Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1631/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2007

 

CÔNG ĐIỆN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Điện:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương;
- Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa - Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và các tỉnh Tây Nguyên;
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam,
Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lũ lớn đã gây ngập lụt trên diện rộng tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Hiện nay, lũ trên các triền sông vẫn còn đang trên mức báo động 3 và kéo dài trong nhiều ngày. Tình hình thời tiết, khí hậu và mưa lũ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên:
- Tiếp tục chủ động, tập trung sức người, sức của để phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ; tổ chức sơ tán, di dời dân tại các vùng ngập sâu, vùng sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn; cứu trợ đồng bào bị hoạn nạn, bảo vệ tài sản của nhân dân và Nhà nước;

- Tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình bị nạn, gia đình chính sách; khi lũ rút, khẩn trương huy động các lực lượng, các tổ chức đoàn thể giúp dân khôi phục, sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng để sớm ổn định đời sống và sản xuất;

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường; đồng thời nắm chắc tình hình thiếu đói trong dân để thực hiện việc cứu trợ, cứu đói kịp thời, kiên quyết không để người dân nào bị đói do thiếu lương thực;

- Khi lũ rút, chỉ đạo việc sửa chữa, khôi phục trường học, trạm xá và các công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng và có kế hoạch cung cấp giống lúa, hoa màu cho nhân dân để kịp gieo cấy vụ Đông xuân 2007-2008;

2. Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn và các cơ quan chức năng chủ động phối hợp với các địa phương trong việc phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ;

3. Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương cùng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn có trách nhiệm:

- Cử ngay Đoàn công tác vào các địa phương bị mưa lũ để phối hợp cùng các tỉnh tiếp tục chỉ đạo các biện pháp cần thiết phòng, chống lũ lụt và khắc phục hậu quả;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra ở các địa phương, đề xuất mức hỗ trợ cho các tỉnh bị thiệt hại nặng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KTTH, NC, TH, ĐP, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN(4), Huệ.23

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải