Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******
Số: 20/2007/CT-UBND

Vinh, ngày 14 tháng 08 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN.

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 24/02/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ và Chỉ thị số 14/CT-TU ngày 05/9/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, thời gian qua, các ngành, các cấp đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm cũng như việc đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông; do đó tình hình trật tự an toàn giao thông từ năm 2003 đến năm 2006 liên tục giảm cả về số vụ, số người chết và bị thương. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2007, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh lại gia tăng đột biến trên cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm 2006.

Nguyên nhân chủ yếu do sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp chưa tập trung, thiếu đồng bộ và chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện; ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn hạn chế; mật độ người và phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh, trong khi đó hạ tầng giao thông còn nhiều bất cập, nhiều hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông chưa được xử lý nghiêm.

 Để khắc phục tình trạng trên, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ "về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông" và Chỉ thị số 10/CT-TU ngày 06/6/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông", UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò:

a) Tổ chức sơ kết, đánh giá, kiểm điểm rút kinh nghiệm việc thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 24/02/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ và Chỉ thị số 14/CT-TU ngày 05/9/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và phải được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục.

b) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-TU ngày 06/6/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Thực hiện việc quản lý người vi phạm Luật Giao thông bị xử lý gắn với tiêu chí bình xét Gia đình Văn hoá và khen thưởng hàng năm; huy động các tổ chức Chính trị - Xã hội như: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Trường học... cùng tích cực tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông. Trưởng ban an toàn giao thông cấp huyện phải thường xuyên trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện, đồng thời hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Chủ tịch UBND tỉnh và Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh.

c) Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò thực hiện việc phân làn, phân luồng cho các loại phương tiện trên các tuyến đường đủ điều kiện. Cấm xe tải, xe máy kéo nhỏ, xe công nông, xe xích lô lưu hành vào thời gian cao điểm trên một số tuyến đường để hạn chế tai nạn giao thông. Quy định nơi dừng, đỗ tạm thời cho các loại phương tiện là xe máy lai, xe tắc xi; giải toả dứt điểm các tụ điểm kinh doanh, dịch vụ, tập kết vật liệu xây dựng, treo đặt biển hiệu quảng cáo che khuất tầm nhìn; xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố ý vi phạm.

d) Từ ngày 01/9/2007, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị trực tiếp tổ chức các lực lượng đồng loạt ra quân xử lý, giải toả các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh. Các trường hợp cấp đất dọc các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa nếu vi phạm chỉ giới hành lang an toàn giao thông thì phải kiên quyết đình chỉ và thu hồi; người có thẩm quyền ra quyết định cấp đất, cho thuê đất trái quy định của pháp luật phải bị xử lý kỷ luật và đền bù thiệt hại (nếu có); những trường hợp cố ý vi phạm phải tổ chức cưỡng chế, xử  lý theo quy định của pháp luật. Các cơ quan chức năng phải thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền trong lĩnh vực này.

Chỉ đạo cơ quan Công an phối hợp với chính quyền các cấp thống kê, rà soát tất cả các "điểm đen" nơi thường xẩy ra tai nạn giao thông theo tiêu chí như sau: mỗi năm có 2 vụ TNGT nghiêm trọng (tai nạn có chết người); hoặc 3 vụ trở lên, trong đó có 01 vụ nghiêm trọng; hoặc 04 vụ trở lên nhưng chỉ có người bị thương trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ thuộc địa bàn địa phương mình quản lý báo cáo về UBND tỉnh (qua Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh) trước ngày 31/8/2007 để có phương án xử lý kịp thời.

e) Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/2007/CT-UB ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và Quyết định số 28/2007/QĐ-UB ngày 04/4/2007 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý hoạt động các bến khách ngang sông; Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 16/4/2007 về việc phân cấp cấp giấy phép mở bến khách ngang sông và đăng ký phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Nếu địa phương nào để xẩy ra tai nạn giao thông đường thuỷ do bến khách ngang sông hoặc phương tiện không đủ các điều kiện an toàn thì Chủ tịch UBND cấp huyện, xã đó phải chịu trách nhiệm; trường hợp để xẩy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

2. Ngành Giao thông Vận tải:

Tăng cường kiểm tra hoạt động kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, không để xẩy ra tai nạn giao thông do yếu tố kỹ thuật của phương tiện. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về hành lang an toàn giao thông, xe vận tải hàng hoá vượt quá tải trọng cầu đường, xe khách chạy vòng vo đón, trả khách không đúng nơi quy định, làm mất trật tự an toàn trên các tuyến đường giao thông.

Chủ trì khảo sát để trình phương án lắp đặt các cụm đèn tín hiệu giao thông tự động tại các nút giao thông trọng điểm; bổ sung biển báo, biển chỉ dẫn cảnh báo về an toàn giao thông và "gờ" giảm tốc độ trên các tuyến đường giao thông còn thiếu.

Chủ trì khảo sát, lập kế hoạch xử lý các đường gom, đường ngang theo quy định.

Phối hợp với Khu quản lý đường bộ 4 và UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các đơn vị quản lý công trình giao thông tổ chức thực hiện ngay việc bổ sung cọc tiêu, biển báo; duy tu, sửa chữa thường xuyên và xử lý kịp thời các "điểm đen" nơi thường xẩy ra tai nạn giao thông.

Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các lớp tập huấn Luật Giao thông và mở các lớp đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa. Phối hợp với ngành Công an tăng cường kiểm tra và đình chỉ các bến đò ngang, đò dọc hoạt động trái phép hoặc các phương tiện thuỷ không đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật theo quy định.

3. Công an tỉnh:

Chỉ đạo các lực lượng phối hợp (kể cả công an cấp huyện, xã) tăng cường tuần tra lưu động trên tất cả các tuyến đường, địa bàn; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là: chạy quá tốc độ quy định, tránh vượt sai quy định, chở quá số người quy định, quá tải; sử dụng xe hết niên hạn hoặc không đảm bảo an toàn kỹ thuật; không có giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện thuỷ nội địa, uống rượu bia quá nồng độ cho phép vẫn điều khiển phương tiện; người đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm theo quy định; đua xe trái phép, lạng lách đánh võng, đuổi nhau trên đường gây mất trật tự ATGT; chống người thi hành công vụ; xử lý các chủ bến, chủ đò chở khách trên sông không đảm bảo điều kiện về an toàn. Những trường hợp vi phạm Luật Giao thông nghiêm trọng đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật về Hình sự để răn đe, giáo dục.

Kiên quyết đình chỉ lưu hành đối với các phương tiện tham gia giao thông không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật; các phương tiện hết niên hạn sử dụng phải thu hồi biển số; tạm giữ xe công nông cố tình hoạt động trên các tuyến giao thông sau ngày 31/12/2007 theo Chỉ thị số 46/CT.TTg ngày 09/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với Thanh tra giao thông xử lý hạ tải, xuống khách đối với các trường hợp chở quá tải, quá khách ngay từ nơi xuất phát; việc xử phạt và tạm giữ phương tiện phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; nghiêm cấm việc cán bộ, chiến sỹ Công an bao che, can thiệp, không xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự ATGT.

Thực hiện việc thông báo vi phạm pháp luật về trật tự ATGT đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, học sinh, sinh viên và người dân về cơ quan, trường học, UBND xã, phường, thị trấn, tổ dân phố, cụm dân cư nơi người vi phạm công tác, học tập, cư trú để kiểm điểm, giáo dục.

4. Ngành Giáo dục và Đào tạo:

Xây dựng kế hoạch đưa nội dung giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông vào giảng dạy chính khoá ở các cấp học, trường học. Trước mắt tăng cường ngoại khoá, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Giao thông, các quy định về an toàn giao thông. Trang bị tài liệu, đồ dùng dạy học, giáo cụ trực quan về an toàn giao thông cho các cấp học. Giao trách nhiệm cho Hiệu trưởng các trường xử lý nghiêm các trường hợp học sinh chưa đủ tuổi sử dụng mô tô, xe máy đến trường; giáo dục học sinh, sinh viên không đi xe đạp dàn hàng ngang và các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông khác.

Xét hạ hạnh kiểm đối với học sinh, sinh viên vi phạm luật giao thông; tổ chức ký cam kết giữa nhà trường, gia đình và học sinh trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Hàng tuần phải tổ chức kiểm điểm việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các trường học vào các buổi lễ chào cờ, sinh hoạt lớp.

Các cơ quan Thông tin - Báo chí, các tổ chức Chính trị - Xã hội:

Đề nghị các cơ quan Thông tấn - Báo chí trên địa bàn tỉnh mở chuyên mục tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, nêu gương người tốt việc tốt; phê phán các hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc cố ý vi phạm, phản ánh hậu quả của tai nạn giao thông đối với gia đình và xã hội.

Đề nghị UBMTTQ tỉnh và các tổ chức Chính trị - Xã hội tuyên truyền mạnh mẽ nội dung Nghị quyết số 32 của Chính phủ và Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Mở cuộc vận động hội viên, đoàn viên chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông. Phát động phong trào Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện, đồng thời vận động người thân trong gia đình cùng thực hiện.

6. Các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp: Bổ sung quy chế khen thưởng và kỷ luật, không xét thi đua khen thưởng đối với người vi phạm luật giao thông.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện nghiêm túc; trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời xử lý./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Đình Trạc