Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Lào Cai, ngày 05 tháng 04 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ VÀ CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Thực hiện Quyết định số 2083/QĐ-TTg ngày 26/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC); Quyết định số 1368/QĐ-TTg ngày 03/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD), Bộ Công an - cơ quan chủ quản Dự án đã quyết liệt triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hệ thống CCCD thống nhất trên toàn quốc và đang tiến hành “chiến dịch” cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử với mục tiêu phấn đấu đến ngày 01/7/2021 sẽ hoàn thành cấp 50 triệu thẻ CCCD trên toàn quốc, góp phần cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong giải quyết thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, nền kinh tế số.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai đã tập trung chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với các ban, ngành chức năng quyết liệt trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao để xây dựng CSDLQG về DC và cấp CCCD; Công an các đơn vị trong tỉnh đã triển khai thực hiện “chiến dịch”, thành lập các tổ công tác cấp thẻ CCCD lưu động đến từng cơ quan, đơn vị, nhà trường, thôn, tổ dân phố để cấp thẻ CCCD. Các tổ công tác đã khắc phục mọi khó khăn, làm việc liên tục 24 giờ/ngày và 07 ngày/tuần; phấn đấu đến ngày 20/6/2021 sẽ hoàn thành cấp CCCD cho trên 537.000 công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh (cả thường trú và tạm trú). Tuy nhiên, một số nhiệm vụ chưa đảm bảo so với tiến độ Chính phủ giao. Việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như trang bị phần cứng, máy tính, trang thiết bị còn thiếu, chưa đồng bộ; nguồn nhân lực còn hạn chế, việc tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư với hệ thống thông tin của các sở, ngành, địa phương còn chưa thực hiện được; đặc biệt tiến độ thu nhận hồ sơ cấp CCCD chậm, kết quả chưa cao…Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên chủ yếu do cấp ủy, chính quyền một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp với lực lượng Công an; bên cạnh đó công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế, nhiều người dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa chưa nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ CCCD gắn chíp điện tử.

Để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hoàn thành mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cấp CCCD trên địa bàn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:

1. Cấp ủy, chính quyền địa phương nhất là người đứng đầu cần phải quán triệt nhiệm vụ: Xây dựng CSDLQG về DC và cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử góp phần tích cực trong xây dựng Chính phủ điện tử, xây dựng đô thị thông minh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an. Do vậy, cần tăng cường, quyết liệt trong chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thực hiện xây dựng CSDLQG về DC và cấp CCCD.

2. Sở Thông tin truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan truyền thông phối hợp với cơ quan Công an, UBND cấp huyện, cấp xã đẩy mạnh thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của CSDLQG về DC, thẻ CCCD gắn chip điện tử. Sử dụng đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, hình thức, nội dung, phát huy vai trò của Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn thực hiện tuyên truyền để các cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân tích cực, đồng thuận đến các điểm thực hiện cấp CCCD.

Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh (Vinaphone, Viettel, Mobiphone, Vietnammobile) hỗ trợ gửi tin nhắn miễn phí tới nhân dân để tuyên truyền, thông báo về thủ tục, thời gian, địa điểm cấp CCCD.

3. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, Công an các huyện, thị xã, thành phố tập trung, đẩy nhanh tiến độ thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thông tin dân cư; tăng cường tối đa lực lượng, khắc phục khó khăn, làm việc liên tục 24 giờ/ngày và 07 ngày/tuần để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD, phấn đấu đến 20/6/2021 hoàn thành cấp CCCD cho tất cả các công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu, đề xuất phương pháp trả CCCD sau khi nhận từ Bộ Công an: Trả qua dịch vụ bưu chính công ích nếu nhân dân có nhu cầu, tự nguyện đăng ký hoặc giao cho Công an cấp xã thực hiện.

- Chủ trì, biên soạn và chịu trách nhiệm về các nội dung tài liệu tuyên truyền về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ CCCD gắn chip điện tử và cung cấp cho các các cơ quan thông tin đại chúng để thực hiện công tác tuyên truyền cho nhân dân; Gồm:

+ Tài liệu tuyên truyền để UBND tỉnh gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các tổ chức chính trị - xã hội.

+ Nội dung phát thanh trên hệ thống truyền thanh cơ sở (bao gồm cả tiếng dân tộc).

+ Nội dung tin nhắn cho 3 nhà mạng Vinaphone, Viettel, Mobiphone.

4. Sở Tư pháp chỉ đạo Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp hộ tịch cấp xã, chủ động tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện tốt, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đề nghị giải quyết các yêu cầu về Hộ tịch (đăng ký khai sinh; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; xác định lại dân tộc ….) theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thông tin cá nhân phải đầy đủ, chính xác và thống nhất để thực hiện cập nhật, điều chỉnh thông tin của cá nhân trong CSDLQG về DC, phục vụ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử và các giao dịch, thủ tục hành chính khác của công dân.

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền, công tác phí, bồi dưỡng hỗ trợ lực lượng trực tiếp tham gia dự án để đẩy nhanh tiến độ phục vụ thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thông tin dân cư; công tác cấp CCCD đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

6. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng, kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thông tin dân cư và cấp CCCD trên địa bàn tỉnh.

7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, UBND cấp huyện, cấp xã quán triệt cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý và nhân dân về công tác cấp CCCD; đảm bảo các điều kiện cần thiết và phối hợp với lực lượng Công an tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD trong nội bộ và nhân dân trên địa bàn. UBND cấp huyện cân đối ngân sách quan tâm hỗ trợ kinh phí, bổ sung trang thiết bị, máy tính cho lực lượng Công an cùng cấp để phục vụ thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về dân cư và cấp CCCD nhằm hoàn thành đúng tiến độ; động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện.

8. Các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho tất cả các công dân đủ điều kiện trên địa bàn toàn tỉnh, tiếp tục làm việc liên tục 24 giờ/ngày và 07 ngày/tuần để hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho tất cả các công dân đủ điều kiện trên địa bàn theo thời gian như sau:

+ Huyện Si Ma Cai hoàn thành trước ngày 10/5/2021;

+ Thị xã Sa Pa, các huyện Bát Xát, Mường Khương, Bắc Hà hoàn thành trước ngày 30/5/2021;

+ Thành phố Lào Cai, các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn hoàn thành trước ngày 20/6/2021;

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo. Sở, ngành, đơn vị, địa phương nào không hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao Công an tỉnh chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Công an tỉnh, QLHC (03 bản);
- UBND các huyện, TX, TP;
- Vinaphone, Viettel,
Mobiphone, Vietnammobile Lào Cai;
- Lãnh đạo VP;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Ban BT;
- Lưu: VT, TH3,4, NC1.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Xuân Trường