Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ THÔNG TIN  VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021

 

CÔNG ĐIỆN

V/V KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VÀ ỨNG PHÓ VỚI MƯA LŨ

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG điện:

 

- Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang.
- Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông;

Từ ngày 16/4/2021 đến nay, mưa lớn đã xảy ra tại khu vực miền núi phía Bắc, gây lũ quét trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, làm 03 người chết (trong đó có người đến từ Lai Châu), hư hại nhiều nhà dân trong khu vực. Theo dự báo, mưa lớn có thể tiếp tục xảy ra trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc, nhất là Lai Châu, Yên Bái, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, để chủ động ứng phó với mưa, lũ lớn, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế, thiệt hại tài sản của nhân dân, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ sau:

1. Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục Thông tin cơ sở, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin kịp thời về diễn biến thiên tai, thiệt hại và công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả.

2. Cục Bưu điện Trung ương phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai triển khai xe thông tin cơ động phục vụ thông tin liên lạc chỉ đạo, điều hành theo yêu cầu.

3. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh làm đầu mối chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn đảm bảo thông tin liên lạc cho chính quyền địa phương chỉ đạo, điều hành ứng phó với mưa lũ.

4. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông:

a) Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống thông tin liên lạc bưu chính, viễn thông, chuẩn bị lực lượng, vật tư sẵn sàng khôi phục nhanh hệ thống thông tin liên lạc khi xảy ra sự cố để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai và sớm ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân.

b) Khẩn trương rà soát, triển khai ngay các phương án khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lũ trên; kiểm tra ngay tình trạng hoạt động của các bưu cục, nhà trạm, phòng máy, cột anten; triển khai phương án phòng chống đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng có thể xảy ra.

c) Các doanh nghiệp thông tin di động triển khai hệ thống sẵn sàng tổ chức nhắn tin cảnh báo tình hình của mưa lũ và chỉ đạo ứng phó thiên tai tới các thuê bao trên địa bàn có khả năng chịu ảnh hưởng khi có yêu cầu.

d) Đặc biệt lưu ý đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng con người trong quá trình triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ và ứng cứu thông tin.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ nêu trên tổ chức trực ban, theo dõi sát tình hình diễn biến mưa lũ; triển khai thực hiện ngay khi nhận được các chỉ đạo về công tác ứng phó với mưa lũ; báo cáo kịp thời tình hình thực hiện và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về Bộ Thông tin và Truyền thông./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phan Tâm;
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT (để b/c);
- Ủy ban QG ứng phó SCTT và TKCN (để b/c);
- Thành viên BCH PCTT&TKCN Bộ TTTT;
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Lưu: VT, CVT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Tâm