Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2006/CT-UBND

Huế, ngày 26 tháng 7 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐIỆN TRONG MÙA MƯA BÃO

Những năm qua, theo tài liệu thống kê của các cơ quan quản lý chuyên ngành, trên địa bàn tỉnh ta đã xảy ra nhiều vụ tai nạn điện trong dân, ở các đơn vị sử dụng điện và các công trình đang xây dựng, để lại hậu quả hết sức nghiêm trọng. Các tai nạn, sự cố về điện thường xảy ra nhiều trong mùa mưa bão, do các nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó nguyên nhân chủ quan đã dẫn đến nhiều thiệt hại về người và của cần phải được khắc phục nghiêm túc.

Thực hiện Chỉ thị số 13/2006/CT-TTg ngày 31/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2006; Chỉ thị số 09/CT-BCN ngày 13/6/2006 của Bộ Công nghiệp về triển khai công tác đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão; nhằm chủ động trong công tác phòng, chống và để đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão, hạn chế đến mức thấp nhất sự cố có thể gây tai nạn điện; UBND tỉnh yêu cầu Điện lực Thừa Thiên Huế, Truyền tải điện Thừa Thiên Huế, các Công ty Cổ phần kinh doanh bán lẻ điện, các HTX quản lý điện nông thôn, các doanh nghiệp sử dụng điện, các chủ đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc một số công việc sau:

1. Công tác phòng chống tai nạn điện:

a) Các hộ sử dụng điện (các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các chủ đầu tư và các doanh nghiệp sử dụng điện,...): Tập trung kiểm tra, xử lý các tồn tại, khiếm khuyết trên hệ thống lưới điện thuộc quyền quản lý của đơn vị; tránh để tình trạng dây dẫn chắp nối không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật dẫn đến chạm chập điện khi có gió bão, gây mất an toàn cho người và thiết bị. Đồng thời, thông báo cho cơ quan quản lý hệ thống điện những tình huống có thể xảy ra mất an toàn khi mưa bão đến để có phương án xử lý kịp thời.

b) Đối với Điện lực Thừa Thiên Huế, Truyền tải điện Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần kinh doanh điện, các HTX quản lý điện nông thôn: Theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý của đơn vị trên hệ thống lưới điện, khẩn trương triển khai các công việc sau:

- Hoàn thành công tác thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp (máy biến áp, chống sét van, máy cắt điện, tiếp địa trạm,...) theo tiêu chuẩn và khối lượng quy định hiện hành trước mùa mưa bão.

- Kiểm tra và xử lý các cột điện bị cong, nghiêng, mất thanh giằng, dây néo cột, xói lở móng cột; sửa chữa, bổ sung kịp thời các vị trí cột điện bị mất, đứt, gãy tiếp địa. Đối với các tuyến đường dây cao, hạ áp đi trong khu vực đông dân cư (nhà máy, xí nghiệp, thành phố, xóm làng,...) cần có kế hoạch đưa dây tiếp địa luồn trong ống nhựa cứng để tránh mọi tiếp xúc ngẫu nhiên giữa người hoặc gia súc với dây tiếp địa.

- Tại các khoảng cột mà độ võng từ dây dẫn điện đến mặt đất hoặc mặt nước không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật phải được khẩn trương căng lại dây dẫn hoặc xử lý bằng các biện pháp kỹ thuật như trồng cấy thêm cột điện, nâng cao chụp đầu cột,... để đảm bảo khoảng cách an toàn. Trường hợp chưa thể thực hiện được ngay thì tại các vị trí nguy hiểm dưới đường dây phải đặt các biển báo tạm thời để cảnh báo cho người và phương tiện giao thông đi lại; đặc biệt lưu ý những vị trí khi nước lũ dâng cao thường có ghe thuyền lưu thông.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra đường dây theo quy định để phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của mối nối dây điện, sứ cách điện, tránh để tình trạng đánh lửa gây đứt dây, vỡ sứ cách điện.

- Tổ chức phát quang hành lang tuyến, chặt cây, tỉa cành ngoài hành lang có nguy cơ đổ ngã vào công trình điện theo quy định tại Nghị định 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

2. Công tác tuyên truyền an toàn điện: Các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện (Điện lực tỉnh, Truyền tải điện TT-Huế, các Công ty Cổ phần, HTX quản lý điện nông thôn,...) cần chủ động phối hợp với Sở Công nghiệp, Chính quyền địa phương và các cơ quan báo chí, truyền thanh, truyền hình để tăng cường công tác tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân, phòng chống tai nạn điện trong mùa mưa bão, thông báo rộng rãi số điện thoại, địa chỉ của bộ phận thường trực tiếp nhận thông tin của nhân dân báo sự cố hoặc hiện tượng bất thường của lưới điện. Công tác tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân cần vận dụng bằng nhiều hình thức, phương tiện phù hợp như loa đài của phường, xã, tờ rơi, áp phích, đài phát thanh, đài truyền hình, báo địa phương,...

3. Xử lý sự cố trong mưa bão: Vào thời điểm đang xảy ra mưa bão, nếu đường dây cao áp từ 6KV đến 35KV bị mất điện do nhảy máy cắt thì đơn vị quản lý vận hành chỉ được phép đóng lại máy cắt này sau khi đã tổ chức kiểm tra, kết luận lưới điện cao áp bảo đảm an toàn vận hành. Đối với lưới điện hạ áp, việc khôi phục lại điện sau bão lụt chỉ được thực hiện sau khi các đơn vị trực tiếp bán lẻ điện (các HTX quản lý điện, các Công ty cổ phần hoặc các Chi nhánh điện trực tiếp bán điện đến hộ dân) đã kiểm tra, xử lý và kết luận các đường dây đảm bảo vận hành.

4. Xây dựng kế hoạch thực hiện: Ban phòng chống lụt bão của tỉnh, các cơ quan quản lý nhà nước, UBND các huyện, các đơn vị quản lý hệ thống điện trên địa bàn, các hộ tiêu thụ điện cần đưa nội dung kiểm tra đảm bảo an toàn về điện vào trong kế hoạch kiểm tra phòng chống lụt bão của ngành, cơ quan và đơn vị mình.

Nhận được Chỉ thị này, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các ngành, các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Giám đốc Sở Công nghiệp có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đôn đốc và theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này; hàng tháng có báo cáo kết quả về UBND tỉnh./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thúy Hòa