Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3/CT-UBND

Lào Cai, ngày 17 tháng 02 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU QUA ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI NĂM 2020

Trong những năm qua hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh đã có bước tăng trưởng mạnh mẽ, bình quân giai đoạn 2016 - 2019 đạt 23,5%/năm, xuất siêu được duy trì trong cả giai đoạn vừa qua. Đặc biệt, xuất khẩu nông sản năm 2019 đạt thành tích cao cả về quy mô và tốc độ tăng trưởng, lần đầu tiên xuất khẩu nông sản qua các cửa khẩu đạt trên 1,18 triệu tấn, tăng 28,5% so với năm 2018, là điểm sáng trong bức tranh về xuất nhập khẩu của tỉnh; khẳng định vai trò cầu nối giữa các địa phương trong nước và thị trường Trung Quốc. Tính cả năm 2019, tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt 3,81 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 2,63 tỷ USD, nhập khẩu đạt 1,18 tỷ USD.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế, tồn tại và đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tăng trưởng xuất khẩu dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài; tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa thô, sơ chế trong tổng khối lượng xuất khẩu vẫn còn cao; hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng trong hàng hóa xuất khẩu còn thấp; hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh hiện nay là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, với tiềm lực kinh tế, nhân lực còn hạn chế; hợp tác giữa các doanh nghiệp Lào Cai với các doanh nhiệp trong và ngoài nước còn rất hạn chế; xuất khẩu nông sản còn phụ thuộc nhiều vào chính sách biên mậu; chất lượng nông, thủy sản chưa đồng đều; thị trường xuất khẩu còn thiếu ổn định, đặc biệt là đối với các sản phẩm nông sản, hoạt động thương mại biên giới tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đặc biệt hiện nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID - 19) gây ra nên hoạt động xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi qua các cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh rất hạn chế và gặp nhiều khó khăn.

Để triển khai các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động xuất nhập khẩu, ứng phó trước dịch bệnh COVID – 19, phấn đấu hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra đối với chỉ tiêu xuất nhập khẩu năm 2020 đạt 4,6 tỷ USD. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

Đẩy mạnh triển khai Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ. Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí, loại bỏ những nút thắt, rào cản trong hoạt động xuất nhập khẩu.

2. Các cơ quan, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông Vận tải – Xây dựng, BQL Khu kinh tế

Khẩn trương rà soát, báo cáo tình hình triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 301/TB-VPCP ngày 21/8/2019 của Văn phòng Chính phủ. Trong đó liên quan đến nhiệm vụ: Xây dựng Kế hoạch chi tiết phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai; phân bổ ngân sách Trung ương và điều tiết ngân sách từ nguồn thu hoạt động xuất nhập khẩu; để lại 100% nguồn đấu giá thu tiền cho thuê đất 50 năm hoặc 70 năm; giảm trừ trước khi tính 50% tăng thu đối với số thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ công cộng trong khu vực cửa khẩu; đầu tư giai đoạn 2 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng khổ đường 1.435mm; xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới Lào Cai (Việt Nam) – Vân Nam (Trung Quốc), báo cáo UBND tỉnh trước ngày 29/02/2020.

3. Sở Công Thương

- Đánh giá tổng thể tác động của dịch bệnh COVID – 19 gây ra đối với hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh (giá trị XNK, thu ngân sách, giải quyết việc làm cho cư dân biên giới... báo cáo UBND tỉnh trước ngày 29/02/2020.

- Tham mưu báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiếp tục cho xuất khẩu, tiêu thụ các mặt hàng nông sản của cư dân biên giới qua một số cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là chuối, dứa... sắp đến vụ thu hoạch.

- Trao đổi với phía Trung Quốc về việc sớm mở lại chợ biên giới Sơn Yêu (Hà Khẩu, Trung Quốc); đẩy nhanh tiến độ thiết lập các cặp chợ biên giới trên tuyến biên giới Lào Cai – Vân Nam, xem xét cơ chế mở cặp chợ Bản Quẩn – Sơn Yêu trong thời gian trước mắt để thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và xuất nhập các mặt hàng nông sản; đề nghị phía Trung Quốc tăng cường nhập khẩu theo hình thức chính ngạch đối với một số mặt hàng: thanh long, dưa hấu, chuối...

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh hoạt động sản xuất và tìm kiếm thị trường xuất khẩu các sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh như: đồng kim loại, phôi thép, phốt pho vàng, supe lân, phân lân nung chảy, phân DAP, phụ gia thức ăn gia súc DCP, sắn tươi, sắn khô, chè, dứa, thảo quả, sản phẩm gỗ rừng trồng, dược liệu…

- Khẩn trương đôn đốc các doanh nghiệp tham gia hoạt động tạm nhập, tái xuất qua địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các biện pháp điều tiết hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất theo đúng quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

- Tổ chức hoạt động trưng bày hàng hoá tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Kim Thành. Nghiên cứu đổi mới công tác xúc tiến thương mại theo hướng tăng các hoạt động xúc tiến theo chuyên đề, tập trung chiêu thương, kết nối các doanh nghiệp xuất nhập khẩu các mặt hàng có thế mạnh đi qua cửa khẩu Lào Cai như nông sản, thủy sản (xúc tiến đến từng địa phương, doanh nghiệp, mặt hàng). Kết nối các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics của Việt Nam và Trung Quốc.

4. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh

- Tiếp tục cập nhật, điều chỉnh Phương án quản lý hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành – Bắc Sơn và cửa khẩu quốc tế đường sắt Lào Cai – Hà Khẩu theo hướng dẫn của Bộ Y tế; bảo đảm công tác phòng chống dịch, không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Vận hành có hiệu quả “luồng ưu tiên” thông quan xuất nhập khẩu hàng nông sản. Tích cực trao đổi với phía Trung Quốc đa dạng hóa các mặt hàng nhập khẩu theo hình thức biên mậu vào Trung Quốc được vận chuyển thẳng bằng xe trọng tải lớn.

- Tiếp tục hoàn thiện, đề xuất phương án quản lý hoạt động mua bán, trao đổi của cư dân biên giới tại cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai – Hà Khẩu (Cầu Hồ Kiều và Cầu Kim Thành).

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng quản lý tại cửa khẩu rà soát, niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu. Thiết lập kênh tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp về việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức tại cửa khẩu, lối mở biên giới.

- Thường xuyên tổ chức gặp gỡ, làm việc với cơ quan, chức năng phía Trung Quốc để kịp thời trao đổi thông tin và giải quyết các vụ việc liên quan đến hoạt động tại cửa khẩu.

5. Cục Hải quan tỉnh

- Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện đăng ký mở tờ khai hải quan tại Hải quan Lào Cai. Tiếp tục thực hiện duy trì tốt các kênh đối thoại với doanh nghiệp. Thống kê đầy đủ, chính xác hàng hóa mua bán, trao đổi dưới hình thức cư dân biên giới tại cửa khẩu quốc tế đường bộ.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan thống kê số lượng container hàng tạm nhập, tái xuất còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các lô hàng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

- Tăng cường quản lý, kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân gian lận về xuất xứ hàng hóa làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đặc biệt là các mặt hàng nông sản, trái cây, thủy sản của Việt Nam.

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Khẩn trương hoàn thiện Đề án tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ phê duyệt phạm vi, ranh giới khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sắt.

- Tham mưu, đề xuất Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương về việc kéo dài thời gian thông qua tại cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành – Bắc Sơn và mở các cặp cửa khẩu song phương Bản Vược – Bá Sái, Mường Khương – Kiều Đầu.

- Triển khai các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ người xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID - 19 lây lan qua biên giới.

7. Sở Tài chính, Cục Thuế

- Tiếp tục rà soát, tham mưu điều chỉnh mức phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng tại cửa khẩu để thu hút hơn nữa các loại hình tạm nhập, tái xuất, quá cảnh... qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai – Hà Khẩu.

- Tham mưu bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất phương án giảm hoặc không thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với các phương tiện bị ùn ứ, chưa xuất khẩu do dịch bệnh COVID - 19 trong thời gian vừa qua.

- Phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát, thống kê việc thu thuế, phí, lệ phí (đặc biệt là hoạt động mua bán, trao đổi của cư dân biên giới) đảm bảo thu đúng, thu đủ, không làm thất thoát ngân sách nhà nước. Thực hiện việc thu các loại phí theo quy định.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nắm tình hình áp dụng các biện pháp bảo hộ mậu dịch, hàng rào kỹ thuật của nước nhập khẩu đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam; tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

- Đẩy mạnh triển khai sử dụng Hệ thống minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu; đặc biệt là các mặt hàng chè, sắn, chuối, dứa... của Lào Cai để có thể xuất khẩu chính ngạch.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thống kê, dự báo sản lượng một số nông sản trên địa bàn tỉnh thường xuất khẩu sang Trung Quốc qua các cửa khẩu, lối mở biên giới như: chuối, dứa, thảo quả... và đề xuất các giải pháp nhằm tiêu thụ mặt hàng này trong thời gian tới.

9. Sở Khoa học và Công nghệ

Rà soát triển khai hệ thống Tiêu chuẩn quốc gia, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã số, mã vạch trong truy xuất nguồn gốc đặc biệt là truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa xuất khẩu của tỉnh. Phối hợp với các sở, ngành có cơ chế khuyến khích áp dụng cách mạng công nghiệp 4.0 và ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến trong sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển sản phẩm chủ lực của tỉnh đáp ứng yêu cầu xuất khẩu như: Phân bón, hóa chất, luyện kim, nông sản...

10. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Ban Quản lý khu kinh tế rà soát, tổng hợp, dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh gửi Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan đề nghị tháo gỡ khó khăn trong việc gia hạn visa, nhập cảnh cho chuyên gia, người lao động nước ngoài vào làm việc tại Lào Cai (phục vụ cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn).

- Tham mưu triển khai có hiệu quả về hợp tác, quản lý lao động qua biên giới giữa tỉnh Lào Cai, Việt Nam với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; phối hợp với các sở, ngành, địa phương kiểm tra, ngăn ngừa lao động xuất cảnh trái phép qua biên giới làm việc.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động đối với các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt đối với các phương tiện, người lao động làm việc trên sông, suối biên giới.

11. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND ngày 10/10/2008 về quy chế tạm thời quản lý hoạt động xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới thuộc Khu KTCK Lào Cai.

- Chủ động tham mưu xác minh một số doanh nghiệp nước ngoài có hoạt động xuất nhập khẩu lớn đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm xác định năng lực, tính hợp pháp của doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp phòng tránh những rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan phòng chống đấu tranh với các hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại qua các cửa khẩu.

12. Cục Quản lý thị trường

Chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng tiêu dùng có nguồn gốc từ nước ngoài, hàng giả xuất xứ; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tình trạng mua gom để xuất lậu hàng hoá qua biên giới, đặc biệt là đối với các mặt hàng thiết bị, vật tư y tế.

13. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Thông tư số 19/2018/TT-NHNN ngày 28/8/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi về hoạt động thanh toán qua biên giới, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của các thương nhân để ổn định sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh xuất nhập khẩu.

14. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai

Chủ động tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, các Hiệp định thương mại tự do để các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội, tận dụng những ưu đãi về thuế quan, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến thị trường Trung Quốc.

15. Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng VIII, Chi cục Kiểm dịch Động vật vùng Lào Cai và Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Lào Cai

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phổ biến các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của các nước nhập khẩu (đặc biệt là Trung Quốc) đối với hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu của Việt Nam đến các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu qua địa bàn; tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm dịch chuyên ngành đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi và đúng quy định; kịp thời báo cáo và có phương án xử lý đối với hàng hóa có nguy cơ gây ô nhiễm, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh lây lan dịch bệnh.

16. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu; có kế hoạch thu hút đầu tư vào sản xuất, chế biến các mặt hàng này hướng tới xuất khẩu, có định hướng xuất khẩu phù hợp và cụ thể đối với những mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của địa phương; Chủ động đưa nội dung về thiết lập khu (điểm) chợ biên giới vào các biên bản hợp tác, nội dung hội đàm với các huyện giáp biên giới của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới tham gia, cung ứng các dịch vụ liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định; Uỷ ban nhân dân thành phố Lào Cai phối hợp với thành phố Mông Tự (Trung Quốc) sớm hoàn thiện xây dựng, đưa vào vận hành điểm triển lãm, trưng bày hàng hóa tại thành phố Lào Cai và thành phố Mông Tự.

17. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai

Đẩy mạnh công tác thông tin thị trường cho các hội viên để nâng cao tính chủ động, phòng ngừa rủi ro khi thị trường biến động; phát huy vai trò trong việc liên kết các hội viên, đại diện để bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các hội viên trong thương mại quốc tế; cập nhật thông tin đầy đủ nhất về chính sách, nhu cầu thị trường Trung Quốc và một số thị trường tiềm năng khác cho doanh nghiệp hội viên; định hướng các doanh nghiệp hội viên chuẩn bị các điều kiện nâng cao năng lực, sức chứa của các kho, bãi phục vụ lưu trữ hàng hóa xuất nhập khẩu.

18. Văn phòng UBND tỉnh

Tích cực duy trì tốt công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; tiếp nhận, đề xuất giải pháp tháo gỡ những phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp trong việc thực hiện các Thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Tổ công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

19. Tổ chức thực hiện

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm kịp thời triển khai các nội dung của Chị thị này đến các cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Xây dựng Kế hoạch triển khai Chỉ thị đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao (gửi về Sở Công Thương trước ngày 25/02/2020 để tổng hợp, theo dõi).

Các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tuần (sáng Thứ Sáu), báo cáo tháng theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh; kịp thời phản ánh tnh hnh và những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Căn cứ Chỉ thị này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP Tỉnh ủy và các Ban Đảng;
- VP HĐND và các Ban HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị ngành dọc TW đóng trên địa bàn;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lào Cai, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, TH3, KT3.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong