Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10278/CT-BNN-TCLN

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ PHÁT ĐỘNG “TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ” NHÂN DỊP XUÂN ĐINH DẬU NĂM 2017

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng của cả nước trong những năm qua đã không ngừng phát triển mạnh mẽ, rộng khắp trên cả nước và đã thu được những kết quả có ý nghĩa to lớn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phát huy tác dụng phòng hộ, cải thiện môi trường, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Năm 2016, mặc dù thời tiết có nhiều diễn biến bất lợi, rét đậm, rét hại, khô hạn kéo dài, bão lũ liên tiếp xảy ra ở nhiều nơi ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông, lâm nghiệp và đời sống người dân, nhưng các địa phương trong cả nước đã trồng được 205 nghìn ha rừng tập trung và trên 50 triệu cây phân tán; khoán quản lý bảo vệ 6,2 triệu ha rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng 360 nghìn ha. Đạt được kết quả này là sự chỉ đạo sát sao, tháo gỡ khó khăn kịp thời của Chính phủ và các bộ, ngành cùng với sự nỗ lực của các địa phương trên cả nước. Tuy vậy, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng và trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng khác chưa đạt kế hoạch đề ra, tình trạng phá rừng, cháy rừng vẫn còn xảy ra ở một số địa phương.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn hạn chế, đồng thời tích cực chuẩn bị tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong dịp Tết Nguyên đán Xuân Đinh Dậu năm 2017 thiết thực, hiệu quả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây”, động viên các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng và công tác trồng cây, trồng rừng gắn liền với phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

2. Việc tổ chức “Tết trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng. Thời điểm tổ chức “Tết trồng cây” đối với các tỉnh phía Bắc tiến hành vào đầu xuân năm mới Đinh Dậu, đối với các tỉnh phía Nam tiến hành vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác 19 tháng 5.

3. Các địa phương, đơn vị cần xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017 theo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 được Chính phủ phê duyệt tại Nghị Quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016. Xác định cụ thể địa điểm trồng cây, trồng rừng, trong đó ưu tiên, bố trí trồng ở những khu vực nơi đất trống trong các cơ quan, khu công nghiệp, đơn vị, trường học, bệnh viện, quanh nhà, quanh vườn, ven đường, dọc bờ sông, bờ kênh mương, trên các bờ vùng, bờ thửa, vùng đồi gò, đất trống, vùng phòng hộ ngoài đê biển.

4. Nâng cao quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, lựa chọn loài cây trồng phù hợp, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt và tăng tỷ lệ sử dụng giống mô, hom, tranh thủ thời vụ và thời tiết thuận lợi để cây trồng có tỷ lệ sống cao. Tổ chức tốt việc chăm sóc, quản lý bảo vệ cây trồng, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hanh, phân công trách nhiệm quản lý cụ thể để đảm bảo cây trồng, rừng trồng phát triển tốt.

5. Sau khi thực hiện “Tết trồng cây”, các địa phương tổ chức kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân điển hình làm tốt; báo cáo kế hoạch tổ chức và kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi và phối hợp chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chủ tịch nước (để b/c);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở NN& PTNT các tỉnh, TP;
- Lưu VT, TCLN.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường