Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Phú Yên ngày 04 tháng 3 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG HẠN HÁN, THIẾU NƯỚC VÀ XÂM NHẬP MẶN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Theo thông tin dự báo trong những tháng đầu năm 2020 ENSO tiếp tục ở trạng thái trung tính nhưng nghiêng về pha nóng và vẫn có khả năng duy trì trạng thái này trong những tháng tiếp theo của nửa cuối năm 2020. Dự báo tháng 3-5, lượng mưa phổ biến ở mức thấp hơn TBNN cùng thời kỳ từ 10-20%, từ tháng 6-8, lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng kỳ. Tổng lượng mưa vùng núi phổ biến từ 300-500mm, vùng ven biển phổ biến từ 200-400mm. Số đợt nắng nóng có thể xảy ra 7-9 đợt và có khả năng xuất hiện 3-5 đợt nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ không khí cao nhất có thể lên tới 40°C. Lưu lượng dòng chảy và mực nước trên các sông, suối trong tỉnh ở mức thấp hơn so với mức trung bình nhiều năm cùng kỳ và thấp như năm 2019. Tình hình thiếu nước, khô hạn là rất lớn, khả năng xâm nhập mặn sâu vào vùng cửa sông, ven biển. Do đó công tác tưới vụ Đông Xuân 2019-2020 cũng như vụ Hè Thu 2020 và thời gian tới gặp nhiều khó khăn nhất là các vùng có công trình thủy lợi nhỏ xa khu tưới.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn. Để chủ động triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, đảm bảo nguồn nước, nâng cao hiệu quả tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh của các hệ thống công trình thủy lợi và nước sinh hoạt. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 6033/UBND-KT ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiêu nước và xâm nhập mặn mùa khô năm 2020 trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Chỉ đạo các Phòng chuyên môn và địa phương kiểm kê, đánh giá thực trạng nguồn nước tại các hồ chứa, hệ thống thủy lợi trên địa bàn, tính toán cân bằng nước để điều chỉnh, bổ sung phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phù hợp với thực tế nguồn nước, đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; có kế hoạch phân phối nước và điều chỉnh hợp lý nguồn nước bị thiếu hụt để đảm bảo cung cấp nước đầy đủ cho các nhu cầu thiết yếu (sinh hoạt, chăn nuôi...), sản xuất nông nghiệp năm 2020 và thời gian tới; căn cứ tình hình nguồn nước, khả năng bảo đảm cấp nước, tiếp tục điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trong phù hợp (chuyển đổi từ trồng lúa ở vùng thường xuyên bị hạn hán, thiếu nước sang cây trồng cạn...). Tuân thủ các khuyến cáo của cơ quan chuyên môn liên quan đến thời vụ và tổ chức sản xuất để hạn chế nguy cơ thiệt hại do hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

b) Chủ động rà soát phương án chống hạn để xây dựng kịch bản ứng phó, giải pháp trước mắt và lâu dài; chỉ đạo triển khai các biện pháp cần thiết để có thể lấy nước chủ động, không phụ thuộc vào việc xả nước của hồ thủy điện (nạo vét cửa lấy nước các trạm bơm, cống, kênh mương, lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến ...); chủ động tích trữ nước trong các hồ, ao, vùng trũng thấp,... để sử dụng trong thời kỳ cao điểm hạn hán, xâm nhập mặn; đào ao, giếng, đắp đập tạm để trữ nước ngọt và ngăn mặn; đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm dựa vào khai thác các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, nhất là ở các vùng có nguy cơ cao xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

c) Các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi, các địa phương phải lập và thực hiện nghiêm túc các phương án chống hạn đã đề ra; kiểm tra các phương tiện bơm tưới, thường xuyên bảo dưỡng máy móc, tu sửa công trình, xử lý các sự cố hư hỏng; tổ chức kiểm tra đồng ruộng; quản lý phân phối nước chặt chẽ và linh hoạt; tổ chức tưới luân phiên, tiết kiệm nước; đặt lịch cấp nước cho từng vùng và toàn hệ thống theo từng ngày, tuần; tuyệt đối không để tình trạng phải cấp nước đồng thời trên toàn khu tưới làm quá tải năng lực của hệ thống thủy nông gây ra sự cố công trình, kênh mương, cấp nước không kịp thời gây hạn cục bộ.

d) Có giải pháp đảm bảo cấp nước sinh hoạt tới từng hộ, thôn, bản, xã ở các vùng thường xuyên thiếu nước sinh hoạt (đặc biệt chú ý vùng núi, vùng sâu, vùng xa vùng ven biển); tăng cường sử dụng trang thiết bị phục vụ cấp và trữ nước cho các hộ gia đình ở những khu vực bị hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Trường hợp cấp bách không còn nguồn nước cho sinh hoạt, cần sử dụng phương tiện chở cấp nước đến từng cụm dân cư. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Lập Đề án các công trình cấp nước tập trung theo thứ tự ưu tiên để đăng ký dự án bằng nguồn ngân sách và huy động nguồn vốn khác trong thời gian tới.

e) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp tích, trữ nước đồng thời sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nước, triệt để chống thất thoát, lãng phí nước. Trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng, cần ưu tiên nguồn nước để cấp nước sinh hoạt cho người dân, chăn nuôi gia súc và tưới cho cây trồng có giá trị kinh tế cao.

f) Chủ động sử dụng kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn; trường hợp nguồn kinh phí vượt quá khả năng của địa phương (sau khi cân đối nguồn dự phòng của địa phương) báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, gửi Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ theo quy định.

2. Các Sở, ban ngành tỉnh

2.1. Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Tham mưu UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi, thủy điện triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn nước, chủ động thực hiện công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, thường xuyên báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT để phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

- Khẩn trương xây dựng hoàn thành Đề án Quản lý hạn hán trên địa bàn tỉnh Phú Yên để triển khai thực hiện (đây là nhiệm vụ cấp bách cần thực hiện ngay).

- Phối hợp với các địa phương hướng dẫn cơ cấu giống, cây trồng, thời vụ, các biện pháp, kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc và bảo vệ cây trồng phù hợp với nguồn nước; khuyến cáo cho các địa phương giảm diện tích gieo sạ (đối với các vùng khó khăn nguồn nước) để giảm áp lực tưới; lịch thời vụ và diện tích xuống giống phù hợp với điều kiện nguồn nước, tránh xuống giống vượt quá khả năng cung cấp nước tưới.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, các Nhà máy thủy điện và các địa phương thống nhất kế hoạch vận hành, điều tiết các hồ chứa nước thủy điện thuộc lưu vực sông Ba trên địa bàn tỉnh Phú Yên để phục vụ cho sản xuất và dân sinh khi hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn xảy ra.

- Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn nước, cung cấp thông tin, kịp thời cảnh báo cho các địa phương và cơ quan liên quan để triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, điều chỉnh kế hoạch gieo trồng phù hợp với tình hình nguồn nước.

- Hướng dẫn các địa phương thực hiện các giải pháp cấp nước hộ gia đình và công trình cấp nước tập trung; rà soát quy định về quản lý chất lượng nước sinh hoạt nông thôn, kiểm tra tình hình cấp nước khu vực nông thôn.

2.2. Sở Công Thương:

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị có liên quan và địa phương thống nhất kế hoạch vận hành, điều tiết nước các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Ba tỉnh Phú Yên bảo đảm nguồn nước phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn cho hạ du, sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm và hài hòa giữa mục tiêu bảo đảm năng lượng và cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

- Chỉ đạo các Nhà máy thủy điện Sông Hinh, Sông Ba Hạ và Krông H’năng phối hợp vận hành điều tiết nước hồ chứa (trong mùa cạn) theo đúng Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba tại Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Kiểm tra, rà soát bổ sung danh sách ưu tiên cấp điện (nếu ngành điện điều tiết giảm điện) nhằm đảm bảo đủ điện cung cấp cho các trạm bơm điện chống hạn hoạt động thường xuyên liên tục hiệu quả.

2.3. Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh: Thường xuyên theo dõi, cập nhật và tăng cường công tác dự báo kịp thời về diễn biến của thời tiết cũng như nhận định tình hình mùa khô khu vực tỉnh gửi UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-TKCN tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố để kịp thời chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn có hiệu quả.

2.4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, Báo Phú Yên: Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để truyền tải thông tin, nâng cao ý thức về phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động thực hiện.

2.5 Sở Y tế: Chỉ đạo hướng dẫn các địa phương tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng nước sinh hoạt, phòng, tránh phát sinh dịch bệnh do ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn kéo dài.

2.6. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí để thực hiện công tác phòng, chống hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2020 và thời gian tới cho các địa phương đơn vị đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

2.7. Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh: Khẩn trương đôn đốc các đơn vị thi công triển khai xây dựng hoàn thành các công trình Hồ chứa nước đưa vào sử dụng theo kế hoạch.

2.8 Công ty Điện lực Phú Yên: Chỉ đạo các Chi nhánh điện của các địa phương ưu tiên cấp điện, đảm bảo đủ điện cho các trạm bơm điện hoạt động thường xuyên liên tục để bơm nước tưới chống hạn.

2.9. Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam:

- Lập kế hoạch sử dụng nước, tưới luân phiên, tiết kiệm và triển khai thực hiện trong thời kỳ thiếu nước, thông báo đến UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng phối hợp thực hiện; cân đối nguồn nước và đề xuất UBND các huyện,Thị xã,, thành phố chỉ đạo cac địa phương khoanh vùng tưới, những vùng không đảm bảo nguồn nước nên chuyển sang cây trồng cạn.

- Khi xảy ra hạn hán, thiếu nước đối với hệ thống công trình đập Đồng Cam, Công ty phải chủ động phối hợp cùng Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn- Sông Hinh, Công ty Cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ để thống nhất điều tiết nước hợp lý; tổ chức lấy nước, sử dụng có hiệu quả nguồn nước khi các Nhà máy thủy điện vận hành.

- Chỉ đạo các Trạm quản lý Thủy nông trực thuộc phân công cán bộ kỹ thuật hỗ trợ giúp các xã triển khai các biện pháp chống hạn kịp thời, hiệu quả.

- Thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến thời tiết, quan trắc lượng mưa, mực nước, lưu lượng nước đến các hồ, tích nước, đảm bảo năng lực phục vụ tưới của công trình thủy lợi.

2.10. Các Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh, KrôngH’năng:

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Sơn Hòa, Sông Hinh và Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam để thống nhất lịch phát điện, xả nước qua tràn cửa từng Nhà máy thủy điện nhằm đảm bảo cung cấp thường xuyên nguồn nước trên hệ thống sông Ba để các trạm bơm, đập Đồng Cam đủ nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp năm 2020 và thời gian tới ở vùng hạ du, nhằm đảm bảo sử dụng nước hiệu quả nhất; đồng thời, Nhà máy thủy điện Sông Hinh phải vận hành phát điện thường xuyên để đảm bảo nước tưới cho diện tích tưới của công trình sử dụng nước sau Nhà máy thủy điện Sông Hinh.

- Thực hiện vận hành hồ chứa và cung cấp thông tin báo cáo trong mùa cạn theo đúng Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba đã được phê duyệt đồng thời vận hành điều tiết nước hồ chứa trong mùa cạn phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt ở vùng hạ du theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

3. Các Sở, ban ngành khác và đoàn thể tỉnh

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn để đảm bảo cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp năm 2020 và thời gian tới đạt hiệu quả.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đài Khí tượng Thủy văn Phú Yên; Thủ trưởng các đơn vị quản lý, khai thác, vận hành hồ chứa nước và cac đơn vị liên quan tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- BCĐTWPCTT;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- NM TĐ Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông, H’năng;
- Công ty TNHH MTV TN Đồng Cam;
- Cty Điện lực Phú Yên;
- VP BCH PCTT-TKCN tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT-UBND tỉnh;
- Lưu VT, KT, HgACT

CHỦ TỊCH
Phạm Đại Dương