Hệ thống pháp luật

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/BYT-CT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 1993 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUỐC GÂY NGHIỆN

Gần đây tệ nạn buôn lậu gây nghiện hút tiêm chích ma tuý có xu hướng ngày càng tăng đặc biệt là ở các thành phố lớn, các tỉnh biên giới vùng rẻo cao. Những tệ nạn trên có liên quan tới an ninh xã hội và gây ảnh hưởng tới sức khoẻ con người.

Các chất ma tuý thường gặp là nhựa thuốc phiện các chế phẩm từ nhựa thuốc phiện, Cocain, Dalargan... Ngành y tế có sử dụng một số chất gây nghiện nhằm mục đích sản xuất thuốc phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

Trong các nguyên liệu thành phẩm gây nghiện được dùng trong ngành y tế, có một số thứ phải nhập từ nước ngoài vào như Dalargan, Cocain..., có thứ ta sản xuất được trong nước như cao, còn thuốc phiện, Morphin. ..

Hiện nay các đơn vị địa phương nói chung vẫn thực hiện các quy định về quản lý thuốc độc nghiện theo quy chế dược nhưng cũng có một số nơi buông lỏng quản lý đối với loại thuốc này, hiện tượng đó đã tạo kẽ hở để bọn buôn lậu móc nối đưa thuốc gây nghiện từ trong kho nhà nước ra thị trường tự do gây ảnh hưởng tới sức khoẻ con người và an ninh xã hội.

Để khắc phục các sai sót nói trên, Bộ chỉ đạo cho các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu sau đây:

1. Các đơn vị sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh cho người nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh... không được tự mua các nguyên liệu, thành phẩm thuốc gây nghiện dizepam tiêm trôi nổi trên thị trường hoặc của các cơ quan không có chức năng buôn bán thuốc chữa bệnh cho người.

2. Các XNDPTW (doanh nghiệp sản xuất) chỉ được sản xuất thuốc gây nghiện diazepam tiêm sau khi đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký. Tổng Giám đốc LHDVN phê duyệt số lượng từng mặt hàng đưa vào sản xuất hàng năm theo kế hoạch.

3. Các XNDP trong quân đội muốn sản xuất thuốc gây nghiện diazepam tiêu dùng riêng cho nhu cầu của Bộ Quốc phòng phải được Cục trưởng Cục Quân y phê duyệt công thức, số lượng từng mặt hàng theo từng thời gian nhất định.

4. Các XNDP trong lực lượng công an nhân dân và các XNDP XNLHD, Công ty dược phẩm địa phương không được sản xuất thuốc gây nghiện vì Bộ Y tế có đủ khả năng cung cấp đủ nhu cầu.

5. Các công ty XNK trực tiếp muốn nhập nguyên liệu thành phẩm thuốc gây nghiện, diazepam tiêm phải có bản ký kết hợp đồng hợp lệ với cơ sở uỷ thác. Các hợp đồng với nước ngoài chỉ được thực hiện sau khi Bộ Y tế đã phê duyệt số lượng từng mặt hàng.

6. Duyệt dự trù bán buôn, bán lẻ.

6.1. Tổng giám đốc LH các XNDVN duyệt số lượng Cao opi cho các XNDPTW để sản xuất các thành phẩm giảm độc, miễn độc theo kế hoạch đã định.

6.2. Bộ Y tế duyệt số lượng Cao opi để đưa vào sản xuất các thành phần giảm độc, miễn độc đối với XNDP, CTDP, XNLHD tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

6.3. Bộ Y tế duyệt dự trù thuốc gây nghiện diazepam tiêm đối với các bệnh viện TW, Viện nghiên cứu, BV ngành, Y tế ngành và nhu cầu nghiên cứu của các ngành, các bộ khác. Các cơ sở trên nếu đóng ở các tỉnh phía Nam thì do đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế phụ trách công tác ở phía Nam phê duyệt dự trù.

6.4. Giám đốc sở y tế tỉnh thành phố duyệt dự trù thuốc gây nghiện, diazepam tiêm đối với các cơ sở y tế trực thuộc tỉnh, thành phố.

6.5. Các Công ty dược phẩm XNDP, XNLHD tỉnh, thành phố muốn trao đổi, mua bán thuốc gây nghiện diaepam tiêm với các công ty dược phẩm, XNDP, XNLHD tỉnh, thành phố khác phải được giám đốc Sở Y tế hai bên phê duyệt. Mọi việc mua bán, trao đổi chỉ được thực hiện sau khi đã được phê duyệt.

6.6. Giám đốc trung tâm y tế huyện, quận duyệt dự trù thuốc gây nghiện, diazepam tiêm của các bệnh viện thuộc quận, huyện. Các dự trù này cũng chỉ có giá trị để mua, bán trong phạm vi tỉnh, thành phố đó.

6.7. Cục trưởng Cục Quân y quy định thủ tục xét duyệt dự trù và cấp phát thuốc gây nghiện, diazepam tiêm đối với các tuyến quân y.

7. Việc bán lẻ thuốc gây nghiện, diazepam tiêm chỉ thực hiện khi có đơn thuốc hợp lệ của thầy thuốc (mẫu đơn thuốc; mẫu 1 và 2).

8. Các cơ sở điều trị chỉ cấp phát thuốc gây nghiện diazepam tiêm theo phiếu lĩnh đúng quy chế (mẫu kèm theo).

9. Các nhà thuốc, Doanh nghiệp tư nhân, đại lý, Công ty TNHH, công ty cổ phần kinh doanh thuốc chữa bệnh cho người không được mua, bán thuốc gây nghiện và diazepam tiêm.

10. Mọi tổ chức cơ sở có chức năng sản xuất tồn trữ, sử dụng thuốc chữa bệnh cho người trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an nhân dân) không được bán thuốc gây nghiện, Diazepam tiêm cho mọi đối tượng dân sự.

11. Các bác sĩ kê đơn thuốc gây nghiện, diazepam tiêm cho bệnh nhân phải dùng đơn thuốc đúng quy định (có mẫu kèm), nếu bệnh nhân không có sổ y bạ phải kê một đơn thành 2 bản để nơi bán giữ 1 bản, bệnh nhân giữ 1 bản. Nếu bệnh nhân có sổ y bạn thì bác sĩ phải viết tên thuốc nồng độ hoặc hàm lượng, số lượng, cách dùng, liều dùng vào sổ y bạ, kèm theo một đơn thuốc đúng qui định để nơi bán hàng lưu giữ. Bác sĩ phải kê đơn đúng thuốc, đúng bệnh, nếu bác sĩ chỉ định dùng thuốc cho bệnh nhân sai, gây ảnh hưởng sức khoẻ người bệnh thì bác sĩ kê đơn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Thanh tra y tế phải tăng cường hoạt động thanh tra các trường hợp vi phạm chỉ thị này và quy chế quản lý thuốc độc, thuốc gây nghiện phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bộ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Quân y, Cục trưởng Cục y tế Bộ Nội vụ, Giám đốc Sở y tế Đường sắt, thủ trưởng y tế các ngành nghiêm chỉnh thực hiện chỉ thị này.

MẪU 1

Đơn vị:

Số:

ĐƠN THUỐC ĐỘC

(Chỉ dùng cho thuốc gây nghiện và Diazepam tiêm)

Số lượng thuốc phải viết bằng chữ

 

Họ tên bệnh nhân giới Tuổi

Địa chỉ:

Căn bệnh:

Chỉ định dùng thuốc:

Tổng số...... khoản

Ngày tháng năm 199

(Chữ ký và họ tên BS)

Phòng khám bệnh tư MẪU 2

Họ tên bác sĩ:

Địa chỉ phòng khám tư:

Địa chỉ bác sĩ:

ĐƠN THUỐC ĐỘC

(Chỉ dùng cho thuốc gây nghiện và Diazepam tiêm)

Số lượng thuốc phải viết bằng chữ.

 

Họ tên bệnh nhân: giới Tuổi

Địa chỉ:

Căn bệnh:

Chỉ định dùng thuốc:

Tổng số:..... khoản

Ngày ..... tháng ..... năm 199

(Chữ ký và họ tên của BS)

 

Bệnh viện........

Khoa, Phòng....

PHIẾU LÃNH THUỐC GÂY NGHIỆN

Số:............ VÀ DIAZPAM TIÊM

Số TT

Tên thuốc Nồng độ hay hàm lượng

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

 

 

 

 

 

Tổng số ...... khoản

                                                                                            Ngày ...... tháng .... năm 199
                                                                                             BS Chủ nhiệm Khoa, Phòng
                                                                                              Khoa Dược đã kiểm tra lại
                                                                                                            (Ký tên)


 

                                                                                                    Người phát ký tên

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân

(Đã ký)

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Chỉ thị 09/BYT-CT năm 1993 về tăng cường quản lý thuốc gây nghiện do Bộ y tế ban hành

  • Số hiệu: 09/BYT-CT
  • Loại văn bản: Chỉ thị
  • Ngày ban hành: 11/06/1993
  • Nơi ban hành: Bộ Y tế
  • Người ký: Nguyễn Trọng Nhân
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 11/06/1993
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản