Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 241/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2012

 

CÔNG ĐIỆN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

 

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Lào Cai;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
- Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

 

Hiện nay, một số công trình trọng điểm ngành Giao thông vận tải (gồm: dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường dẫn hai đầu cầu, dự án đường nối sân bay Nội Bài - cầu Nhật Tân, dự án xây dựng quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên, dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, dự án xây dựng đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông) có khả năng không hoàn thành đúng tiến độ do chậm chễ trong việc bàn giao mặt bằng, trong đó có việc di dời các công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Viễn thông Quân đội phối hợp tốt với Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Lào Cai, chỉ đạo khẩn trương tiến hành công tác thi công, di dời các công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật có liên quan; giải quyết ngay các thủ tục cắt điện, đấu nối để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, đáp ứng yêu cầu tiến độ các Dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: QP, CT, TT&TT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
 các Vụ: KTTH, ĐP, QHQT, NC, TH;
- Lưu: VT, KTN (5b). Hong (29b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải