Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Yên Bái, ngày 06 tháng 06 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN TIẾT KIỆM ĐIỆN

Sử dụng điện năng tiết kiệm và hiệu quả (tiết kiệm điện) là một trong những giải pháp hiệu quả trong việc giảm chi phí giá thành cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp nâng cao tính cạnh tranh cho các doanh nghiệp, cho nền kinh tế và giúp giảm áp lực trong việc đầu tư, phát triển nguồn điện mới, đóng góp vào việc bảo tồn nguồn năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Trong giai đoạn 2011-2017, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường tiết kiệm điện, các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, thành phố; Công ty Điện lực Yên Bái và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức sử dụng điện năng tiết kiệm và hiệu quả cũng như triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện.

Nhằm tiếp tục thực hiện các biện pháp, giải pháp tiết kiệm điện, nâng cao hiệu quả sử dụng điện, sử dụng năng lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, hạn chế mức thấp nhất việc ngừng, giảm cung cấp điện có thể xảy ra trong các tháng mùa khô hàng năm, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện; thị xã, thành phố; Công ty Điện lực Yên Bái và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc tiết kiệm điện với các nội dung và biện pháp cụ thể như sau:

1. Thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm điện

a) Đối với các cơ quan, công sở:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện năng sử dụng hàng năm của cơ quan, đơn vị theo Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT của Bộ Tài chính - Bộ Công Thương về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Xây dựng và ban hành quy định về sử dụng điện, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị theo quy định hiện hành.

- Phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ nhân viên phải thực hiện tiết kiệm điện, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm.

- Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

- Đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện.

b) Đối với các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng:

- Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng bằng đèn tiết kiệm điện.

- Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng xây dựng mới.

- Thực hiện tự động hóa các tuyến chiếu sáng công cộng xây mới để giảm lượng ánh sáng theo khung thời gian đảm bảo giảm cường độ chiếu sáng khi không cần thiết.

c) Đối với các hộ dùng điện sinh hoạt và cơ sở kinh doanh dịch vụ:

- Khuyến khích sử dụng các loại thiết bị điện có hiệu suất cao và được dán nhãn năng lượng.

- Khuyến khích thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện:

+ Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện.

+ Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện khi không có nhu cầu sử dụng. Thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng hành lang, sân vườn, khu vực làm việc theo tiêu chuẩn hiện hành.

+ Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết, cài đặt chế độ làm mát từ 25°C trở lên hoặc đặt chế độ chênh lệch nhiệt độ trong phòng và nhiệt độ bên ngoài chỉ từ 3 - 5°C. Dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng.

+ Khi cải tạo hoặc trang bị mới phải sử dụng phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao theo quy định hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; không sử dụng bóng đèn sợi đốt trong quá trình thay thế hoặc mua mới.

+ Hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn (điều hòa không khí, bình nước nóng, bàn là điện,....) trong thời gian cao điểm tối của hệ thống điện (từ 17h đến 20h hàng ngày).

- Các cơ sở dịch vụ, thương mại nhà hàng, khách sạn,... tuân thủ nghiêm các quy định tại địa phương về chiếu sáng tiết kiệm điện, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Công ty Điện lực tại địa phương trong trường hợp thiếu điện.

- Các cơ sở dịch vụ, thương mại nhà hàng khách sạn là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

- Các hộ gia đình tích cực tham gia phong trào Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng của tỉnh Yên Bái theo kế hoạch hàng năm.

d) Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh:

- Xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện. Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị có công suất tiêu thụ điện lớn như các máy nghiền, trạm bơm nước, máy nén khí... vào giờ cao điểm, hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải.

- Tăng cường sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao; khuyến khích sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo như: năng lượng gió, mặt trời, biomass,...; sử dụng hệ thống dự trữ năng lượng ở giờ thấp điểm để sử dụng vào giờ cao điểm; sử dụng các dịch vụ tiết kiệm năng lượng do các công ty Dịch vụ năng lượng (ESCO) cung cấp.

- Chuẩn bị các nguồn dự phòng để đáp ứng nhu cầu sản xuất khi xảy ra thiếu điện, xây dựng phương án tự cắt giảm phụ tải khi xảy ra thiếu điện.

- Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nghiêm túc thực hiện các quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng kế hoạch và thực hiện các giải pháp để tiết kiệm điện ít nhất 1% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm so với năm trước.

2. Tổ chức thực hiện.

a) Sở Công Thương có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Yên Bái, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền quy định của Nhà nước về tiết kiệm điện năng và vận động thực hiện có hiệu quả các biện pháp tiết kiệm điện để cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân biết và thực hiện.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân không thực hiện tiết kiệm điện theo quy định của Nhà nước; lập danh sách khách hàng ưu tiên cấp điện khi thiếu điện, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Giám sát việc thực hiện cung cấp điện của Công ty điện lực Yên Bái và điện lực các huyện, thị xã, thành phố; giải quyết các khiếu nại của khách hàng về tình trạng cung cấp điện không tuân thủ các quy định trên địa bàn.

- Thực hiện các biện pháp quản lý nhu cầu điện, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty Điện lực Yên Bái và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nội dung của Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

b) Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái, Báo Yên Bái có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Yên Bái xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình, phóng sự, bài viết tuyên truyền về tiết kiệm điện; dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về tiết kiệm điện; thông báo nội dung Chỉ thị này để các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh biết và thực hiện, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

c) Các sở, ban, ngành tỉnh có trách nhiệm: Quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc chấp hành các quy định về tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở; khi thẩm định, cấp phép các dự án, đề án, các công trình đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mua sắm, lắp đặt trang thiết bị có trách nhiệm hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế, chủ đầu tư dự án, đơn vị quản lý, sử dụng các công trình trụ sở, tòa nhà, cơ sở sản xuất kinh doanh, hệ thống chiếu sáng trên địa bàn tỉnh nghiên cứu sử dụng đèn led tiết kiệm điện tối đa và các thiết bị tiết kiệm điện, dán nhãn năng lượng khác trong quá trình hoạt động.

d) UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

- Xây dựng và ban hành chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch sản xuất của ngành, địa phương và tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện.

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức và nhân dân, các doanh nghiệp hiểu rõ tầm quan trọng của việc thực hiện tiết kiệm và sử dụng điện có hiệu quả.

- Hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các quy định tại Chỉ thị này, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện; báo cáo kết quả thực hiện công tác tiết kiệm trong sử dụng điện về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

đ) Công ty Điện lực Yên Bái có trách nhiệm:

- Đảm bảo cấp điện trên địa bàn tỉnh theo danh sách các phụ tải ưu tiên cấp điện được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm. Trong đó ưu tiên cấp điện phục vụ các sự kiện chính trị - xã hội, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện để đảm bảo cấp điện liên tục và ổn định, giảm tổn thất.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tổ chức tuyên truyền, quảng bá việc sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tái tạo. Triển khai các chương trình vận động tiết kiệm điện như Chương trình gia đình tiết kiệm điện, trường học chung tay tiết kiệm điện, giờ trái đất,...

- Tổ chức thống kê, báo cáo tình hình sử dụng điện tại các cơ quan công sở, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn, có so sánh với mức sử dụng điện của tháng cùng kỳ năm trước, tình hình tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh; báo cáo Sở Công Thương, Sở Tài chính và UBND tỉnh.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và các tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái có trách nhiệm thi hành, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này.

4. Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- TTTU;
- TTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CNLĐ Cao thế Yên Bái;
- Công ty Điện lực Yên Bái;
- Công ty CP môi trường và Đô thị Yên Bái;
- Các cơ sở SDNL trọng điểm trên địa bàn;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Yên Bái;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tạ Văn Long