.

Trong 3 tháng cuối năm 2006, vào ngày 25 hàng tháng, các Bộ, địa phương, doanh nghiệp nêu trên phải có báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác chỉ đạo và tình hình thực hiện hàng tháng của mình.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 hàng tháng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTgCP;
- Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của QH;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Người phát ngôn của TTgCP, Website CP,
  Các Vụ: CN, NN, QHQT, ĐP, NC, V.I, DK, V.IV, TH, TTTT, và BC;
- Lưu: VT, KTTH.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng