Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Tiền Giang, ngày 15 tháng 6 năm 2022

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 VÀ KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2022-2023

Năm học 2021 - 2022, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức sẽ diễn ra vào các ngày 6, 7 và 8 tháng 7/2022; Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 của tỉnh sẽ diễn ra vào các ngày 17 và 18 tháng 6/2022.

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022, để triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh lớp 10 THPT của tỉnh (gọi chung là Kỳ thi) diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, minh bạch, khách quan, chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trong trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan:

a) Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện hoàn thành kế hoạch thời gian năm học, đánh giá xếp loại học sinh ở các trường THPT; chỉ đạo các trường THPT tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh, kiểm tra hồ sơ dự thi của thí sinh và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho Kỳ thi; tổ chức học tập, phổ biến quy chế thi và nghiệp vụ liên quan cho cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi. Quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia Kỳ thi.

b) Khẩn trương có kế hoạch, phương án tổ chức các Kỳ thi trên địa bàn tỉnh bao gồm: Tổ chức đăng ký dự thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, thanh tra, kiểm tra, công bố kết quả, phúc khảo bài thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

c) Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính, bảo đảm tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, hiệu quả; bố trí các nguồn lực thực hiện các khâu của Kỳ thi theo đúng Quy chế và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT. Bảo đảm các quy định phòng, chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự; xây dựng phương án tổ chức thi cho các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

d) Tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn, nghỉ cho thí sinh và người thân của thí sinh ở tất cả các Điểm thi; vận động, hỗ trợ các thí sinh là con em hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật, thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh tham dự Kỳ thi; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hoặc đi lại khi tham dự Kỳ thi; trường hợp phát sinh tình huống bất khả kháng cần xử lý kịp thời, phù hợp thực tế, bảo đảm quyền lợi tối đa cho thí sinh.

đ) Tổ chức thanh tra, kiểm tra theo quy định ở các khâu của Kỳ thi để bảo đảm công tác tổ chức thi tuyệt đối an toàn, trung thực, khách quan, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế. Tiếp nhận thông tin, bằng chứng về vi phạm quy chế thi; khuyến khích thí sinh, thành viên của các Hội đồng thi và mọi công dân phát hiện và tố giác những hành vi vi phạm quy chế thi. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy chế thi và an ninh trật tự Kỳ thi.

e) Thực hiện báo cáo theo tiến độ lịch công tác của Kỳ thi và những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thi.

g) Phối hợp với các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh tuyên truyền rộng rãi quy chế thi; mục đích, ý nghĩa, tính chất và yêu cầu của Kỳ thi.

2. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành GDĐT triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Chủ động phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Chỉ đạo lực lượng phòng cháy, chữa cháy có kế hoạch kiểm tra an toàn cháy nổ tại các Điểm thi tốt nghiệp THPT; bố trí lực lượng phối hợp với Sở GDĐT để bảo vệ, giám sát công tác vận chuyển đề thi tốt nghiệp THPT từ địa điểm nhận đề thi về địa điểm in sao và từ địa điểm in sao đến các Điểm thi; bảo vệ, giám sát công tác vận chuyển bài thi từ các Điểm thi tốt nghiệp THPT về Ban Chấm thi. Tăng cường lực lượng tại các khu vực coi thi, chấm thi; có biện pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực làm ảnh hưởng đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hỗ trợ ngành GDĐT trong công tác bảo vệ tại Hội đồng in sao, các Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, công tác vận chuyển đề thi, bài thi trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023.

3. Sở Tài chính phối hợp với Sở GDĐT xây dựng phương án tài chính bảo đảm kinh phí tổ chức Kỳ thi hiệu quả, tiết kiệm; cấp phát, thanh toán kinh phí kịp thời, bảo đảm điều kiện thuận lợi để tổ chức Kỳ thi; không để xảy ra tình trạng thiếu kinh phí, chậm kinh phí tổ chức Kỳ thi.

4. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản liên quan đến Kỳ thi, nhất là những vấn đề mới trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội.

Kịp thời ngăn chặn, phản bác những thông tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận; phối hợp xử lý (nếu có) các thông tin liên quan đến Kỳ thi trên không gian mạng, ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh trong quá trình diễn ra Kỳ thi. Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ hạ tầng viễn thông phục vụ Kỳ thi; bảo đảm đường truyền phục vụ báo cáo nhanh, thông tin trong công tác thi, tuyển sinh.

5. Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Sở GDĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và các cơ sở giáo dục xây dựng phương án tổ chức thi cho các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, khám chữa bệnh cho thí sinh và những người tham gia tổ chức Kỳ thi. Tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch tại các khu vực diễn ra Kỳ thi; kịp thời xử lý các tình huống khi có dịch bệnh, ốm đau, tai nạn bất thường hoặc ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các địa điểm tổ chức thi.

6. Sở Giao thông Vận tải (Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh) xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, không để xảy ra ùn tắc giao thông tại khu vực thi, phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí phương tiện, nhân lực, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn, ứng phó kịp thời khi có sự cố và các tình huống bất thường xảy ra, nhất là trên địa bàn huyện Tân Phú Đông.

7. Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát giá cả dịch vụ trong Kỳ thi.

8. Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh về kế hoạch ứng phó với các trường hợp khẩn cấp để bảo đảm các điều kiện an toàn trong mùa mưa, chú ý các hiện tượng: cây xanh ngã đổ, ngập nước gây tắc đường ở đô thị...

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đề nghị Báo Ấp Bắc phối hợp với Sở GDĐT tổ chức tuyên truyền đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin về mục đích, ý nghĩa, các quy định, quy chế, hướng dẫn và các vấn đề có liên quan đến Kỳ thi, nhất là những điểm mới, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội.

10. Điện lực Tiền Giang tích cực phối hợp, chủ động tham gia cùng với Sở GDĐT xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các phương án dự phòng, bố trí lực lượng trực trong các ngày Kỳ thi diễn ra, bảo đảm các điều kiện về điện lưới cho các Điểm thi, Hội đồng thi trong các ngày diễn ra Kỳ thi, nhất là tại Ban in sao đề thi (có phương án dự phòng máy phát điện, trường hợp xảy ra sự cố có thể phát điện kịp thời, phục vụ công tác in sao đề thi), coi thi, làm phách và chấm thi.

11. Các cơ quan, đoàn thể tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở GDĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia tổ chức tốt Kỳ thi. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn cho Kỳ thi tại địa phương; tổ chức các hoạt động hỗ trợ thí sinh trong Kỳ thi, chủ động phối hợp cùng các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch “Tiếp sức mùa thi” để hỗ trợ thí sinh.

12. UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp, bảo đảm công khai, công bằng, minh bạch, an toàn, đúng Quy chế. Phối hợp với Sở GDĐT, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Kỳ thi; đặc biệt là việc bố trí các Điểm thi trên địa bàn (kể cả các Điểm thi dự phòng); chuẩn bị các điều kiện thuận lợi phục vụ Kỳ thi như: giao thông đi lại, phương tiện giao thông dự phòng trong trường hợp mưa bão, bố trí phà riêng vận chuyển đề thi, bài thi; đảm bảo nơi ăn nghỉ, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch, trực cấp cứu, thông tin liên lạc, cung cấp điện và các điều kiện khác... phục vụ kịp thời, tốt nhất tại nơi đặt Điểm thi; quản lý chặt chẽ các dịch vụ photocopy, in ấn trên địa bàn...; vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thí sinh là con em gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, hộ nghèo, vùng khó khăn, vùng chịu ảnh hưởng thiên tai tham dự Kỳ thi.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- UB MTTQ tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các H, TP, TX;
- VPUB: CVP, các PCVP, các Phòng Nghiên cứu;
- Lưu: VT, KGVX (Việt).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Mười