Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-BTP

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020 và Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; để tổ chức tốt việc đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người đứng đầu các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong cơ quan Bộ Tư pháp quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Về tổ chức đón Tết

1.1. Thực hiện nghiêm các chỉ thị, chỉ đạo của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền về tổ chức đón Tết; phê duyệt, ban hành và chủ động triển khai Kế hoạch tổ chức công việc trong dịp Tết theo đúng phương châm “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”.

1.2. Phân công công việc hợp lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc của cơ quan, đơn vị trước và sau các ngày nghỉ Tết, giải quyết dứt điểm tất cả các nhiệm vụ có thời hạn thực hiện trong tháng 1/2020, không để chậm trễ công việc của quý 1/2020, không để ảnh hưởng đến người dân trong việc giải quyết những thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành Tư pháp; phân công cán bộ lãnh đạo trực cơ quan, sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ Tết; bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Tết theo quy định của pháp luật.

1.3. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị. Không dùng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, Lễ hội... Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không tặng quà lãnh đạo; không về Hà Nội chúc Tết Chính phủ, các Bộ, ngành. Cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính.

1.4. Xây dựng và phân công tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn công sở, phòng, chống cháy nổ; tổ chức tổng vệ sinh, trang trí cơ quan, công sở xanh, sạch, đẹp.

1.5. Tổ chức tốt việc thăm hỏi, chăm lo, động viên tinh thần và hỗ trợ vật chất cho các đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí, những gia đình nghèo, người neo đơn, cơ nhỡ hoặc có hoàn cảnh đặc biệt, các gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai, bão, lũ; tham gia tích cực vào các hoạt động đón Tết do địa phương tổ chức.

2. Về tổ chức thi hành án dân sự

Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo:

2.1. Đẩy mạnh giải quyết các việc thi hành án có điều kiện thi hành, đặc biệt là các việc còn tồn đọng trước Tết, nhằm giải tỏa lo lắng và tạo tâm lý phấn khởi cho người dân, góp phần bảo đảm ổn định trật tự xã hội trước và trong dịp Tết.

2.2. Chú trọng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động đương sự tự nguyện thi hành án. Không tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng trong thời gian 15 ngày trước và 15 ngày sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (từ ngày 09/01 đến hết ngày 08/02/2020).

3. Về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý

3.1. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các vi phạm pháp luật. Nội dung phổ biến tập trung vào các quy định của pháp luật hình sự về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, cờ bạc...); phòng cháy chữa cháy; quản lý vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo; trật tự, an toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống mê tín dị đoan; bảo vệ môi trường...

Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nội dung nêu trên của Chỉ thị này để Nhân dân hiểu rõ, đồng thuận và giám sát thực hiện.

3.2. Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý kịp thời tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý cho các đối tượng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các chính sách an sinh xã hội; kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đẩy nhanh giải quyết dứt điểm các chế độ, chính sách để người dân yên tâm, phấn khởi trong dịp Tết.

- Chỉ đạo đơn vị báo chí, Trang thông tin điện tử trực thuộc Sở tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền các nội dung nêu tại mục 3.1 của Chỉ thị này, để Nhân dân hiểu rõ, đồng thuận và giám sát thực hiện.

4. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

4.1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự các cấp tập trung chỉ đạo và tổ chức giải quyết tốt đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước dịp Tết, hạn chế tối đa việc phát sinh các vụ khiếu nại bức xúc, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

4.2. Thanh tra Bộ, các cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức chu đáo việc tiếp công dân và xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo trước Tết, các khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, người đứng đầu các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong cơ quan Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị này trong Hệ thống Thi hành án dân sự; Chánh Thanh tra Bộ có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong dịp Tết; Cục trưởng Cục Công tác phía Nam có trách nhiệm theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện tại các tỉnh phía Nam, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ các vấn đề phát sinh đột xuất thông qua Văn phòng Bộ.

5.2. Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này và chỉ đạo của UBND cấp tỉnh về việc tổ chức đón Tết tại địa phương; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ các vấn đề phát sinh đột xuất thông qua Văn phòng Bộ.

5.3. Văn phòng Bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị; tổng hợp tình hình, báo cáo Chính phủ, Bộ trưởng về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trong toàn Ngành./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTgTTCP Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Đảng ủy và các tổ chức CT-XH cơ quan Bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Lưu: VT, VP (TH&KSTTHC).

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long