Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2019

Biến đổi khí hậu đã và đang diễn biến ngày càng phức tạp, bất thường, khó lường theo chiều hướng cực đoan hơn; năm 2018, bão số 3, số 4 và ảnh hưởng của rìa phía bắc áp thấp nhiệt đới suy yếu, kết hợp đới gió đông trên cao hoạt động mạnh, từ ngày 14/7/2018 đến ngày 20/8/2018, khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề đến đời sống, sản xuất của nhân dân một số xã giáp tỉnh Hòa Bình, thuộc các huyện: Mỹ Đức, Chương Mỹ, Thạch Thất, Quốc Oai, trong đó, huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức phải tổ chức huy động lực lượng sơ tán nhân dân đến nơi an toàn.

Năm 2019, theo cơ quan Khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo tiếp tục là năm có thời tiết diễn biến phức tạp; để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại sự cố, thiên tai gây ra, bảo đảm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ thị:

1. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố:

- Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018; kiện toàn bộ máy Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong tình hình mới; phân công cụ thể trách nhiệm từng thành viên phụ trách lĩnh vực, địa bàn. Tổ chức triển khai thu, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai đúng quy định, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 5/2019.

- Xây dựng Kế hoạch, Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 cụ thể, sát thực tế của địa phương; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần, kinh phí theo phương châm 4 tại chỗ; thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đặc biệt mưa lớn, lốc xoáy, bão mạnh, siêu bão có thể gây ra ngập úng, đổ cây, nhất là cây to, cây cổ thụ trong khu vực nội thành, kịp thời tổng hợp, thông tin báo cáo UBND Thành phố để chỉ đạo, xử lý, ứng phó kịp thời, đúng quy định.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng đê, kè, cống, hồ đập, các công trình phòng chống thiên tai kịp thời, phát hiện các hư hỏng, chủ động sửa chữa, khắc phục đảm bảo an toàn công trình theo phân cấp. Rà soát, tổng hợp những vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn, trong đó các huyện: Chương Mỹ, Ba Vì, Quốc Oai, Thạch Thất, Sóc Sơn, Mỹ Đức cần đặc biệt lưu ý lũ rừng ngang, chủ động di dời nhân dân trong trường hợp khẩn cấp đến nơi an toàn.

-Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai trên địa bàn, để các tổ chức, nhân dân biết, chủ động ứng phó theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

- Tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại đơn vị; UBND các quận, huyện, thị xã nâng cao trình độ, năng lực của lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đáp ứng yêu cầu đề ra.

- Tiếp tục thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020, Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng theo kế hoạch, đề án được phê duyệt.

2. Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chủ động tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo kịp thời, ứng phó hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án chi tiết ứng phó các loại hình thiên tai theo cấp độ rủi ro. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn Thành phố thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Thành phố.

3. Các sở, ngành Thành phố:

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp các Cơ quan Thường trực của các tiểu ban: Tiểu Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tiểu Ban Tìm kiếm cứu nạn Thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa trong phạm vi quản lý của ngành, đơn vị. Xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch đề ra, chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng các điều kiện bảo đảm thực hiện phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Thành phố.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Xây dựng, tổ chức thực hiện các phương án: Bố phòng hộ đê; đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thủy lợi; phương án phân lũ, phòng chống úng, khắc phục hậu quả phục hồi sản xuất nông nghiệp; tập trung hoàn thành công tác tu bổ, xử lý hư hỏng đê điều, hồ đập, nạo vét kênh mương đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng quy định; thường xuyên kiểm tra các tuyến đê, các công trình thủy lợi, hồ đập; phát hiện, tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo xử lý kịp thời những sự cố hư hỏng; tổ chức kiểm tra, rà soát vật tư, phương tiện dự trữ phòng chống thiên tai (cả về số lượng và chất lượng), có phương án bổ sung vật tư, phương tiện bảo đảm huy động kịp thời xử lý các tình huống thiên tai xảy ra.

Chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai, Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, ngăn chặn ngay từ khi mới phát sinh, kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới.

Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai công tác quản lý, thu, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai theo đúng quy định pháp luật.

- Sở Xây dựng: Chủ trì công tác chống úng ngập nội thành; đảm bảo vệ sinh môi trường; phòng, chống, khắc phục cây đổ trên các tuyến đường đô thị, đảm bảo an toàn điện chiếu sáng công cộng, cung cấp nước sạch cho các vùng bị úng ngập; phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị quản lý nhà, công trình, kiểm tra, thống kê các khu nhà tập thể, nhà chung cư cao tầng đã xuống cấp, biển quảng cáo; các khu nhà ngoài đê, sát bờ sông, vùng trũng thấp không đảm bảo an toàn, các công trình đang xây dựng; triển khai việc phòng, chống đổ, sập nhà, công trình; tổ chức sơ tán người, tài sản ra khỏi những khu vực không đảm bảo an toàn trước khi có thiên tai.

- Sở Giao thông vận tải: Chủ trì, phối hợp Công an thành phố Hà Nội xây dựng, tổ chức phương án phân luồng giao thông từng địa bàn cụ thể; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, bố trí vật tư ở những khu vực trọng yếu, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến giao thông trong mọi tình huống xảy ra thiên tai.

- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức hiệp đồng, huy động, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu, xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai.

- Công an thành phố Hà Nội: Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bố trí lực lượng tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai, kiểm soát phương tiện giao thông qua lại các đoạn đường bị ngập sâu.

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Xây dựng tổ chức thực hiện Phương án hỗ trợ nhân dân các vùng bị ngập lụt theo quy định; phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã kịp thời triển khai công tác cứu trợ, đảm bảo đời sống nhân dân ở những vùng bị ảnh hưởng thiên tai.

- Sở Công Thương: Phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức dự trữ lương thực, thuốc men, hàng hóa, vật tư thiết yếu, sẵn sàng chi viện, cứu trợ đảm bảo đời sống nhân dân các vùng bị ảnh hưởng của thiên tai.

- Sở Y tế: Chuẩn bị lực lượng cán bộ y tế, cơ số thuốc, phương tiện, vật tư, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu cấp cứu, khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh và khắc phục hậu quả, bảo đảm sức khỏe nhân dân trước, trong và sau thiên tai.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai xảy ra. Triển khai công tác vệ sinh môi trường bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho nhân dân khi có thiên tai.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi có thiên tai gây ra; lồng ghép chương trình giảng dạy ở các cấp học, các buổi sinh hoạt ngoại khóa về tuyên truyền, phổ biến các biện pháp ứng phó thiên tai, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, hiểu biết cho học sinh.

- Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, đề xuất bố trí vốn cho các công trình phòng, chống thiên tai, kinh phí mua sắm phương tiện, trang thiết bị, dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ; ưu tiên bố trí vốn để xử lý các sự cố hư hỏng đê điều, công trình phòng, chống thiên tai mang tính cấp bách.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của Thành phố phối hợp Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, các tiểu Ban: Tiểu ban Phòng chống thiên tai; Tiểu Ban Cứu trợ và Đảm bảo đời sống nhân dân; Tiểu Ban Tìm kiếm cứu nạn Thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương thông báo thường xuyên về tình hình thiên tai; tăng thời lượng tin bài, bổ sung đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng chống thiên tai, công tác bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai của Thành phố; tình hình xử lý các vụ vi phạm Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai, Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi.

- Các doanh nghiệp:

+ Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội có trách nhiệm kiểm tra, thực hiện duy tu, bảo dưỡng các hệ thống điện, kịp thời sửa chữa, khắc phục sự cố bảo đảm cung cấp điện đầy đủ, an toàn phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong mùa mưa bão, ưu tiên cấp nguồn điện ổn định cho các trạm bơm tiêu hoạt động hết công suất phục vụ tiêu úng ngập.

+ Các công ty: Cấp thoát nước, thủy nông trên địa bàn Thành phố xây dựng Phương án phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn Thành phố.

4. UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn:

- Tổ chức xây dựng, phê duyệt và thực hiện kế hoạch, phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; xây dựng, hoàn thiện phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai; có kế hoạch phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, chỉ đạo kịp thời, đồng bộ, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh các hậu quả do thiên tai gây ra.

- Thường xuyên kiểm tra, xác định những khu vực nguy hiểm trên địa bàn, xây dựng phương án, chủ động sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm (ven sông, địa bàn trũng, thấp, nơi có nguy cơ sạt lở đất, khu vực chịu tác động của lũ rừng ngang và các khu vực nguy hiểm khác) từ trước khi thiên tai xảy ra, đặc biệt lưu ý đối các huyện thường xuyên, trực tiếp ảnh hưởng lũ rừng ngang như: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức. Dự trữ đủ lương thực, thuốc men, cây, con giống, hàng hóa, vật tư thiết yếu để sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai, kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; vận động nhân dân chủ động chuẩn bị, sẵn sàng phòng, chống thiên tai tại gia đình mình và tích cực tham gia công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai của địa phương.

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật các trường hợp vi phạm Luật Đê điều, Luật Phòng chống thiên tai, Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi ngay từ khi mới phát sinh trên địa bàn.

5. Khi có thiên tai xảy ra: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, các tiểu Ban, các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác phòng, chống thiên tai; chủ động huy động lực lượng, chỉ huy quyết liệt ứng phó mọi tình huống thiên tai xảy ra, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trực ban 24/24 giờ theo đúng quy định, tổng hợp, thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất UBND Thành phố để chỉ đạo.

6. UBND Thành phố đề nghị các cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị xã hội, kinh tế, đoàn thể quần chúng, các cơ quan đơn vị trên địa bàn Thành phố chỉ đạo, vận động cán bộ, đảng viên công nhân, viên chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia làm tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố năm 2019.

UBND Thành phố giao cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); cơ quan Thường trực các Tiểu Ban thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp, tham mưu, đề xuất báo cáo UBND Thành phố đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo TW về Phòng, chống thiên tai;
- UBQG Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội;
- Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Ủy viên BTV Thành ủy;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- Bí thư các quận, huyện, thị ủy;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã;
- VP: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Đài PT và TH HN, các Báo: HNM, KT và ĐT;
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, KT (Túy 2b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung