Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 429/CĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020

 

CÔNG ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Điện:

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

Theo Bản tin của Viện Vật lý Địa cầu, hồi 13h12 ngày 16/6/2020, đã xảy ra một trận động đất 4,9 độ richter tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (tọa độ 22.563 độ vĩ Bắc, 102.655 độ kinh Đông), độ sâu chấn khoảng 12,6 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 quanh khu vực tâm chấn và cấp 3 ở khu vực lân cận.

Trận động đất đã làm nhiều nhà dân, công trình bị nứt, gãy. Đặc biệt tại điểm trường mầm non Bản Giẳng, xã Mường Tè trần thạch cao đã rơi trúng học sinh đang nghỉ trưa, nhiều em bị thương, hoảng loạn, 4 học sinh đang được theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Y tế xã.

Để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả của trận động đất, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu chỉ đạo Lực lượng phòng chống thiên tai thuộc Sở và các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát, kiểm tra sỹ số học sinh, giáo viên của tất cả các cơ sở giáo dục trong địa bàn; trường hợp phát hiện thiếu phải liên hệ ngay với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (Ban Chỉ huy) các cấp đề nghị hỗ trợ tìm kiếm.

2. Kiểm tra, rà soát ảnh hưởng của trận động đất đến các công trình trường học trong khu vực bị ảnh hưởng để kịp thời có phương án ứng phó.

3. Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến động đất; thông tin, thông báo kịp thời với Ban Chỉ huy các cấp để chủ động ứng phó.

4. Tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban Chỉ huy các cấp.

5. Chủ động tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ chăm sóc các em học sinh bị thương đang theo dõi tại Trung tâm Y tế.

6. Tổng hợp thiệt hại (nếu có) và phương án xử lý báo cáo UBND tỉnh để có phương án khắc phục, đồng thời báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: Cục Cơ sở vật chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo - số 35, Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (người liên hệ Ông Trần Gia Khánh, chuyên viên Cục Cơ sở vật chất, điện thoại 0917710440) để Bộ tổng hợp báo cáo Chính phủ có phương án hỗ trợ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng BCĐTW về PCTT (để b/c);
- Văn phòng UBQGƯPSCTT&TKCN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, Cục CSVC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng