Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 207/BC-UBND

Quận 5, ngày 20 tháng 8 năm 2020

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN 5 THÁNG 8 NĂM 2020

I. KINH TẾ:

1. Thương mại - Dịch vụ và Sản xuất công nghiệp - xây dựng:

Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ trong tháng ước đạt 2.345 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ, lũy kế 08 tháng ước đạt 19.046 tỷ đồng, tăng 10,1% so với lũy kế cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng trong tháng ước đạt 918,4 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ, lũy kế 8 tháng ước đạt 7.341 tỷ đồng, tăng 2,7% so với lũy kế cùng kỳ.

Hoạt động thương mại - dịch vụ trong tháng tăng so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn còn chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Nguồn hàng hóa tiêu dùng thiết yếu và lương thực, thực phẩm tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích vẫn đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn; không xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu hụt hàng hóa.

2. Công tác quản lý:

Trong tháng đã cấp 196 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cá thể với số vốn đăng ký hơn 8,1 tỷ đồng (trong đó cấp mới 136 hộ, cấp đổi 60 hộ) và có 40 trường hợp ngưng kinh doanh. Có 75 doanh nghiệp được thành lập mới trên địa bàn với tổng số vốn điều lệ là 264 tỷ đồng. Tính đến nay, trên địa bàn quận có 10.671 hộ kinh doanh, 8.295 đơn vị hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, 11 hợp tác xã và 01 loại hình kinh tế hợp tác (Quỹ tín dụng Chợ Lớn) đang hoạt động. Tiếp nhận 183 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và đã giải quyết 123 hồ sơ hợp lệ, 60 trường hợp không đủ điều kiện.

Đối với công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh: phối hợp Sở Công thương thông tin đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn về việc tham gia Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trong năm 2020. Ngoài ra, quận đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến góp ý của các doanh nghiệp thành viên thuộc Hội doanh nghiệp Quận 5 về dự thảo “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 5 lần thứ XII về đẩy mạnh hoạt động kinh tế trên địa bàn, giai đoạn 2020 - 2025, hướng đến năm 2030”.

Đối với hoạt động khối chợ: tiếp tục tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, thường xuyên thông tin tuyên truyền về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch đến thương nhân, cán bộ, viên chức và người lao động tại đơn vị, vận động thương nhân đeo khẩu trang y tế trong quá trình tiếp xúc, trao đổi mua bán, giao dịch với người dân đến tham quan, mua sắm; cử lực lượng bảo vệ thực hiện công tác đo nhiệt độ đối với tiểu thương và khách hàng, bố trí bình rửa tay nhanh tại cổng chợ và vận động tiểu thương, khách hàng ra vào chợ phải trang bị khẩu trang.

Quận tiếp tục theo dõi, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, sửa chữa nâng cấp Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông và các chợ khác trên địa bàn.

Quận đang xây dựng Đề án sắp xếp quy hoạch chợ và các giải pháp tập trung thực hiện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các chợ trên địa bàn quận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đối với công tác phát triển dịch vụ du lịch: quận đang xây dựng đề án phát triển du lịch ẩm thực Quận 5 và tiếp tục hoàn thiện đề án tổ chức, sắp xếp Phố Ẩm thực tại chợ Phùng Hưng, Phường 14.

Công tác quản lý thị trường và bình ổn thị trường tiếp tục được duy trì với nhiều biện pháp: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, niêm yết giá trên từng chủng loại hàng, đảm bảo chất lượng phục vụ lợi ích người tiêu dùng. Trong tháng, Đội Quản lý thị trường số 5 đã kiểm tra 29 vụ, xử lý 41 trường hợp với số tiền phạt là 540,262 triệu đồng.

Quận thường xuyên chỉ đạo các ngành, Ủy ban nhân dân 15 phường và ban quản lý các chợ, trung tâm thương mại thực hiện nhiều biện pháp xây dựng văn minh thương mại, yêu cầu các đơn vị bố trí nơi để xe trật tự, giữ gìn vệ sinh, môi trường, phòng chống cháy nổ tại khu vực kinh doanh; đảm bảo các điều kiện về an toàn điện; kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc sản xuất, đạt chất lượng, niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết, thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình kinh doanh, giá cả thị trường về Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Công Thương và Sở Tài chính.

3. Thuế - Ngân sách:

Ước thu ngân sách Nhà nước trong tháng ước là 307,97 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng ước đạt 1.273 tỷ đồng, đạt 60,18% kế hoạch năm (2.116 tỷ đồng), bằng 94,65% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách quận trong tháng ước đạt 47,93 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng ước đạt 620,34 tỷ đồng, đạt 55,02% kế hoạch năm, tăng 3,93% so với cùng kỳ; ước chi ngân sách là 131,56 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng ước đạt 578,32 tỷ đồng, đạt 51,29% kế hoạch năm, tăng 5,56% so với cùng kỳ.

II. XÂY DỰNG - QUẢN LÝ ĐÔ THỊ:

1. Xây dựng:

Trong tháng, tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước ước đạt 58 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 68,6% so với kế hoạch năm. Giá trị giải ngân ước đạt 55 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 65% so với kế hoạch năm; quyết toán được 06 công trình với tổng giá trị 3,1 tỷ đồng.

Quận tiếp tục hoàn thiện công trình xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân các Phường 8, 13, 14.

2. Quản lý đô thị - Tài nguyên môi trường:

Hoàn chỉnh và chuyển Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000) để trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

Trong tháng, quận đã cấp 22 Giấy phép xây dựng và sửa chữa nhà ở với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 4.792 m, giải quyết 28 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 5 trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp 50 hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và cung cấp thông tin 72 hồ sơ.

Tổ chức họp giao ban định kỳ hàng tháng việc thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TU ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 23- CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, nhằm nắm bắt tình hình thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị và có chỉ đạo kịp thời đối với những phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Thường xuyên tăng cường, phối hợp kiểm tra đối với các công trình xây dựng mới cũng như cải tạo sửa chữa, đảm bảo tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn.

Công tác thu tiền thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước trong tháng ước đạt 3,5 tỷ đồng. Giải quyết 470 hồ sơ hành chính về quản lý đô thị, trong đó có 48 hồ sơ về xây dựng, 25 hồ sơ về giao thông, 235 hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm và 162 hồ sơ cập nhật biến động thay đổi chủ sở hữu. Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 01 đơn vị.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về huy động mọi nguồn lực thực hiện việc chỉnh trang đô thị, cải thiện vệ sinh môi trường và bảo đảm an toàn đô thị Quận 5 giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước” và chương trình giảm sử dụng túi ni-lông trên địa bàn quận năm 2020. Quận đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích và Ủy ban nhân dân 15 phường tuyên truyền đến người dân chấp hành tốt việc giao nhận rác theo quy định, xử lý vi phạm đối với các trường hợp chủ nguồn thải và rác dân lập không thực hiện giao nhận rác đúng giờ do địa phương thông báo.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2020 về triển khai công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận 5 năm 2020; qua đó, triển khai thực hiện ra quân lập lại trật tự đô thị, xử lý tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường trên địa bàn Quận 5, tăng cường sự chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, lấn chiếm lòng lề đường, vệ sinh môi trường, ngăn chặn triệt để tình trạng phát sinh phức tạp trở lại sau khi chấn chỉnh, sắp xếp, nhất là tại các tuyến đường văn minh đô thị, các khu vực công cộng. Trong tháng, quận đã tiến hành kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về trật tự đô thị 1.074 trường hợp với tống số tiền 850,15 triệu đồng.

III. VĂN HÓA - XÃ HỘI:

1. Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao:

Trong tháng, quận đã thực hiện 115 lượt băng rôn, 62 pa-nô tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong tháng như: 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8), 75 năm Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam (19/8) và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngoài ra, tổ chức triển lãm 60 ảnh tư liệu 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9.

Trong tháng, đã cử 367 vận động viên tham gia thi đấu giải cấp Thành phố và toàn quốc gồm các môn: Kéo co vô địch, Bóng ném, Võ cổ truyền, Cầu lông, Điền kinh, Vovinam, Cờ tướng, Wushu, Bóng bàn, Vô địch Muay vô địch, Cầu lông, Taekwondo...; kết quả đoạt 115 huy chương, trong đó có 42 huy chương Vàng, 31 huy chương Bạc, 42 huy chương Đồng.

2. Công tác giáo dục - đào tạo:

Quận đã tổ chức 04 lớp bồi dưỡng chính trị Hè cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đào tạo nhằm nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng nhu cầu phát triển công tác giáo dục. Chuẩn bị kế hoạch tổng kết năm học 2019 - 2020 và chỉ đạo Ủy ban nhân dân 15 phường rà soát danh sách trẻ 6 tuổi vào lớp 1 để xây dựng kế hoạch vận động 100% trẻ đến trường, không để tình trạng trẻ em bỏ học. Triển khai quy trình tuyển dụng viên chức năm học 2020 - 2021, khối mầm non 28 giáo viên, khối tiểu học 66 giáo viên - nhân viên, khối trung học cơ sở 23 giáo viên - nhân viên.

3. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng:

Đã tổ chức 135 buổi truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng, có 17.637 lượt người tham dự với các nội dung về phòng, chống dịch Covid-19, bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, an toàn thực phẩm. Trong tháng, Bệnh viện quận đã khám chữa bệnh cho 164 lượt trẻ dưới 6 tuổi, khám điều trị ngoại trú cho 12.452 lượt bệnh nhân và điều trị nội trú cho 568 bệnh nhân. Công tác vận động hiến máu nhân đạo đã tiếp nhận được 2.885 lượt người/13.260 đơn vị đạt 21,75% chỉ tiêu Thành phố giao.

Trong tháng, quận đã xác nhận ngưng hoạt động cho 02 cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn và tham gia cùng Sở Y tế Thành phố thẩm định 30 cơ sở y dược tư nhân gồm phòng khám bệnh, nhà thuốc GPP, phòng chẩn trị Y học cổ truyền và cơ sở kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền. Tiến hành thẩm định và cấp 24 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh ăn uống.

4. Lao động - Thương binh và Xã hội:

Quận đã ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 về tổ chức thăm, tặng quà cho 128 gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Thương binh đặc biệt nặng, Quân nhân bị tai nạn lao động, Thương binh ¼ nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2020, với tổng kinh phí là 128 triệu đồng. Ngoài ra, chăm lo phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, thăm và trao bảo trợ hàng tháng cho 9 thương binh nặng, thương binh đặc biệt nặng khó khăn và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và đưa Mẹ Việt nam Anh hùng Lê Thị Tuyết Mai dự “Gặp mặt đại biểu Mẹ Việt nam Anh hùng toàn quốc năm 2020” tại Hà Nội.

Quận tổ chức Diễn đàn trẻ em Quận 5 năm 2020 có 120 em tham dự; trong diễn đàn có 20 lượt ý kiến của các em và các ban ngành đoàn thể quận đã trao đổi, giải thích các vấn đề mà các em thắc mắc như việc sử dụng mạng xã hội, cha mẹ thương nhưng cấm đoán hạn chế quyền trẻ em...Qua diễn đàn dã hướng dẫn các em một số kỹ năng tự bảo vệ, cách xử lý tình huống nhằm phòng, chống nạn xâm hại trẻ em.

Trong tháng, quận đã thực hiện trợ vốn giảm nghèo cho 06 hộ, số tiền 330 triệu đồng. Thu hồi vốn 23 lượt hộ với số tiền 232,35 triệu đồng, nợ quá hạn 03 hộ, số tiền 10,74 triệu đồng.

5. Công tác phòng, chống dịch Covid-19: quận đã ban hành Công văn số 1016/UBND-YT ngày 29 tháng 7 năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng đến các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 15 phường nhằm quán triệt, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, không được lơ là, chủ quan. Bên cạnh đó, quận đã phát hành 81.250 tờ gấp đến các hộ dân trên địa bàn (trong đó tiếng Việt 50.000, tiếng Anh 12.500, tiếng Hoa 6.250, tiếng Nhật 6.250, tiếng Hàn 6.250) về tuyên truyền một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Về công tác hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: quận đã thực hiện hỗ trợ cho 9.771 đối tượng bị tác động bởi dịch Covid-19: là người có công cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; thành viên hộ cận nghèo; người bán vé số lưu động; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc ngừng việc không hưởng lương; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, bị mất việc làm với tổng số tiền là 12,03 tỷ đông; hỗ trợ cho 87 lượt giáo viên mầm non ngoài công lập trong tháng 4 và tháng 5 năm 2020 với số tiền 174 triệu đồng; hỗ trợ cho 28 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm, ngừng kinh doanh từ 01/4/2020 đủ điều kiện nhận hỗ trợ, với tổng số tiền 28 triệu đồng; hỗ trợ cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc ngừng việc không hưởng lương: đã hỗ trợ cho 70 lượt doanh nghiệp, với 4.644 người; tổng số tiền 4,76 tỷ đồng. Ngoài ra, đã hỗ trợ giảm thuế cho 5.360 hộ kinh doanh tạm ngừng/nghỉ kinh doanh trên địa bàn với số tiền là 15,21 tỷ đồng; miễn giảm cho 134 hộ kinh doanh có đơn xin giảm thuế với tổng số thuế miễn giảm 600,56 triệu đồng; gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của 1.787 doanh nghiệp và hộ kinh doanh, số tiền là 114 tỷ đồng.

IV. AN NINH - QUỐC PHÒNG:

1. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội:

Quận tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Trong tháng, xảy ra 10 vụ phạm pháp hình sự, đã khám phá 03 vụ bắt 04 tên (tỷ lệ khám phá 30%).

Tiến hành kiểm tra và nhắc nhở việc chấp hành các quy định trong công tác phòng cháy chữa cháy đối với 174 trường hợp, lập biên bản 62 cơ sở vi phạm. Trong tháng, trên địa bàn quận không xảy ra vụ cháy.

Trong tháng, Tòa án nhân dân Quận 5 đã ra Quyết định đưa 22 người nghiện không có nơi cư trú và 04 người nghiện có nơi cư trú nhất định vào các trung tâm cai nghiện bắt buộc và tập trung 02 người xin ăn, sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định vào trung tâm hỗ trợ xã hội Thành phố.

Trong tháng, trên địa bàn quận xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông (giảm 08 vụ so với cùng kỳ), chết 01 người (không tăng giảm so với cùng kỳ), bị thương 03 người (giảm 06 người so cùng kỳ); va chạm giao thông xảy ra 01 vụ (giảm 08 vụ so với cùng kỳ). Tuyến đường do Công an Quận 5 quản lý xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông (không tăng giảm so với cùng kỳ), không người chết (không tăng giảm so với cùng kỳ), bị thương 01 người (giảm 01 người so cùng kỳ); va chạm giao thông không xảy ra (giảm 01 vụ so với cùng kỳ), không người bị thương (giảm 02 người so với cùng kỳ).

2. Công tác Quân sự địa phương:

Duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xây dựng và triển khai kế hoạch Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm về công tác Phòng không nhân dân và Hội nghị sơ kết nhiệm vụ QP-QSĐP 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

V. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN:

Quận tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 97 thủ tục hành chính có liên quan đến cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; vận hành chính thức 48 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Trong tháng, đã tiếp nhận và giải quyết trực tuyến 309 hồ sơ hành chính thuộc các lĩnh vực đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận và giải quyết 12.728 hồ sơ hành chính các loại trong hệ thống ISO, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt 100%.

Trong tháng, đã ban hành 12 quyết định kiện toàn thành viên các ban chỉ đạo, hội đồng; điều động, tiếp nhận và điều động 02 cán bộ công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính phường thuộc Quận 5 theo Phương án số 4075/PA-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2019 - 2021.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: đã tổ chức 29 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với 1.986 người tham gia; đồng thời nhân bản và cấp phát tài liệu pháp luật 900 tờ gấp tuyên truyền đến ban ngành đoàn thể, các khu phố và tổ dân phố để phổ biến đến hộ dân trên địa bàn quận. Đã tổ chức 04 cuộc thi tìm hiểu các quy định pháp luật như: Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hòa giải ở cơ sở; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Pháp lệnh, sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản có liên quan tại Phường 6, 7, 13, có 268 người tham gia.

Tính đến nay, trên địa bàn quận tủ sách pháp luật 15 phường hiện có 7.432 quyển sách pháp luật các loại, bình quân mỗi tủ sách có trên 495 quyển sách. Các phường tiếp tục thực hiện đổi mới và đa dạng hóa các loại hình tủ sách pháp luật, phát huy ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng phần mềm Thư viện pháp luật để kịp thời truy cập nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật và cung cấp tài liệu miễn phí cho nhân dân trên địa bàn.

Trong tháng, Ban Tiếp công dân đã tiếp nhận 24 đơn dân nguyện (có 16 đơn không thuộc thẩm quyền), chuyển các cơ quan chức năng 08 đơn; đã giải quyết 05 đơn, đang giải quyết 03 đơn thuộc thẩm quyền.

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 9/2020

I. KINH TẾ:

1. Hoàn thành việc nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu kinh tế và từng bước triển khai vận hành thực tế để đánh giá hiệu quả.

2. Xây dựng Đề án đổi mới các chợ trên địa bàn quận.

3. Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 5 triển khai công tác tổ chức và thành lập Hợp tác xã hoạt động vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận 5.

4. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá du lịch Quận 5. Tiếp tục triển khai các hoạt động liên quan đến Phố Ẩm thực.

5. Triển khai kế hoạch các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn. Triển khai chương trình hỗ trợ kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trong năm 2020. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025.

6. Phối hợp Sở Công Thương triển khai tập huấn phổ biến quy định mới về kinh doanh hóa chất đối với doanh nghiệp/hộ kinh doanh và cán bộ, công chức phụ trách.

II. XÂY DỰNG - QUẢN LÝ ĐÔ THỊ:

1. Tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư dự án kênh Hàng Bàng (giai đoạn 2), trường Tiểu học Nguyễn Trãi, trường Chuyên biệt Tương Lai. Chuyển giao dự án xây dựng Trung tâm Y tế Quận 5 về Sở Y tế.

2. Hoàn chỉnh các thiết kế đối với các dự án từ nguồn vốn ngân sách thành phố, gồm: xây dựng mới, cải tạo sửa chữa một số hạng mục Trung tâm Hành chính Quận 5; xây dựng, nâng cấp trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự Quận 5; xây dựng mới Trung tâm Văn hóa Quận 5; xây dựng khu thể thao phức hợp Quận 5 (số 242 Trần Bình Trọng, Phường 4 Quận 5); xây dựng, cải tạo - nâng cấp Nhà Thiếu nhi Quận 5.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn. Tiếp tục kiểm tra việc chuyển đổi giờ thu gom rác trên địa bàn Quận 5.

3. Phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000).

4. Phối hợp Công ty Điện lực Chợ Lớn ngầm hóa hệ thống lưới điện kết hợp dây thông tin tại các tuyến đường trên địa bàn.

5. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về Triển khai công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận 5 năm 2020.

6. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận năm 2020 theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

III. VĂN HÓA - XÃ HỘI:

1. Tổ chức các hoạt động chào mừng, kỷ niệm lần thứ 75 Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2020).

2. Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và tăng cường công tác phòng chống dịch, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về bệnh sốt xuất huyết, Tay chân miệng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020 và tổ chức tập huấn các tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2020 - 2025.

4. Tổ chức khai giảng năm học 2020 - 2021 tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 về xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; tăng cường an ninh, an toàn trường học; chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Tổ chức Tổng kết Hội khỏe Phù Đổng năm học 2019 - 2020. Tiếp tục tổ chức chương trình phổ cập bơi cho học sinh khối lớp 3.

5. Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2020 và đề xuất học bổng của Công ty Gia Thịnh năm học 2020 - 2021 cho học sinh hộ cận nghèo vừa vượt chuẩn.

6. Xây dựng Kế hoạch chăm lo Tết trung thu cho trẻ em, tổ chức trao học bổng Vì tuổi thơ năm học 2020 - 2021 và kiểm tra giám sát công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, công tác quản lý quỹ bảo trợ trẻ em tại 15 phường.

7. Tổ chức thăm, tặng quà cho gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

IV. AN NINH - QUỐC PHÒNG:

1. Tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và kế hoạch mở đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm. Thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm trong các đợt cao điểm.

2. Phúc tra nguồn thanh niên tuổi từ 18 - 27 bổ sung nguồn nghĩa vụ quân sự trong năm 2021; Tiếp tục đề nghị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020-2021 và thực hiện tốt công tác Sỹ quan dự bị phúc tra đăng ký quản lý, nắm và tạo nguồn biên chế Sỹ quan dự bị.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện các loại tội phạm. Phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành về trật tự an toàn giao thông; phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn đua xe trái phép và tụ tập gây rối trật tự công cộng; xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tiếp tục ra quân phối hợp các lực lượng chức năng lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, xử lý tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường trên địa bàn quận theo các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Quận và Công an quận.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy trong nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... trên địa bàn quận, trong đó tập trung phổ biến, hướng dẫn các quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy tại các chợ, siêu thị và trung tâm thương mại. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tăng cường trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn.

5. Tiếp tục thực hiện các đợt cao điểm tập trung số người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định đưa vào trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố. Rà soát lập hồ sơ số người nghiện ma túy trong khu dân cư đế quản lý, xử lý.

6. Tiếp tục bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly tập trung của quận, đồng thời thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tình hình liên quan người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên địa bàn quận.

V. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN:

1. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo; Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ về quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

2. Tiếp tục thực hiện việc rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo trình tự quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ để làm cơ sở thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Thực hiện công tác nâng lương theo niên hạn, nâng lương trước thời hạn, nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại, bổ nhiệm ngạch, xếp lương, phụ cấp, nghỉ việc, nghỉ hưu cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và công tác nội vụ, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ chính sách tránh phiền hà cho người lao động. Tiếp tục thực hiện Phương án sáp nhập đơn vị hành chính phường giai đoạn 2019 - 2021.

3. Ban hành Quyết định kiện toàn Báo cáo viên pháp luật quận; kế hoạch kiểm tra định kỳ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 đối với các đơn vị thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận và Ủy ban nhân dân 15 phường.

4. Tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

5. Tiếp tục triển khai các giải pháp xây dựng Đô thị thông minh tại Quận 5 giai đoạn 2020 - 2025./.

 


Nơi nhận:
- UBND/TP;
- VP.UBND/TP;
- Cục Thống kê/TP;
- Sở : NV, TC, KH&ĐT, CT, XD, TN&MT, VH-TT, Du lịch, LĐ-TB&XH/TP;
- TT.QU, TT.HĐND, TT.UBND/Q5;
- UBMTTQVN và các đoàn thể/Q5;
- Các Ban Quận ủy/Q5;
- Các phòng-ban, đơn vị thuộc quận;
- UBND 15 phường;
- VP.QU, VP.HĐND và UBND/Q5;
- Lưu: VT, VP, Thư

CHỦ TỊCH
Phạm Quốc Huy