Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1750/CĐ-CHK

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT HÀNH KHÁCH ĐEO KHẨU TRANG TẠI KHU VỰC NHÀ GA HÀNH KHÁCH CÁC CẢNG HÀNG KHÔNG

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM Điện:

 

- Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam- CTCP;
- Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn;
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP;
- Công ty cổ phần hàng không Pacific Airlines;
- Công ty cổ phần hàng không Tre Việt;
- Công ty cổ phần hàng không Vietjet;
- Công ty bay dịch vụ hàng không (VASCO).

Qua công tác kiểm tra giám sát, Cục Hàng không Việt Nam xét thấy trong thời gian qua công tác phòng chống dịch lây lan qua đường hàng không đã xuất hiện những biểu hiện lơ là, thiếu cảnh giác như:

- Tình trạng nhiều hành khách sau khi làm thủ tục checkin và vào khu vực hạn chế của nhà ga đã không đeo khẩu trang theo quy định.

- Tình trạng người thân đưa đón hành khách tại các nhà ga không đeo khẩu trang theo quy định;

- Tình trạng các nhân viên taxi, xe hợp đồng, xe đưa đón khách tụ tập quanh khu vực nhà ga chờ khách nhưng không đeo khẩu trang theo quy định.

Những biểu hiện lơ là, thiếu cảnh giác như trên làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh qua đường hàng không, đặc biệt là tình trạng hành khách không đeo khẩu trang tại khu vực cách ly của nhà ga. 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT về việc kiểm soát hành khách khai báo y tế tại các cảng hàng không, tránh lây lan dịch bệnh qua đường hàng không trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong thị trường hàng không Việt Nam đang chuẩn bị bước vào cao điểm nghỉ 30/4-1/5, cao điểm hè năm 2021, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng vụ hàng không khu vực, Tổng công ty CHK Việt Nam (ACV) và các Cảng hàng không trực thuộc ACV, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, các hãng hàng không và các cơ quan, đơn vị trong ngành Hàng không khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Giám đốc các cảng hàng không 

- Tổ chức rà soát lại lực lượng, phương án kiểm soát dịch bệnh lây lan qua đường hàng không tại các cảng hàng không; bổ sung quy định, quy trình, trách nhiệm các cá nhân, bộ phận trong việc phối hợp kiểm soát dịch bệnh lây lan qua đường hàng không tại cảng hàng không theo nhiệm vụ, chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid 19, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có thẩm quyền. Chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm soát hành khách, người vào/đến nhà ga hành khách và nhân viên làm việc tại nhà ga hành khách thực hiện quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong khu vực nhà ga hành khách tại các Cảng hàng không.

- Tổ chức thông báo định kỳ, thường xuyên đến hành khách, người ra vào nhà ga hành khách và nhân viên làm việc tại nhà ga hành khách thực hiện quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi vào/đến nhà ga hành khách (bằng nhiều hình thức như hệ thống phát thanh của nhà ga hành khách, biển báo, màn hình thông báo…).

- Tổ chức lực lượng kiểm tra thường xuyên, liên tục tại khu vực nhà ga để nhắc nhở kịp thời hành khách, người ra vào nhà ga, cán bộ nhân viên làm việc tại nhà ga tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu 5k trong phòng, chống dịch gồm đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc và khai báo y tế: đặc biệt là việc phải đeo khẩu trang theo quy định trong khu vực nhà ga hành khách; chủ động kiểm soát người và hành khách trước các cổng vào nhà ga để yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc. 

- Tuyên truyền cho các cán bộ nhân viên hoạt động tại nhà ga thường xuyên tiếp xúc với hành khách và có nguy cơ lây nhiễm cao như lực lượng an ninh, nhân viên làm thủ tục hàng không áp dụng các biện pháp tăng cường phòng chống dịch như đeo mũ kính… 

2. Các hãng hàng không 

- Tuyên truyền cho hành khách thực hiện khai báo y tế khi mua vé tàu bay, khi làm thủ tục hàng không; tuyên truyền và yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay.

- Thực hiện nghiêm quy định từ chối vận chuyển các trường hợp không thực hiện khai báo y tế và các trường hợp hành khách không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh.

3. Các Cảng vụ hàng không khu vực

- Phối hợp với các cảng hàng không, các hãng hàng không để tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu hành khách, người đến/vào nhà ga thực hiện việc đeo khẩu trang theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức kiểm tra thường xuyên, liên tục để kiểm tra, giám sát và phối hợp xử lý các trường hợp hành khách, người đến nhà ga, nhân viên làm việc tại nhà ga không tuân thủ quy định đeo khẩu trang y tế.

- Chủ trì cùng với các cảng hàng không, hãng hàng không làm việc với cơ quan y tế để rà soát các quy định và phối hợp xử lý, xử phạt theo đúng quy định trong trường hợp hành khách đã làm thủ tục hàng không, được nhắc và yêu cầu đeo khẩu trang nhưng không tuân thủ không đeo khẩu trang theo quy định tại Cảng hàng không.

Cục HKVN yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung trên, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Cục HKVN để có những chỉ đạo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Phòng VTHK, VP;
- Lưu: VT, QLC (Ho 05bn)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Hảo