Chuyển từ mã ngạch có chuyển bậc lương không?

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL37575

Câu hỏi:

Thưa Luật sư cho tôi hỏi: Tôi đang làm việc theo hợp đồng quy định tại Nghị định 68/2010/NĐ-CP, đang hưởng bậc 4, hệ số 1.54, mã ngạch 01.009. Nay theo Thông tư 11/2014/TT-BNV tôi được chuyển sang mã ngạch 01.005. Vậy tôi có được chuyển sang theo bậc hiện hưởng là bậc 4 hay bậc 1 của mã ngạch 01.005?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Quyết định 78/2004/QĐ-BNV;

– Thông tư 11/2014/TT-BNV;

– Nghị định 68/2000/NĐ-CP;

– Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Căn cứ Quyết định 78/2004/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ngày 3 tháng 11 năm 2004 về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức thì với mã ngạch 01.009 là mã ngạch của nhân viên phục vụ. 

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư 11/2014/TT-BNV thì trường hợp của bạn là mã ngạch 01.009 bị bãi bỏ nên những người đang giữ ngạch này sẽ được chuyển sang ngạch nhân viên với mã ngạch 01.005:

"3. Bãi bỏ ngạch và mã số các ngạch tại Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03/11/2004 của Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức, cụ thể như sau:

a) Kỹ thuật viên đánh máy (mã số ngạch 01.005);

b) Nhân viên đánh máy (mã số ngạch 01.006);

c) Nhân viên kỹ thuật (mã số ngạch 01.007);

d) Nhân viên văn thư (mã số ngạch 01.008);

đ) Nhân viên phục vụ (mã số ngạch 01.009);

e) Lái xe cơ quan (mã số ngạch 01.010);

g) Nhân viên bảo vệ (mã số ngạch 01.011).

Đối với công chức hiện đang giữ các ngạch nêu tại Khoản 3 Điều này được chuyển sang ngạch nhân viên (mã số ngạch 01.005) quy định tại Điều 9 của Thông tư này."

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 024.6294.9155        

Như vậy, theo quy định trên thì mã ngạch 01.009 của nhân viên phục vụ theo Quyết định 78/2004/QĐ-BNV sẽ được chuyển sang mã ngạch 01.005 theo quy định tại Thông tư 11/2014/TT-BNV.

Theo quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP, lương của những người làm việc theo hợp đồng này được xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Theo đó, đối với nhân viên phục vụ đang hưởng lương bậc 4 thì được hưởng hệ số lương 1.54. 

Trường hợp của bạn chỉ đổi mã ngạch chứ không thuộc trường hợp nâng ngạch nên bạn sẽ giữ nguyên bậc lương là bậc 4 bạn đang được hưởng. 

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam