Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07-BNV(12)

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 1994

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TUÝ 

Ngày 29-1-1993, Chính phủ ra Nghị quyết số 06-CP về tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý. Để thực hiện Nghị quyết số 06 của Chính phủ, Bộ Nội vụ yêu cầu các Tổng cục, Bộ tư lệnh, Công an các tỉnh, thành phố tiến hành ngay các chủ trương và biện pháp công tác sau đây:

I. TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TUÝ:

1. Tổ chức chỉ đạo kết hợp với công tác quản lý nhân, hộ khẩu nắm tình hình lập danh sách những người, tổ chức tiêm chích, hút, uống các chất ma tuý, có kế hoạch trinh sát bắt giữ, truy tố, xử lý nghiêm, xoá bỏ ngay những tụ điểm tổ chức tiêm, chích, hút nói trên.

2. Lập danh sách và thống kê những người hút, uống, chích các chất ma tuý, phối hợp và hỗ trợ ngành thương binh - xã hội trong việc phân loại và tổ chức đưa người nghiện vào các trung tâm cai nghiện do Ngành Thương binh - xã hội quản lý, công an các cấp có sự phối hợp, bảo vệ trật tự giúp Trung tâm thực hiện có hiệu quả.

3. Thường xuyên kiểm tra xử phạt theo quy định tại Điều 4 (khoản 2) Nghị định 141 của Hội đồng Bộ trưởng đối với người vi phạm đã bị nhắc nhở mà không sửa chữa.

4. Tổ chức kiểm soát nghiêm ngặt việc vận chuyển, lưu thông các loại ma tuý trên toàn lãnh thổ, trước hết là ở các vùng trồng thuốc phiện, vùng biên giới, các cửa khẩu, hải cảng, sân bay quốc tế, đẩy mạnh công tác trinh sát, phát hiện, điều tra, đề nghị truy tố các vụ phạm tội sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý, tổ chức dùng chất ma tuý (Điều 96a và Điều 203 Bộ luật hình sự và Thông tư liên ngành số 07 ngày 5-12-1992 của Bộ Nội vụ - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Toà án nhân dân tối cao).

5. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm soát ma tuý: Tổ chức tốt công tác điều tra, phát hiện, bắt giữ những đối tượng phạm tội về sử dụng, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển chất ma tuý theo lệnh truy nã của tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế; tăng cường phối hợp với tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế và các nước láng giềng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các tội phạm về ma tuý; phối hợp với Công an Trung Quốc bàn biện pháp triển khai thực hiện Điều 8 của Hiệp định Việt - Trung ngày 7-11-1991 về phối hợp đấu tranh chống hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc phiện và các chất ma tuý khác qua biên giới.

6. Tổ chức tiêu huỷ các sản phẩm là thuốc phiện và các chất ma tuý khác thu được.

Công an các địa phương báo cáo ngay về Bộ số lượng thuốc phiện và các chất ma tuý khác hiện đang giữ, số thuốc phiện đã tiêu huỷ trong năm 1993. Tổng cục II ban hành quy chế tiêu huỷ các chất ma tuý theo quyết định của Hội đồng Bộ trưởng và phối hợp với cơ quan Toà án, y tế, Hải quan, nắm vững số lượng thuốc phiện, các chất ma tuý khác mà các ngành đang giữ, cùng các ngành trên nghiên cứu ban hành quy chế tiêu huỷ để thực hiện trong toàn quốc.

7. Tăng cường công tác xây dựng văn bản pháp luật về phòng chống và kiểm soát ma tuý. Trước mắt, cần hệ thống hoá một số văn bản pháp luật hiện hành về phòng chống ma tuý, in để hướng dẫn các lực lượng công an nhân dân thực hiện. Song song với việc nghiên cứu đề nghị sửa đổi một số điều của Bộ luật Hình sự, cần nghiên cứu, phối hợp với các ngành có liên quan soạn thảo Nghị định của Chính phủ hoặc thông tư liên ngành quy định, hướng dẫn việc xử lý đối với người hút, chích, nghiện thuốc phiện, tổ chức dùng thuốc phiện và các chất ma tuý khác, hướng dẫn việc tổ chức cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện; tổ chức hội thảo các công ước quốc tế về phòng chống và kiểm soát ma tuý; nhất là các công ước quốc tế 1988 để đề xuất Chính phủ phương hướng, nội dung tham gia các công ước quốc tế về phòng chống và kiểm soát ma tuý.

8. Phối hợp, hỗ trợ các ngành có liên quan vận động, thuyết phục đồng bào miền núi dứt khoát thôi trồng cây anh túc, chuyển sang trồng các loại cây khác.

9. Phối hợp với cơ quan thông tin văn hoá, báo đài địa phương và Trung ương tăng cường tuyên truyền về các mặt công tác phòng ngừa ma tuý, kết quả xử lý các hành vi phạm pháp, phạm tội về sử dụng, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép thuốc phiện và các chất ma tuý khác.

II. VỀ TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG MA TUÝ:

1. Thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng chống ma tuý làm nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc phối hợp các lực lượng của các Tổng cục, Bộ tư lệnh, Công an các tỉnh, thành phố thực hiện chương trình phòng chống, kiểm soát ma tuý nói trên, xây dựng các văn bản pháp quy về phòng chống ma tuý; thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chủ nhiệm chương trình quốc gia về phòng chống ma tuý hướng dẫn.

Ban Chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý của Bộ Nội vụ do đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân làm trưởng ban một đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục I, Tổng cục II, Tổng cục IV, Phó Tư lệnh Biên phòng làm Phó ban, các đồng chí Cục trưởng C12, C13, C14, C15, C16, V11 làm uỷ viên; các đồng chí đã được Bộ cử tham gia tổ công tác liên ngành về phòng chống ma tuý (của Chính phủ) giúp việc.

2. Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cử đồng chí Phó giám đốc phụ trách công tác cảnh sát tham gia Ban Chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố; đồng thời làm trưởng ban phòng chống ma tuý của công an tỉnh, thành phố.

Tổ chức của Ban phòng chống ma tuý của Công an tỉnh, thành phố do Giám đốc Công an tỉnh, thành phố quyết định.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆMTRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG MA TUÝ:

1. Lực lượng công an nhân dân phải tham gia toàn bộ công tác phòng, chống ma tuý theo chương trình của Uỷ ban quốc gia phòng chống ma tuý. Tuy nhiên nhiệm vụ chủ yếu của công an phải là: Phát hiện, điều tra, xử lý, truy tố các vụ buôn bán ma tuý, các ổ tiêm, chích, hút xì ke, ma tuý. Do đó phải tổ chức củng cố các đơn vị chuyên trách chống ma tuý ở các cấp cảnh sát kinh tế (Bộ, tỉnh, thành, quận, huyện) về mọi mặt để đáp ứng nhiệm vụ. ở những nơi trọng điểm buôn lậu ma tuý có liên quan đến người nước ngoài, lực lượng an ninh kinh tế (Tổng cục I) cũng cần có phân công người chuyên trách điều tra chống buôn bán ma tuý ở nước ngoài.

2. Tổng cục Cảnh sát nhân dân là cơ quan đầu mối, chủ trì việc phối hợp các hoạt động theo chỉ đạo của Ban Chủ nhiệm chương trình quốc gia về phòng chống ma tuý; giúp đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ là Phó Chủ nhiệm chương trình quốc gia phòng chống ma tuý chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện các nội dung, mục tiêu của chương trình quốc gia phòng chống và kiểm soát ma tuý; hướng dẫn lực lượng cảnh sát nhân dân kiểm soát, phát hiện, lập hồ sơ xử lý các hành vi phạm pháp, phạm tội về sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng thuốc phiện và các chất ma tuý.

3. Tổng cục I tổ chức kiểm soát phát hiện việc vận chuyển thuốc phiện và các chất ma tuý ở các sân bay, cửa khẩu quốc tế. Tiến hành điều tra trinh sát các vụ buôn bán ma tuý của nước ngoài, mà qua công tác quản lý phát hiện ra.

4. Bộ Tư lệnh biên phòng tổ chức việc kiểm soát, phát hiện bắt giữ người có hành vi vận chuyển, lưu thông các loại ma tuý ở vùng biên giới, các cửa khẩu, hải cảng, đường mòn qua lại biên giới.

5. Tổng cục Hậu cần công an nhân dân cấp phát kinh phí và phương tiện cho hoạt động động của Ban Chỉ đạo công tác phòng chống ma tuý của Bộ; tăng cường trang bị phương tiện công tác cho các lực lượng trực tiếp điều tra chống ma tuý; phối hợp với các ngành có liên quan nghiên cứu, sản xuất thuốc phục vụ việc cai nghiện ma tuý để chữa nghiện cho các bị can, phạm nhân...

6. Tổng cục Xây dựng lực lượng công an nhân dân chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, đưa tin về công tác phòng chống ma tuý, khen thưởng kịp thời những người có công lớn trong công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý.

7. Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện toàn bộ các nhiệm vụ phòng chống, kiểm soát ma tuý ở địa phương theo chỉ đạo của Bộ.

Nhận được Chỉ thị này, các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, công an các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện ngay và báo cáo việc triển khai thực hiện Chỉ thị này về Bộ (qua Tổng cục II) trước ngày 30-5-1993.

Tổng cục Cảnh sát nhân dân hướng dẫn các biểu mẫu thống kê, báo cáo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này, tập hợp tình hình báo cáo lãnh đạo Bộ.

 

 

Bùi Thiện Ngộ

(Đã ký)