Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2006/CT-UBND

Hạ Long, ngày 8 tháng 8 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NGĂN CHẶN VÀ ĐẨY LÙI TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH.

Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong 7 tháng qua còn nhiều diễn biến phức tạp . Số vụ, số người chết do tai nạn giao thông chưa được kiềm chế, đặc biệt tháng 7/2006 đã xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông làm chết 29 người và bị thương 16 người. Tăng trên 40% so với cùng kỳ năm 2005.

Nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ngành; Các tổ chức đoàn thể, xã hội chỉ đạo thực hiện ngay một số nội dung sau:

1/ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Trực tiếp tăng cường chỉ đạo cụ thể công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tập trung thực hiện một số việc:

- Chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể các phường, xã, tổ dân, khối phố thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông, kiên quyết đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn.

- Phân tích đánh giá nguyên nhân gây tai nạn giao thông tại địa phương trong 7 tháng qua, từ đó đề ra các biện pháp cụ thể để khắc phục. Kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm quy tắc giao thông, các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, không đăng ký đăng kiểm, hoạt động không có giấy phép theo quy định.

- Tổ chức tuyên truyền tới các tổ dân, khối phố để kiểm điểm việc chấp hành quy định về an toàn giao thông, triển khai chỉ đạo của các cấp chính quyền đoàn thể để nhân dân biết và tạo ý thức trách nhiệm đối với việc chấp hành luật giao thông khi tham gia giao thông.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ các ngành chức năng, các tổ chức xã hội triển khai các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý giao thông vận tải, quản lý đô thị.

2/ Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ninh:

- Tăng cường thời lượng phát sóng đưa tin tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông. Chuyên đề an toàn giao thông cần phải được đổi mới, cải tiến về nội dung, hình thức. Phản ánh kịp thời các hình ảnh về những cá nhân, đơn vị thực hiện tốt và chưa tốt trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Đài phát thanh truyền hình phối hợp lực lượng công an đưa kịp thời hình ảnh các vụ tai nạn giao thông, cảnh báo các nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông để nhân dân biết phòng tránh. Tiếp tục tổ chức phát hình về các hoạt động tuyền truyền an toàn giao thông: Sân chơi an toàn giao thông, giải đáp pháp luật, trả lời thông tin trên đường dây nóng về an toàn giao thông.

3/ Sở Giáo dục đào tạo:

- Thực hiện nghiêm chương trình giáo dục Luật giao thông theo quy định; Chủ động triển khai các hình thức phù hợp để tuyên truyền giáo dục ngoại khóa với các cấp học. Phối hợp với Tỉnh đoàn, chính quyền địa phương xây dựng mô hình điểm về Trường an toàn giao thông - Diễn đàn học sinh với an toàn giao thông.

- Có hình thức kỷ luật học sinh, sinh viên vi phạm nguyên tắc an toàn giao thông theo quy định của Luật.

4/ Sở Văn hóa - Thông tin:

- Phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh và các đoàn thể quần chúng tuyên truyền Luật, các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban Nhân dân tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Hình thức cần đổi mới, cải tiến để Luật giao thông thực sự đi vào cuộc sống nhân dân, tạo ý thức tự giác, thói quen chấp hành Luật khi tham gia giao thông.

5/ Sở Giao thông Vận tải:

- Chỉ đạo các Công ty quản lý đường bộ, đường thủy, Công ty quản lý cầu phà tăng cường duy tu bảo dưỡng, xử lý kịp thời các sự cố do mưa lũ gây ra trên các tuyến đường đảm bảo giao thông êm thuận, thông suốt. Chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Chính quyền địa phương nghiên cứu đề xuất các phương án giảm thiểu tai nạn giao thông trên các luồng, tuyến.

- Phối hợp với Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác đăng ký đăng kiểm phương tiện thủy, chấn chỉnh các hoạt động thủy nội địa trên địa bàn.

- Chỉ đạo Thanh tra giao thông phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an giao thông và các lực lượng chức năng khác xử lý nghiêm các vi phạm Luật giao thông.

- Tăng cường phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Quyết định số 4662/QĐ-UB ngày 15/12/2005 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc Qui định đối với các tổ chức, cá nhân có phương tiện vận chuyển đất, đá, than và vật liệu rời trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

6/ Công an tỉnh:

- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường bộ, đường thủy; Xử lý kiên quyết, kịp thời các trường hợp vi phạm Luật giao thông, đặc biệt là các hành vi vi phạm quy tắc giao thông, các vi phạm của đối tượng điều khiển xe Mô tô (đối tượng chính gây tai nạn giao thông trong thời gian qua). Thông báo các vụ vi phạm của các cá nhân tới cơ quan chủ quản, các đơn vị, trường học, tổ dân khối phố, các tổ chức chính trị xã hội để có biện pháp giáo dục, tạo ra sự đồng thuận của cộng đồng trong việc ngăn chặn các hành vi vi phạm luật giao thông. Phối hợp các cơ quan Viện kiểm sát, Tòa án tiến hành xét xử lưu động một số vụ án tai nạn giao thông để răn đe các đối tượng cố tình vi phạm .

7/ Ban An toàn giao thông tỉnh :

- Thường trực Ban an toàn giao thông thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác an toàn giao thông ở các ngành, các địa phương; Tổng hợp báo cáo 10 ngày một lần trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh. Tham mưu kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tự quản tại các khu vực đông dân cư, đặc biệt khu đô thị. Chấp hành Luật giao thông được xem xét khi đánh giá gia đình văn hóa, khu dân văn hóa. Tổng kết cuộc thi đường phố đẹp báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh để triển khai tiếp trong thời gian tới.

- Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đẩy mạnh hoạt động Đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền giao thông tổ chức xuống đường phối hợp với các trường học của địa phương tăng cường hướng dẫn giao thông tại các khu vực cổng trường học, tụ điểm , nút giao thông nơi có mật độ giao thông cao.

- Tai nạn giao thông trên địa bàn Quảng ninh đang diễn biến phức tạp không chỉ xảy ra trên quốc lộ, đường đô thị mà còn xảy ra trên các tuyến đường huyện, đường xã. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể, tổ chức xã hội tỉnh chỉ đạo các đoàn thể, tổ chức xã hội các cấp phát động phong trào Toàn dân nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông dần đưa thói quen khi tham gia giao thông phải tự giác chấp hành Luật nhằm kiềm chế tiến tới đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn Tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ngành và người đứng đầu các tổ chức đoàn thể, xã hội trong toàn tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban ATGT Quốc gia;
- Bộ Giao thông Vận tải (Báo cáo)
- T.T Tỉnh uỷ, T.T HĐND tỉnh;
- CT, P1, P2, P3 UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- Các tổ chức đoàn thể, xã hội;
- V0, V1, V2, V3, các CV;
- Lưu: VT, GTBĐ.
100bản H-CT03

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
CHỦ TỊCH
Vũ Nguyên Nhiệm