Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 424/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VỤ CHÁY NHÀ XƯỞNG TẠI NGÕ 01 PHỐ ĐẠI LINH, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN:

 

- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Vào sáng ngày 12 tháng 4 năm 2019, xảy ra vụ cháy nhà xưởng tại ngõ 01 phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, thân nhân người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị tử vong và bị thương; tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy.

2. Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, diễn tập phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg; PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, CN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NC (2).s.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trương Hòa Bình