Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/CT-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2016

 

CHỈ THỊ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI HÀNH VI XÂM HẠI CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TRÁI PHÁP LUẬT

Ngày 20 tháng 02 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, trong đó yêu cầu các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện đồng bộ 9 giải pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm luật pháp trong nước và quốc tế liên quan đến động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Thời gian qua các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực trong đấu tranh, triệt phá các đường dây vận chuyển trái phép quốc tế các loài hoang dã, tạo chuyển biến tích cực trong công tác này.

Tuy vậy, một số địa phương hoạt động chế tác và bày bán các sản phẩm động vật hoang dã như ngà voi và sừng tê giác còn diễn biến phức tạp, thách thức nỗ lực thực thi pháp luật. Các hoạt động này tác động tiêu cực đến vị thế, hình ảnh và cam kết của Việt Nam trong thực thi các Công ước quốc tế và các Hiệp định đa phương, song phương mà Việt Nam đã tham gia.

Để ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả loại hình tội phạm có tổ chức liên quan đến buôn bán ngà voi, sừng tê giác và các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-TTg, đặc biệt tập trung một số biện pháp chủ yếu sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động buôn bán ngà voi, sừng tê giác trái pháp luật; tập trung kiểm tra các làng nghề, cơ sở chế biến, cửa hàng bán đồ lưu niệm tại các địa điểm du lịch, sân bay, bến tàu, cơ sở buôn bán, bào chế thuốc y học cổ truyền, ... và công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trường hợp để xảy ra vi phạm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc để xảy ra các vi phạm tại địa bàn do mình quản lý.

2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ: Quốc phòng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường thực hiện các chuyên án triệt phá các đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, tạm nhập tái xuất trái phép mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã, đặc biệt là ngà voi, sừng tê giác. Chủ trì, phối hợp với các bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động bày bán, buôn bán qua mạng, quảng cáo, sử dụng trái phép mẫu vật sừng tê giác và ngà voi trong thị trường nội địa.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Cơ quan quản lý CITES tham mưu Ban chỉ đạo liên ngành về kiểm soát buôn bán động vật hoang dã tăng cường công tác hợp tác trong chia sẻ thông tin, điều tra, bắt giữ, xử lý các hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm đặc biệt là ngà voi và sừng tê giác. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai các chiến dịch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm đến mọi tổ chức, cá nhân.

4. Các cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết vi phạm hành chính tập trung rà soát các vụ việc vi phạm liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán, chế biến, tàng trữ, quảng cáo, sử dụng trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã, đặc biệt là ngà voi, sừng tê giác, mẫu vật hổ khẩn trương xử lý dứt điểm các vụ việc theo quy định của pháp luật hiện hành và công khai trước công luận kết quả xử lý.

5. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền những điển hình tốt về bảo tồn, kiểm soát buôn bán động vật hoang dã; tích cực phát hiện và lên án mạnh mẽ những hành vi, việc làm trái quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; tích cực tham gia thực hiện các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật; đề xuất các giải pháp quản lý nhà nước với cơ quan có thẩm quyền.

6. Các bộ, ngành và cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện báo cáo tình hình tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg và Chỉ thị này gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31 tháng 10 hàng năm để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ; thông báo kịp thời cho Cơ quan quản lý CITES Việt Nam về các vụ vi phạm đối với mẫu vật thuộc các Phụ lục của CITES và kết quả xử lý; chuyển giao hoặc cung cấp mẫu của các mẫu vật động vật hoang dã thuộc Phụ lục I của CITES tịch thu để thực hiện việc giám định quốc tế, bảo quản, trao đổi mẫu với các nước thành viên có liên quan và Ban thư ký CITES quốc tế theo quy định của CITES./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, VIII, KGVX, TH, NC, V.I, Công báo;
- Lưu: VT, KTN (3b).KN

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trương Hòa Bình