Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Nghệ An, ngày 07 tháng 4 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT VỤ HÈ THU - MÙA NĂM 2020

Sản xuất vụ Hè thu - Mùa thường diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thiên tai xảy ra thường xuyên và liên tục. Vụ Hè thu - Mùa năm 2020 được dự báo là vụ sản xuất rất khó khăn, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ thì từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2020 được nhận định là nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm hơn. Nhiệt độ trung bình từ tháng 3-8/2020, có khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ phổ biến từ 1.0 - 2.0°C (TBNN: 25.0-26.0 °C). Lượng dòng chảy trên các sông ở Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức thiếu hụt so với trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 35-45%, một số sông thiếu hụt trên 60%; hầu hết các hồ đập ở Nghệ An đều chỉ đạt 50-70% dung tích thiệt kế. Do đó, nguy cơ cao xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất là rất lớn. Mặt khác, nguy cơ tiềm ẩn một số dịch hại có thể phát sinh gây hại mạnh trong vụ Hè thu - Mùa như: Sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu rầy lưng trắng, nhện gié, bệnh lùn sọc đen ... trên lúa và sâu keo mùa thu trên cây ngô, đặc biệt là nạn chuột đang phát sinh gây hại rất lớn ở vụ Xuân năm 2020 nguy cơ gây hại vụ Hè thu - Mùa năm 2020 là rất lớn.

Để sản xuất vụ Hè thu - Mùa năm 2020 giành thắng lợi toàn diện, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Căn cứ Đề án sản xuất vụ Hè thu - Mùa năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT, đặc điểm tình hình của địa phương để xây dựng, triển khai chỉ đạo thực hiện kế hoạch, đề án sản xuất vụ Hè thu - Mùa năm 2020 của địa phương mình đạt kết quả cao nhất.

- Thành lập Ban chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu - Mùa cấp huyện; Phân công lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban phụ trách chỉ đạo và chịu trách nhiệm cụ thể từng xã, cụm xã, phường, thị trấn. Tăng cường công tác dự tính, dự báo, thông tin tuyên truyền hướng dẫn nông dân thực hiện đúng các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế ảnh hưởng của thời tiết và sâu bệnh hại.

- Rà soát lại nguồn nước tại các hồ đập, sông suối, phối hợp chặt chẽ với các Công ty thủy lợi để có các phương án điều tiết nước, đảm bảo tưới, tiêu nước kịp thời. Những vùng không có khả năng tưới trong suốt cả vụ, sản xuất bấp bênh cần có giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng và chuyển đổi mùa vụ hoặc có các chính sách phù hợp nhằm hạn chế diện tích đất bỏ hoang (không sản xuất).

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức phát động các đợt “diệt chuột tập trung” vào các thời kỳ chuột chưa vào mùa sinh sản, giai đoạn chuyển tiếp giữa các vụ sản xuất, giữa vụ gieo trồng hoặc các đợt lũ khi chuột đang co cụm. Trước mắt tổ chức ra quân diệt chuột đợt 1 ngay sau khi thu hoạch lúa Xuân.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết như: Giống, vật tư phân bón để phục vụ tốt cho sản xuất vụ Hè thu - Mùa, tránh tình trạng khan hiếm, đội giá nguồn vật tư khi nhu cầu người dân tăng cao.

- Địa phương nào không quyết liệt trong chỉ đạo sản xuất để dân bỏ ruộng nhiều, sâu bệnh gây hại nặng làm mất mùa cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã đó chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn xây dựng và sớm ban hành phương án chống hạn, phương án phòng trừ dịch hại cây trồng; Phương án diệt chuột để làm cơ sở cho các địa phương thực hiện.

- Tổng hợp kinh phí hỗ trợ đột xuất giúp nông dân diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Hè thu - Mùa năm 2020 gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem, xét quyết định.

- Chủ động phối hợp với UBND các huyện để thực hiện tốt công tác quản lý giống, vật tư nông nghiệp; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm trong sản xuất kinh doanh giống cây trồng, vật tư nông nghiệp; ngăn chặn tình trạng vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng lưu thông trên thị trường nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất cho sản xuất vụ Hè thu - Mùa năm 2020.

- Tăng cường phối hợp với các địa phương để chỉ đạo, tổ chức, thực hiện tốt nội dung Đề án sản xuất vụ Hè thu - Mùa năm 2020. Kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện đề án sản xuất.

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, và các cơ quan thông tin đại chúng và các địa phương xây dựng các chương trình tuyên truyền hướng dẫn, khuyến cáo nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh hại do cơ quan chuyên môn đề ra.

- Thường xuyên phối hợp với Trung tâm Khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ để theo dõi, nắm tình hình diễn biến của thời tiết, nhất là tình hình hạn hán và các diễn biến bất thường khác ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Tham mưu, chỉ đạo các địa phương thực hiện các biện pháp ứng phó hiệu quả với những tình huống thời tiết bất thường để giảm thiểu tối đa thiệt hại đến cây trồng, vật nuôi.

3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu trình UBND tỉnh hỗ trợ kịp thời kinh phí cho các địa phương về các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo quy định hiện hành. Đặc biệt là tham mưu hỗ trợ kinh phí đột xuất giúp nông dân diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Hè thu - Mùa năm 2020.

4. Sở Công Thương

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các Công ty thủy điện trên địa bàn tỉnh điều tiết xả nước phù hợp, đảm bảo đủ nước tưới phục vụ sản xuất vụ Hè thu - Mùa năm 2020.

- Chỉ đạo Công ty Điện lực Nghệ An căn cứ vào lịch thời vụ sản xuất vụ Hè thu - Mùa năm 2020 để ưu tiên điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là những địa phương, các vùng không chủ động được nước, thời điểm cần điện để bơm nước chuẩn bị ruộng để gieo cấy lúa, chống hạn.

5. Sở Khoa học và Công nghệ: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương để chuyển giao, ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tập trung những vùng lợi thế, vùng đã được quy hoạch công nghệ cao, giúp nông dân sản xuất ra sản phẩm ngày càng có chất lượng, hiệu quả kinh tế.

6. Các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội: Vận động các cấp Hội và hội viên thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp do ngành Nông nghiệp và PTNT ban hành. Quan tâm giúp nông dân thay đổi tư duy, nhận thức sản xuất nông nghiệp từ sản xuất kinh nghiệm sang sản xuất ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, sản xuất hàng hóa có chất lượng phù hợp với thị trường trong nước và xuất khẩu nhằm tăng hiệu quả kinh tế/đơn vị diện tích.

7. Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An

- Tăng cường thời lượng phát sóng và thời điểm phát sóng thích hợp để tuyên truyền cho nông dân nắm bắt kịp thời các biện pháp thâm canh, sự diễn biến của thời tiết, sâu bệnh hại trên cây trồng, từ đó giúp người dân chủ động phòng tránh và khắc phục những bất lợi do thời tiết, dịch bệnh gây ra.

- Xây dựng các phóng sự về những mô hình sản xuất nông nghiệp mới ứng dụng công nghệ cao, kịp thời đưa tin biểu dương những địa phương đã làm tốt công tác chỉ đạo sản xuất, các tổ chức, cá nhân điển hình trong sản xuất nông nghiệp; đồng thời có những phản ánh đối với những địa phương làm chưa tốt để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện; thường xuyên báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp &PTNT (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP (KT) UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT Khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ;
- Đài PT-TH tỉnh; Báo Nghệ An;
- TT Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NN (D.Hung).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Nghĩa Hiếu