Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 770/CĐ-BYT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012

 

CÔNG ĐIỆN

TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH TAY CHÂN MIỆNG

Bộ Y tế điện: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Từ 01/01/2012 đến nay, tình hình bệnh dịch tay chân miệng tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, tính đến ngày 20/02/2012 cả nước đã ghi nhận 6.328 trường hợp mắc tại 60/63 tỉnh, thành phố, trong đó có 9 trường hợp tử vong. Các trường hợp mắc và tử vong tập trung chủ yếu ở trẻ dưới 5 tuổi và có nguy cơ tiếp tục gia tăng số mắc và tử vong. Để chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, quyết tâm khống chế dịch, hạn chế số mắc và tử vong ngay từ đầu năm, Bộ Y tế trân trọng đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo một số nội dung công tác sau:

1. Tăng cường chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, tổ chức họp Ban chỉ đạo thường xuyên nhằm thống nhất các biện pháp chỉ đạo phòng, chống dịch; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch theo từng địa bàn dân cư.

2. Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các Sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch tay chân miệng năm 2012, huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng chống dịch; bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực đảm bảo các hoạt động phòng, chống dịch chủ động tại các địa phương. Tăng cường công tác giám sát, điều tra tình hình dịch, thông tin, báo cáo kịp thời, chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp dập dịch kịp thời.

3. Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị truyền thông tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, đa dạng hóa các loại hình truyền thông nhằm truyền tải thông tin đến với người dân; tăng cường trách nhiệm thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh của các bà mẹ, người trông giữ trẻ và gia đình có con nhỏ dưới 6 tuổi tập trung các nội dung: “Thực hiện ăn sạch, uống sạch, đồ chơi của trẻ sạch, rửa tay bằng xà phòng cho trẻ và người chăm sóc trẻ nhiều lần trong ngày, đặc biệt trước khi cho trẻ ăn và sau khi đi vệ sinh”. Phát động chiến dịch rửa tay bằng xà phòng trước khi chăm sóc trẻ, khi cho trẻ ăn và sau khi vệ sinh để phòng chống bệnh tay chân miệng.

4. Chỉ đạo Sở Giáo dục - Đào tạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường, quản lý sức khỏe của các cháu học sinh, thông báo ngay cho các đơn vị y tế khi phát hiện có trẻ mắc bệnh để phối hợp xử lý kịp thời; các trường mẫu giáo, mầm non tổ chức các buổi nói chuyện trực tiếp với các phụ huynh học sinh về các biện pháp phòng và cách nhận biết sớm bệnh tay chân miệng để chủ động cách ly, điều trị kịp thời.

5. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành có sự tham gia của chính quyền để đôn đốc công tác phòng, chống dịch ở các khu vực có ổ dịch cũ; kiểm tra công tác vệ sinh phòng bệnh tại các nhà trẻ nhất là các nhà trẻ tư nhân, các hộ trông trẻ tại gia đình.

6. Chỉ đạo rà soát lại các cơ sở thực hiện điều trị cho trẻ mắc bệnh tay chân miệng, tăng cường tập huấn cán bộ cập nhật phác đồ điều trị, phát hiện sớm, điều trị kịp thời để giảm tối đa các trường hợp tử vong. Rà soát, sẵn sàng thuốc, vật tư, trang thiết bị, hóa chất phục vụ công tác giám sát, điều trị bệnh nhân tại các đơn vị y tế dự phòng, bệnh viện, bổ sung ngay các trang thiết bị cần thiết cho các cơ sở, đơn vị phân công thực hiện việc điều trị.

7. Chỉ đạo Sở Tài chính có kế hoạch bổ sung kinh phí phòng, chống dịch cho các đơn vị y tế ngay từ đầu năm để chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch; bố trí kinh phí dự phòng chống dịch để sử dụng trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng, kéo dài.

Bộ Y tế rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục - Đào tạo (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến