Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 438/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017

 

CÔNG ĐIỆN

V/V VIỆC TÌM KIẾM CỨU NẠN TÀU VẬN TẢI HẢI THÀNH 26 BỊ CHÌM TẠI KHU VỰC BIỂN BÀ RỊA - VŨNG TÀU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn;

- Bộ Quốc phòng;

- Bộ Công an;

- Bộ Giao thông vận tải;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bà Rịa - Vũng tàu, Bình Thuận;

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

- Đài Truyền hình Việt Nam;

- Đài Tiếng nói Việt Nam;

- Thông tấn xã Việt Nam.

Về sự cố chìm tàu vận tải Hải Thành 26 tại khu vực biển Bà Rịa - Vũng Tàu làm một số thuyền viên mất tích, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, động viên đối với các thuyền viên bị nạn, thân nhân của các thuyền viên đang còn mất tích và yêu cầu:

1. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành và địa phương liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp khẩn cấp tìm kiếm số thuyền viên hiện đang còn mất tích; phối hợp với Bộ Công an làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn nêu trên báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu và chủ tàu vận tải Hải Thành 26 tổ chức thăm hỏi, động viên đối với các thuyền viên bị nạn và thân nhân các thuyền viên đang còn mất tích.

3. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam và cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải trên biển, đảm bảo an toàn, không để xảy ra vụ việc đâm va tương tự./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, CN;
- Lưu: Văn thư, NC(03b) HD.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công điện 438/CĐ-TTg năm 2017 về tìm kiếm cứu nạn tàu vận tải Hải Thành 26 bị chìm tại khu vực biển Bà Rịa - Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 438/CĐ-TTg
  • Loại văn bản: Công điện
  • Ngày ban hành: 28/03/2017
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Trịnh Đình Dũng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 28/03/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản