Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/2006/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG“XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN VÌ NƯỚC QUÊN THÂN, VÌ DÂN PHỤC VỤ”.

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-BCA ngày 23 tháng 02 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công an và Công văn số 41-CV/TU ngày 10 tháng 4 năm 2006 của Thường trực Thành ủy về tổ chức cuộc vận động “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, nhằm góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo tốt an ninh chính trị, giữ gìn tốt trật tự an toàn xã hội. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1. Mục đích yêu cầu chung :

1.1- Xây dựng lực lượng Công an nhân dân bao gồm từ cấp thành phố đến cấp phường - xã, từ cấp Chỉ huy đến Cảnh sát khu vực, Công an viên cấp xã; từ lực lượng chiến đấu đến lực lượng phục vụ chiến đấu, nêu cao gương vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Qua dân làm gương soi để xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, thật sự được dân tín nhiệm, tin yêu, hết lòng giúp đỡ trong chiến đấu, trong xây dựng và trong cuộc sống gương mẫu tại nơi cư trú.

1.2- Góp phần tạo ra sự chuyển biến thật sự rõ nét trong việc xây dựng lực lượng Công an thành phố là lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, làm tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự.

1.3- Huy động và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của nhân dân thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, kéo giảm các loại tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự xã hội.

1.4- Cuộc vận động “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” phải gắn chặt với thực hiện Nghị quyết 40-NQ/TW, ngày 08 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về “Nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác công an trong tình hình mới” và được triển khai thường xuyên liên tục, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng lực lượng công an và giữ gìn an ninh trật tự. 

2. Các công tác trọng tâm cần thực hiện :

2.1- Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn, các ban - ngành, cơ quan, tập trung tuyên truyền giáo dục làm cho cán bộ - công chức, nhân dân nhận thức sâu sắc công tác bảo vệ an ninh trật tự có vị trí quan trọng đặc biệt liên quan trực tiếp đến công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội; lực lượng công an là lực lượng vũ trang trọng yếu, nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và cuộc vận động này là nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an và giữ gìn an ninh trật tự trong tình hình mới, qua đó động viên cán bộ, nhân dân tích cực góp ý xây dựng lực lượng công an và tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở; tiến hành kiểm tra, rà soát nhằm phát hiện và khắc phục sơ hở trong công tác quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội không để bọn tội phạm lợi dụng hoạt động gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

2.2- Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo công tác an ninh trật tự, tạo điều kiện để lực lượng công an thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, phát hiện và khắc phục kịp thời những trường hợp sử dụng không đúng chức năng, nhiệm vụ; định kỳ hàng quý chủ trì tổ chức cuộc họp mời các ban, ngành, đoàn thể, đại diện khu phố, tổ dân phố và nhân dân đóng góp ý kiến cho lực lượng công an về công tác giữ gìn an ninh trật tự, thủ tục giải quyết các công việc liên quan đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân, thái độ tác phong của cán bộ chiến sĩ công an trong quá trình thực thi trách nhiệm; biểu dương những gương người tốt, việc tốt và góp ý những hạn chế yếu kém để lực lượng công an tiếp thu, sửa chữa; chỉ đạo công an phường - xã, thị trấn in số máy điện thoại của đơn vị gởi tất cả các cơ quan, đơn vị và các hộ dân để cán bộ, nhân dân góp ý xây dựng lực lượng công an và thông báo cho công an những tình hình liên quan đến an ninh trật tự; cùng lực lượng quân sự xây dựng quy chế phối hợp trong công tác giữ gìn an ninh trật tự để chủ động phối hợp xử lý mọi tình huống phức tạp; quan tâm hỗ trợ kinh phí, phương tiện hoạt động và chăm lo đời sống cho cán bộ chiến sĩ công an để nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa cuộc vận động, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân tham gia giám sát, góp ý xây dựng, tích cực hỗ trợ lực lượng công an thực hiện tốt cuộc vận động.

2.3- Sở Văn hóa và Thông tin thường xuyên tuyên truyền nội dung cuộc vận động “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, xây dựng các panô, khẩu hiệu, tranh cổ động ở khu vực trung tâm thành phố và một số tuyến đường chính; phối hợp với Công an thành phố tổ chức cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật (truyện ngắn, thơ, ca khúc, kịch bản, tranh cổ động) về đề tài “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” tại thành phố; tổ chức triển lãm giới thiệu quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an thành phố và kết quả cuộc vận động này nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân; định kỳ hàng tháng có bản tin thông báo kết quả cuộc vận động cho các tầng lớp nhân dân biết và tích cực hưởng ứng.

2.4- Các cơ quan báo, đài thành phố (truyền hình, phát thanh…) phối hợp Công an thành phố xây dựng các chuyên mục để tuyên truyền cổ vũ động viên cán bộ-công chức, nhân dân và cán bộ chiến sĩ công an tích cực tham gia cuộc vận động; biểu dương kịp thời các gương người tốt, việc tốt (nhất là các gương dũng cảm, tận tụy phục vụ nhân dân); động viên phóng viên báo chí tích cực tham gia giải báo chí viết về đề tài “Vì sự bình yên thành phố” do Công an thành phố Hồ Chí Minh và Hội Nhà báo tổ chức, để biểu dương những nhân tố tích cực trong lực lượng Công an thành phố và cán bộ-công chức, nhân dân thành phố trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở thành phố.

2.5- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể (Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội nông dân tập thể…) tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng lực lượng Công an thành phố, động viên quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thành đoàn phối hợp với Công an thành phố tổ chức Hội nghị biểu dương đoàn viên, thanh niên công an dũng cảm trong chiến đấu, tận tụy phục vụ nhân dân và triển lãm hình ảnh tiêu biểu của đoàn viên thanh niên Công an thành phố trong cuộc vận động “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” tại Nhà Văn hóa thanh niên.

3. Công an thành phố căn cứ Chỉ thị này với Kế hoạch số 09/KH-BCA, ngày 23 tháng 02 năm 2006 của Bộ Công an, Công văn số 41-CV/TU, ngày 10 tháng 4 năm 2006 của Thường trực Thành ủy và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an, giữ gìn an ninh trật tự ở thành phố để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động trong toàn lực lượng; xác định cụ thể mục đích yêu cầu, nội dung và các giải pháp thực hiện cuộc vận động nhằm mục tiêu giáo dục, rèn luyện cán bộ chiến sĩ Công an thành phố nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần kỷ luật, ý thức trách nhiệm, ý chí chiến đấu, hiệu quả công tác, giữ gìn vững chắc an ninh trật tự ở thành phố; thực hiện tốt hơn nữa quan điểm Công an nhân dân nêu cao tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, ra sức chiến đấu vì lợi ích nhân dân, vì sự nghiệp cách mạng; gắn bó với nhân dân, lắng nghe, tiếp thu ý kiến và dựa vào nhân dân để giữ gìn an ninh trật tự, tích cực cải tiến thủ tục hành chính, giải quyết nhanh chóng, kịp thời các hồ sơ giấy tờ của nhân dân, cơ quan, đơn vị; chỉ đạo công an các quận - huyện, phường - xã, thị trấn tham mưu tốt cho Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đoàn thể triển khai cuộc vận động đạt kết quả cao. Trong tổ chức thực hiện cần lưu ý :

3.1- Xác định cụ thể đơn vị, lĩnh vực nghiệp vụ - chuyên môn được chọn làm trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo làm nòng cốt thực hiện tốt cuộc vận động bảo đảm chuyển biến rõ rệt. Đồng thời xác định rõ thời gian thực hiện, sơ kết và tổ chức tổng kết thống nhất chung theo lãnh đạo của Bộ Công an vào dịp 03 tháng 02 năm 2007.

3.2- Giao Công an thành phố chủ trì phối hợp các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này và báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện cuộc vận động cho Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định chung./.

 

 

Nơi nhận :
- Bộ Công an;
- Thường trực Thành ủy và các Ban Đảng;
- Thường HĐND.TP và các Ban;
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP và các Đoàn thể;
- Các sở - ngành thành phố;
- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố;
- Tòa án nhân dân thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Các cơ quan Báo, Đài thành phố;
- VPHĐ-UB : CPVP; các Tổ NCTH;
- Lưu:VT, (NC/P).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 

Nguyễn Thành Tài