Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/BC-UBND

Quận 5, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN 5 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố;

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/QU ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Quận ủy Quận 5 về Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI;

Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

Ủy ban nhân dân Quận 5 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 với kết quả như sau:

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM “NĂM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ”:

Quận đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2020 phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân quận đã xây dựng và ban hành các kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến thực hiện chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, trong đó chú trọng các nội dung như: Đẩy mạnh hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận 5 gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, xây dựng các danh hiệu văn hóa, kết hợp phong trào xây dựng nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị. Tổ chức Lễ phát động Tháng “Thành phố sạch - Thành phố văn hóa mừng Xuân Canh Tý 2020, mừng Đảng 90 năm” với các hoạt động: vận động nhân dân tổng vệ sinh, dọn dẹp rác thải tồn đọng trước khu vực nhà cửa, cơ quan, vỉa hè; trang trí cây xanh trong khuôn viên nhà ở, cơ quan, đơn vị; thực hiện phong trào “15 phút vì thành phố văn minh - sạch đẹp”...; tổ chức ra quân đồng loạt tổng vệ sinh, cạo xóa quảng cáo trên 15 tuyến đường và 15 tuyến hẻm với khối lượng rác thu gom khoảng 20 tấn; tháo gỡ hơn 350 tờ dán tường, quảng cáo trái phép trên các tuyến đường của quận. Tổ chức thống kê, khảo sát và lên phương án tu sửa, tôn tạo công trình tượng đài bị xuống cấp trên địa bàn quận quản lý, gồm tượng đài Phan Đình Phùng và tượng đài An Dương Vương; đồng thời, quận đã xây dựng và tổ chức lấy ý kiến góp ý của các sở ngành Thành phố về dự án “Công viên Sách” tại công viên Âu Lạc Phường 4 Quận 5.

Ngoài ra, quận thường xuyên tuyên truyền, vận động các cơ sở tín ngưỡng dân gian chấp hành quy chế tổ chức lễ hội của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, không mê tín dị đoan, hạn chế đốt nhang, đốt giấy tiền vàng mã, đảm bảo an toàn, phòng cháy chữa cháy, nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và tinh thần của nhân dân.

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020:

1. Về Kinh tế:

1.1. Thương mại - Dịch vụ và Sản xuất công nghiệp - xây dựng:

Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ ước thực hiện trong 6 tháng đạt 11.765 tỷ đồng, giảm 8,7% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt 3.505 tỷ đồng, giảm 41,7% so cùng kỳ.

Hoạt động thương mại - dịch vụ bị ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Mãi lực kinh doanh tại khu vực chợ, trung tâm thương mại trong 6 tháng đầu năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên lượng hàng hóa vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong giai đoạn này. Việc chấp hành niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết được các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, thương nhân trong các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại thực hiện tốt, hầu hết hàng hóa kinh doanh đều có nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng rõ ràng. Hệ thống 72 cửa hàng tiện ích, 46 điểm bán hàng bình ổn và 10 siêu thị, 04 trung tâm thương mại đang hoạt động, thực hiện tốt chương trình bình ổn thị trường.

1.2. Thuế - Ngân sách:

Trong 6 tháng, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 965,4 tỷ đồng, đạt 45,62% kế hoạch năm (2.116 tỷ đồng), bằng 95,62% so cùng kỳ. Trong đó, số thu thuế Công Thương nghiệp ước là 569,1 tỷ đồng, đạt 45,53% kế hoạch năm, bằng 94,11 % so cùng kỳ.

Thu ngân sách quận ước đạt 565,123 tỷ đồng, đạt 52,06% kế hoạch năm, tăng 8,81% so cùng kỳ năm trước; chi ngân sách ước là 464,24 tỷ đồng, đạt 42,77% kế hoạch năm, tăng 15,36% so cùng kỳ.

Thu ngân sách phường ước đạt 91,532 tỷ đồng, đạt 49,91% kế hoạch năm, bằng 97,99% so cùng kỳ năm trước; chi ngân sách ước là 63,14 tỷ đồng, đạt 34,43% kế hoạch năm, bằng 97,86% so với cùng kỳ.

1.3. Công tác quản lý Nhà nước khối kinh tế:

Trong 6 tháng, Ủy ban nhân dân quận đã cấp 514 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với số vốn đăng ký hơn 26.71 tỷ đồng (trong đó cấp mới 364 hộ, cấp đổi 150 hộ), có 242 trường hợp ngưng kinh doanh; tiếp nhận 468 hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh qua mạng (tăng 65% so với cùng kỳ năm trước). Có 346 doanh nghiệp được thành lập mới trên địa bàn, tng s vn đăng ký là 1.255,75 tỷ đồng. Tính đến nay, trên địa bàn quận có 10.499 hộ kinh doanh, 8.210 doanh nghiệp, 11 hợp tác xã và 01 loại hình kinh tế hợp tác (Quỹ tín dụng Chợ Lớn) đang hoạt động.

Về Cơ sở dữ liệu kinh tế Quận 5: Quận đã làm việc với đơn vị tư vấn nhằm đánh giá và định hướng phát triển nâng cấp, mở rộng các chức năng phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về kinh tế (đặc biệt trong lĩnh vực công thương).

1.3.1. Về thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế:

Trong 6 tháng, quận tiếp tục thực hiện chương trình dịch vụ hành chính công tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển kinh tế và Cung ứng lao động quận, trong đó, tập trung hỗ trợ thủ tục hành chính về đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyn đi lên doanh nghiệp (liên kết với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố) và các dịch vụ cần thiết khác (kê khai thuế, đăng ký con dấu, mở tài khoản ngân hàng,...) cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi bắt đầu thành lập. Kết quả hỗ trợ thành lập mới được 262 doanh nghiệp; đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 09 doanh nghiệp; thành lập mới 35 hộ kinh doanh và chuyn đi 03 hộ kinh doanh lên doanh nghiệp.

Phối hợp Chi cục Thuế Quận 5 triển khai 301 Phiếu khảo sát thông tin tình hình khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoạt động trên địa bàn quận. Kết quả ghi nhận: có 250/301 (83%) doanh nghiệp đề xuất những hỗ trợ khắc phục ảnh hưởng do dịch Covid-19: về tín dụng (giảm lãi vay, giới thiệu chương trình vay hỗ trợ lãi suất); về giảm, miễn, giãn nộp thuế; hỗ trợ về chính sách Bảo him xã hội; xúc tiến thương mại; giảm một phần chi phí thuê mặt bằng nhà nước... Qua đó, quận đã có những giải pháp, triển khai để hỗ trợ doanh nghiệp như: tng hp danh sách các doanh nghiệp đề xuất hỗ trợ giảm lãi vay ngân hàng và gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh xem xét; phối hợp với các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn đgiới thiệu, cung cấp thông tin các chương trình, chính sách hỗ trợ tín dụng trong thời điểm hiện nay đến các doanh nghiệp; phối hợp với các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân 15 phường triển khai các các chương trình hỗ trợ người dân, người lao động, hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Quận đã đề nghị xem xét, hỗ trợ cho Hợp tác xã vận tải số 9.

1.3.2. Về xây dựng và phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn:

Trong tháng 01/2020, quận đã tổ chức Lễ hội m thực “Ăn ngon Quận 5” thuộc Dự án “Câu chuyện Ẩm thực Chợ Lớn” (Chợ Lớn Food Story), tại Công viên Văn Lang, thu hút trên 7.000 lượt người tham dự, với hơn 30 gian hàng bày bán các đặc sản ẩm thực Quận 5 - Chợ Lớn, phục vụ thực khách trải nghiệm món ăn tại chỗ hoặc mua mang về, đồng thời, xuyên suốt Lễ hội, khách tham quan có thể trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa khác, bao gồm: Biểu diễn nghệ thuật nấu ăn, Tự tay vào bếp, các trò chơi ẩm thực, các tiết mục văn nghệ. Bên cạnh đó, người dân còn có thể chụp ảnh check-in tại các góc ảnh được thiết kế sắp đặt, kết hợp nét văn hóa đặc trưng của Quận 5 với phong cách trang trí n tượng theo xu thế hiện đại. Ngoài ra, quận đã phân phối 2.000 sách ảnh Chợ Lớn Food Story và 2000 Cẩm nang du lịch Quận 5 đến các Trạm thông tin du lịch của Thành phố để phục vụ công tác quảng bá xúc tiến du lịch của Quận 5 nói riêng và thành phố nói chung. Tiếp tục phối hợp Sở Du lịch Thành phố kết nối các đơn vị kinh doanh ẩm thực, lữ hành, các điểm dừng chân, hội quán để xây dựng chương trình kích cầu du lịch mở rộng đối tượng khách du lịch đến tham quan, thưởng lãm.

Từ đầu tháng 2/2020 khi dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều nơi đã khiến cho người dân Việt Nam và du khách nước ngoài hạn chế đi du lịch, tham quan mua sắm. Các hoạt động lễ hội, văn hóa văn nghệ tạm ngừng. Do vậy, hoạt động kinh doanh tại các khu vực Phố chuyên doanh không còn sôi động nhiều như thời điểm trước Tết. Vào khoảng cuối tháng 4/2020, các phố chuyên doanh hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên, lượng khách nước ngoài đến tham quan du lịch và mua sắm tại các khu vực này hầu như không có do ngành du lịch chưa khai thác tuyến quốc tế trở lại.

Về tổ chức khu vực chuyên doanh m thực: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019 về xây dựng Đề án tổ chức Phố m thực Quận 5 năm 2019, trong đó định hướng quy hoạch, sắp xếp lại chợ Phùng Hưng trở thành Phố m thực nhưng vẫn đảm bảo giá trị đặc trưng của một chợ truyền thống địa phương; kêu gọi, cho phép thu hút các nhà đầu tư kinh doanh mô hình F&B, thời trang, mỹ nghệ, trang sức và lưu niệm... dần hình thành và phát triển không gian ẩm thực đường phố, mua sắm mang đậm dấu ấn cộng đồng địa phương, mở ra một điểm đến cho du lịch thành phố. Hiện đang trong giai đoạn nghiên cứu xây dựng đề án.

1.3.3. Về công tác quản lý và phát triển chợ:

Vào đu tháng 4/2020, các hộ kinh doanh mặt hàng không thiết yếu (quần áo, giày dép, đồ dùng gia đình, kinh doanh ăn uống...) phải tạm ngưng hoạt động để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. Các chợ trên địa bàn quận chỉ duy trì kinh doanh đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống thiết yếu để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn, bên cạnh đó, khách hàng đến mua sắm tại chợ khá vắng trong giai đoạn này (sức mua tại chợ giảm từ 60%-70% so với thời điểm trước dịch bệnh). Vào giữa cuối tháng 4/2020, hoạt động kinh doanh tại khu vực chợ, trung tâm thương mại đã trở lại bình thường.

Chi cục Thuế Quận 5 đã tổng hợp các ý kiến phản ánh của người dân và có văn bản kiến nghị Cục Thuế Thành phố và Bộ Tài chính trong việc xem xét chính sách miễn giảm thuế và gia hạn thời gian chậm nộp thuế (không tính lãi nộp chậm) cho người dân. Ngoài ra, đã thông tin đến tiểu thương tại các chợ Văn bản số 897/TCT-QLN ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Công tác nâng cấp, sửa chữa chợ: Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các hạng mục sửa chữa tại chợ, trung tâm thương mại.

Trong 6 tháng đầu năm, quận đã tổ chức 02 buổi họp tiếp xúc giữa đại diện tiểu thương Chợ An Đông với các phòng ban chuyên môn thuộc quận, Ban quản lý Trung tâm Thương mại - dịch vụ An Đông đgóp ý cho công tác phát triển chợ trên địa bàn quận và giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của tiểu thương. Qua bui làm việc, y ban nhân dân Quận 5 đã ghi nhận các ý kiến đánh giá về công tác quản lý của Ban quản lý Trung tâm Thương mại - dịch vụ An Đông trong thời gian vừa qua với những mặt tốt, những hạn chế cần khắc phục đxây dựng giải pháp, phương hướng điều hành, quản lý tốt hơn. Ngoài ra, tiểu thương còn đóng góp ý kiến về một số nội dung khác liên quan đến chợ và đề xuất các giải pháp cho sự phát triển chợ. Quận đã thông tin và trả lời đến tiu thương đầy đủ các nội dung thảo luận trong cuộc họp.

1.3.4. Công tác quản lý thị trường và bình ổn thị trường:

Công tác quản lý thị trường được tập trung triển khai thực hiện. Đoàn Kiểm tra liên ngành về giá đã kiểm tra 35 trường hợp, ra quyết định xử phạt đối với 02 trường hợp tng số tiền là 48,525 triệu đồng. Đội Quản lý thị trường số 5 đã kiểm tra và ra quyết định xử lý vi phạm đối với 91 trường hợp kinh doanh hàng hóa nhập lậu không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ và nhãn hiệu giả mạo, với số tiền 935,62 triệu đồng.

2. Xây dựng - Quản lý đô thị:

2.1. Xây dựng:

Trong 6 tháng, tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước ước đạt 45 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 53,2% so với kế hoạch năm. Giá trị giải ngân ước đạt 43 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 50,8% so với kế hoạch năm; quyết toán được 57 công trình với tng giá trị 37 tỷ đồng.

Tiếp tục triển khai thi công công trình xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân các phường: Phường 8, Phường 13, Phường 14. Khởi công mới các công trình Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 3, trường Mầm non 9, trường Trung học cơ sở: Lý Phong, Hồng Bàng và sửa chữa các trường học theo kế hoạch; tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư dự án kênh Hàng Bàng (giai đoạn 2), trường Tiểu học Nguyễn Trãi, trường Chuyên biệt Tương Lai. Thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành di dời, tháo dỡ chung cư 440 Trần Hưng Đạo, Phường 11 Quận 5.

2.2. Quản lý đô thị - Tài nguyên môi trường:

2.2.1. Về công tác quản lý quy hoạch:

Hoàn tất và công bố công khai hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 5; đồng thời thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 2019.

Phối hợp trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc thực hiện thẩm định và trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000). Ngoài ra, tổ chức thực hiện công tác rà soát quy hoạch hẻm trên địa bàn quận.

2.2.2. Về công tác xây dựng nhà ở:

Trong 6 tháng, Ủy ban nhân dân quận đã cấp 171 Giấy phép xây dựng và sửa cha nhà ở với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 16.153 m2; giải quyết 267 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 5 trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp 267 hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gn liền với đất và cung cấp thông tin 313 hồ sơ.

Công tác thu tiền thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước ước đạt 15 tỷ đồng; giải quyết 2.998 hồ sơ hành chính về quản lý đô thị, trong đó có 254 hồ sơ về xây dựng 159 hồ sơ về giao thông, 1.618 hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm và 967 hồ sơ cập nhật biến động thay đổi chủ sở hữu.

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Thành ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 3333/KH-UBND ngày 12 tháng 8 nằm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Nghị Quyết số 16-NQ/QU ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 5 và Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 5, quận đã tổ chức họp giao ban định kỳ hàng tháng nhằm trao đổi, giải quyết những vấn đề phát sinh để có chỉ đạo kịp thời trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đảm bảo tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn, qua đó đã xử phạt vi phạm 09 trường hợp vi phạm (gồm 07 trường hợp xây dựng sai phép, 02 trường hợp vi phạm khác) với tổng số tiền xử phạt 269 triệu đồng.

2.2.3. Về công tác chỉnh trang đô thị:

Tiếp tục thực hiện cải tạo, sửa chữa 39 công trình xây dựng trước năm 1975 theo kế hoạch năm 2020 và có văn bản kiến nghị Sở Xây dựng bổ sung kinh phí sửa chữa, cải tạo khẩn cấp đối với các công trình chung cư cũ triển khai thực hiện trong năm 2020 và bổ sung khối lượng thực hiện đối với các dự án chung cư cũ chuẩn bị đầu tư.

Thực hiện kế hoạch cải tạo vỉa hè trên địa bàn, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo các phường tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp kinh phí thực hiện việc cải tạo các tuyến hẻm, vỉa hè trên địa bàn, vận động các tổ chức cùng tham gia thực hiện cải tạo mảng xanh khu vực xung quanh trụ sở. Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân để tạo sự đồng thuận nhằm đẩy nhanh việc thực hiện ngầm hóa cáp điện, viễn thông kết hợp cải tạo hệ thống chiếu sáng dân lập hưởng ứng công nghệ đèn led tại các tuyến hẻm; đồng thời, thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân về tình trạng ngập và các biện pháp giảm ngập trên địa bàn quận; quản lý tốt hệ thống cống thoát nước, phát hiện và kịp thời sửa chữa sự chư hỏng đột xuất và các công trình thoát nước, đường bộ do quận quản lý; tiếp nhận và giao Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 5 thực hiện công tác vệ sinh mặt đường và mặt cầu do Sở Giao thông Vận tải bàn giao.

2.2.4. Trật tự đô thị, an toàn, vệ sinh môi trường:

Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường; tiếp tục duy trì 79 khu phđã được công nhận “Khu phsạch - an toàn” trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị s 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước” và Chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn; triển khai thực hiện công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận 5.

Đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2020 về thực hiện chương trình giảm sử dụng túi ni-lông trên địa bàn quận năm 2020 với các nội dung: Xây dựng lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt về túi ni lông; tổ chức các hoạt động truyền thông, các giải pháp tuyên truyền hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm sử dụng túi ni-lông khó phân hủy; điều tra, thống kê về tình hình sử dụng và thải bỏ túi ni-lông khó phân hủy của các tổ chức bán lẻ trên địa bàn và thống kê hoạt động của các cơ sở thu mua, tái chế và xử lý chất thải ni-lông trên địa bàn quận.

Đã tổ chức Lễ ra quân với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường, Ngày Môi trường Thế giới (05/6) tại Nhà thiếu nhi Quận 5 nhằm tuyên truyền, vận động sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung, làm “Sạch nhà - đẹp phố”, trồng và chăm sóc bảo vệ cây xanh, xây dựng đường phố văn minh, sạch đẹp, an toàn.

Đã ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2020 về triển khai công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận 5 năm 2020, qua đó, triển khai các giải pháp về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, thực hiện lập rào chắn khu vực các cổng bệnh viện... nhằm hạn chế tình trạng vi phạm trật tự đô thị. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các đợt ra quân xử lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận 5, đặc biệt tại các khu vực trước cổng bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, khu vực bệnh viện Chợ Ry, bệnh viện Chấn thương chỉnh hình... Trong 6 tháng, quận đã xử phạt 4.050 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị với số tiền 3.353 triệu đồng và 12 trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường với số tiền 4.650.000 đồng. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường 04 đơn vị, cấp Giấy phép xả thải vào nguồn nước cho 13 đơn vị.

3. Văn hóa - Xã hội:

3.1. Văn hóa thông tin - Thdục th thao:

Lĩnh vực văn hóa: Các hoạt động văn hóa - văn nghệ được tập trung tổ chức nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân nhân dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 52 năm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn. Đặc biệt, Lễ hội Mừng Đảng - Mừng xuân, Lễ Hội Đèn Hoa - Xuân Canh Tý được tổ chức từ ngày 23 tháng 01 năm 2020 đến ngày 27 tháng 01 năm 2020 với nhiều nội dung phong phú: Hội Đèn hoa, biểu diễn Lân Sư Rồng, các loại hình nghệ thuật truyền thống dân tộc; Lễ hội đã thu hút trên 10.000 lượt người tham gia. Tuy nhiên, thời điểm sau Tết Nguyên đán, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, quận đã dừng tất cả các hoạt động lễ hội trên địa bàn quận.

Trong 6 tháng, đã đón tiếp 4.362 lượt người đến dâng hương, tham quan di tích Nhà lưu niệm Bác Hồ, Khu trại giam bệnh viện Chợ Quán - nơi đồng chí Trần Phú hy sinh. Ngoài ra, quận đã phối hợp Trung tâm Bảo tồn di tích Thành phố thực hiện tu bổ khu di tích Trại giam Bệnh viện Chợ Quán, xây dựng mới khu khám bệnh trong khuôn viên Bệnh viện Chợ Quán. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc tu bdi tích Hội quán Nhị Phủ và hướng dẫn hồ sơ pháp lý xin phép xây dựng mới Chùa Thiên Tôn.

Quận đã tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Bút ký “Quận 5 trong Tôi” và phát hành 5.000 quyển Bút ký “Quận 5 trong tôi” để chào mừng Đại hội Đảng bộ Quận 5 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời tổ chức Ngày hội văn hóa đọc và Ngày hội gia đình yêu thương tại công viên Văn Lang.

Tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch cho thành viên Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội quận và Tkiểm tra liên ngành 15 phường. Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã kiểm tra 38 cơ sở kinh doanh dịch vụ, xử phạt 32 trường hợp, phạt tiền 223.600.000 đồng. Tổ chức tháo dỡ các băng rôn, áp phích quảng cáo thương mại không có giấy phép, không đúng vị trí địa điểm.

Hoạt động thể dục thể thao: đã cử 674 vận động viên là học sinh đã tham gia thi đấu Hội khỏe Phù đổng cấp Thành phố, với các môn bơi, điền kinh, cờ tướng, bóng rổ, Việt dã, đá cầu, Pencak silat, võ cổ truyền..., kết quả đạt 62 huy chương vàng, 48 huy chương bạc và 68 huy chương đồng. Ngoài ra, quận cử 826 vận động viên tham dự 33 giải thi đu cấp Thành phố, Quốc gia, Quốc tế; kết quả đạt 275 huy chương các loại, trong đó 100 huy chương vàng. Phong trào học sinh rèn luyện thân ththường xuyên theo tiêu chuẩn đạt tỷ lệ 99,92%. Tổ chức kiểm tra cấp giy chứng nhận phcập bơi cho các em học sinh lớp 3 của 10 trường tiu học, có 1.335/1454 em được cấp giấy chứng nhận đạt tỷ lệ 91,72%.

3.2. Công tác giáo dục - đào tạo:

Triển khai thực hiện công tác quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp và định hướng quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn quận giai đoạn 2020 - 2025 đến năm 2030.

Thành phố tiếp tục công nhận Quận 5 đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tui, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, phcập bậc Trung học, xóa mù chữ năm 2019. Tổ chức kim định lại chất lượng giáo dục tại các trường tiểu học: Trn Bình Trọng, Chính Nghĩa, Minh Đạo; trường Mầm non Họa Mi 1 và tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2019 - 2020 cho 3 cấp học. Tỷ lệ học sinh giỏi bậc Trung học cơ sở là 3.739 học sinh (tỷ lệ 29,78%); khá là 4.819 học sinh (tỷ lệ 38,39%); trung bình là 3.036 học sinh (tỷ lệ 24,18%) và yếu, kém là 906 học sinh (tỷ lệ 7,65%); 99,9% học sinh tiểu học đạt mức độ hình thành và phát triển năng lực, phm chất. Quận ra Quyết định công nhận 71 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích năm học 2017 - 2018 và năm học 2018 - 2019 và tổ chức bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho giáo viên cấp 1 (trực tuyến).

Quận tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng xã hội học tập, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2019, qua đó đã trao Quyết định công nhận danh hiệu “Cộng đồng học tập” đối với 15 phường, biểu dương khen thưởng 07 phường đạt thành tích xuất sắc năm 2019.

3.3. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng:

Tổ chức 532 buổi truyền thông giáo dục sức khoẻ với các nội dung về phòng chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay - chân - miệng, và các biện pháp phòng tránh bệnh trong mùa mưa, tổ chức Ngày vi chất dinh dưỡng đợt 1 năm 2020, có 87.890 lượt người tham dự. Tiếp tục tổ chức kiểm tra Y tế học đường năm học 2019 - 2020 tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Cao đẳng và Đại học trên địa bàn Quận 5. Trong 6 tháng, Bệnh viện Quận 5 đã khám miễn phí cho 877 lượt trẻ dưới 6 tuổi; khám chữa bệnh ngoại trú cho 61.740 lượt người, điều trị nội trú cho 1.269 bệnh nhân. Công tác vận động hiến máu nhân đạo đã tiếp nhận được 1.605 lượt người/13.260 ca vị đạt 12,1% chỉ tiêu thành phố giao.

Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm: đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2020 về triển khai “Tháng hành động Vì chất lượng an toàn thực phẩm” năm 2020 đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và Ban quản lý chợ, các cơ quan đơn vị, trường học... có bếp ăn tập thể trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm, đã tiến hành kiểm tra 392 cơ sở, xử phạt 03 cơ sở vi phạm, tổng số tiền là 14 triệu đồng.

Trong 6 tháng, quận phối hợp với Đoàn thẩm định của Sở Y tế về điều kiện cấp giấy phép hoạt động 44 cơ sở y dược tư nhân (trong đó có 16 nhà thuc GPP; 15 phòng khám và 13 phòng chn trị y học ctruyền, kinh doanh thuc đông y, thuốc từ dược liệu). Hiện trên địa bàn quận có 197/198 nhà thuốc đạt Nhà thuốc tốt (GPP), đạt tỷ lệ 99,49 % và 193/198 nhà thuốc tham gia bán thuốc bình n giá theo chương trình của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.

3.4. Lao động - Thương binh và Xã hội:

Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với gia đình chính sách, người có công, thân nhân liệt sĩ... được quan tâm, thực hiện thường xuyên nhân các dịp lễ, tết với kinh phí trên 33 tỷ đồng. Quận đã tổ chức tặng quà cho 116 gia đình chính sách có công, viếng các di tích lịch sử trên địa bàn nhân kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), kinh phí 116 triệu đồng, cấp 15 thẻ bảo him y tế cho người có công và thân nhân người có công.

Trong 6 tháng đầu năm, đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp hỗ trợ các hộ cận nghèo trợ vốn 10 hộ, số tiền 600 triệu đồng; thu hồi vốn 65 lượt hộ với số tiền 674.935.746 đồng; nợ quá hạn 03 hộ, số tiền 10.745.481 đồng; thường xuyên chăm lo cho 21 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tng kinh phí 126 triệu đồng; vận động và mua 321 thẻ bảo hiểm y tế năm 2020 cho các thành viên hô cn nghèo của quận, trong đó có 03 thành viên đang chạy thận nhân tạo. Trong 6 tháng, có 1.979 lượt người được giới thiệu việc làm, đạt 38,06% kế hoạch năm; đào tạo dạy nghề 3.670 người, đạt 21,59% kế hoạch năm.

Bảo hiểm xã hội quận đang quản lý 1.976 đơn vị sử dụng lao động, với 53.658 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đạt 87,03% so với chỉ tiêu. Trong 6 tháng, bảo hiểm xã hội quận đã thu bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được 621,6 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch được giao; giải quyết trợ cấp thai sản cho 1.638 lượt người, số tiền 35 tỷ đồng; giải quyết trợ cấp ốm đau cho 4.351 lượt người, số tiền 2,6 tỷ đồng và trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho 192 lượt người, số tiền 481 triệu đồng.

3.5. Công tác Dân tộc - Tôn giáo:

Công tác dân tộc: Quận đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn quận năm 2020; trong đó, tập trung thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên các lĩnh vực; tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân tộc quận và phường; phát huy hiệu quả vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong dịp Xuân Canh Tý 2020, Quận đã tặng 1.997 phần quà cho đồng bào dân tộc thiểu số, kinh phí hơn 2 tỷ đồng, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận tổ chức thăm, tặng quà cho 31 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2020, quận tổ chức tặng quà cho 16 hộ gia đình người đồng bào dân tộc Khmer, kinh phí 8.400.000 đồng. Nhân tháng chay Ramadan năm 2020, quận đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho Thánh đường Hồi giáo Chợ Ln Quận 5 và 15 hộ đồng bào dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn tại Phường 1, tổng kinh phí 8.500.000 đồng.

Công tác tôn giáo: Tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà các tổ chức tôn giáo, cơ sở tôn giáo trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Quận đã hướng dẫn Hội quán Lệ Châu, Đình Minh Hương Gia Thạnh, Hội quán Nghĩa Nhuận tổ chức đại hội Hội viên nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ngoài ra, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng hoạt động thờ cúng, thực hiện đúng các quy định pháp luật đảm bảo tình hình an ninh trật tự về tổ chức lễ hội, thờ cúng nhân dịp Tết Canh Tý năm 2020. Ngoài ra, quận đã chỉ đạo các đơn vị và ban ngành đoàn thể tạo điều kiện để các hoạt động chào mừng Lễ Phật đản; đồng thời, tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà chúc mừng Ban đại diện Phật giáo quận và các cơ sở tự viện trên địa bàn.

3.6. Công tác phòng, chống dịch Covid-19: quận đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút do vi rút Covid-19 gây ra. Qua đó, chỉ đạo các đơn vị, ban ngành, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tuyên truyền bằng tiếng Việt - tiếng Hoa; đồng thời thành lập khu cách ly tập trung của quận.

Công tác hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: quận đã thực hiện hỗ trợ cho 9.754 đối tượng là người có công cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; thành viên hộ cận nghèo; người bán vé số lưu động; người lao động làm việc theo hợp đng lao động, có thỏa thuận tạm hoãn hp đng lao động hoặc ngừng việc không hưởng lương; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, bị mất việc làm với tổng số tiền là 12,03 tỷ đồng; hỗ trợ cho 87 lượt giáo viên mm non ngoài công lập trong tháng 4 và tháng 5 năm 2020 với số tiền 174 triệu đồng; hỗ trợ cho 28 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm, ngừng kinh doanh từ 01/4/2020 đủ điều kiện nhận hỗ trợ, với tổng số tiền 28 triệu đồng; hỗ trợ cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc ngừng việc không hưởng lương: đã hỗ trợ cho 70 lượt doanh nghiệp, với 4.644 người; tổng số tiền 4,76 tỷ đồng. Ngoài ra, đã hỗ trợ giảm thuế cho 5.217 hộ kinh doanh tạm ngừng/nghỉ kinh doanh trên địa bàn với số tiền là 14,95 tỷ đồng; gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của 1.787 doanh nghiệp và hộ kinh doanh, số tiền là 114 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội Chữ Thập Đỏ quận đã thực hiện cung cấp gạo miễn phí cho người dân khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thông qua hệ thống máy ATM tự động, đặt tại trụ sở Hội Chữ Thập Đỏ quận.

4. An ninh trật tự - Quân sự địa phương:

4.1. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội:

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các lực lượng triển khai các biện pháp tăng cường giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tổ chức trực chốt bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm nhất là trong các dịp lễ, tết. Trong 6 tháng, xảy ra 63 vụ phạm pháp hình sự (giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ kéo giảm 3,08%); đã khám phá 39 vụ, bắt 64 đối tượng (tỷ lệ khám phá 61,9%).

Thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm, quận đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, tập trung lực lượng tuần tra, chốt chặn, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm, Tòa án nhân dân Quận 5 đã ra Quyết định đưa 75 người nghiện không có nơi cư trú vào các trung tâm cai nghiện bắt buộc và 01 người nghiện có nơi cư trú vào các trung tâm cai nghiện bắt buộc. Tập trung 33 đối tượng (08 nữ) lang thang, xin ăn sinh sống nơi công cộng vào Trung tâm hỗ trợ xã hội Thành phố quản lý.

Trong 6 tháng, trên địa bàn quận xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông (giảm 03 vụ so với cùng kỳ), chết 04 người (giảm 03 người so với cùng kỳ), bị thương 14 người (giảm 05 người so với cùng kỳ). Tuyến đường do Công an Quận 5 quản lý xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông (giảm 01 vụ so với cùng kỳ), bị thương 09 người (không tăng giảm so với cùng kỳ).

Quận đã tổ chức kiểm tra và nhắc nhở 590 trường hợp, lập biên bản 92 cơ sở vi phạm. Trong 6 tháng, trên địa bàn quận xảy ra 05 trường hợp cháy, chết 01 người, tài sản thiệt hại trị giá khoảng 2 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu do chập điện.

4.2. Công tác Quân sự địa phương:

Duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch và đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đợt 1 năm 2020; đón các đoàn nhận quân thâm nhập hồ sơ thanh niên trúng tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020; tổ chức phát lệnh gọi thanh niên nhập ngũ năm 2020; thực hiện công tác bảo vệ an ninh trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Toàn quận đã giao 130 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu.

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân được thực hiện tốt, thường xuyên tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, các quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách luật pháp của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ đảng viên và nhân dân đấu tranh chống lại những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch.

5. Xây dựng chính quyền:

5.1. Về công tác tổ chức bộ máy - cán bộ công chức.

Quận đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về kiểm tra quy tắc ứng xử và các hoạt động công vụ năm 2020. Qua đó, định kỳ và đột xuất kiểm tra tối thiểu 30% phòng, ban, Ủy ban nhân dân phường, đặc biệt kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện các chỉ tiêu cải cách hành chính.

Trong 6 tháng, quận đã ban hành 35 quyết định thành lập, 21 quyết định kiện toàn, thay thế thành viên các ban chỉ đạo, hội đồng và 18 quyết định khác; điều động, bổ nhiệm 30 cán bộ công chức, viên chức; phê chuẩn kết quả bầu cử Hội đồng nhân dân đối với 02 trường hợp.

Trung tâm Y tế và Bệnh viện Quận 5 đã được tổ chức lại thành Trung tâm Y tế Quận 5 trực thuộc Sở Y tế (theo Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

5.2. Công tác cải cách hành chính - Ứng dụng công nghệ thông tin:

Quận đã ban hành Công văn số 2216/UBND-VP ngày 21 tháng 02 năm 2020 về triển khai thực hiện cam kết với Ủy ban nhân dân Thành phố về các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 đến các phòng, ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân 15 phường. Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 97/197 thủ tục hành chính và 48/197 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Trong 6 tháng, đã tiếp nhận và giải quyết trực tuyến 1.533 hồ sơ hành chính thuộc các lĩnh vực đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận và giải quyết 58.881 hồ sơ hành chính các loại trong hệ thống ISO, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt 100%; Ủy ban nhân dân 15 phường đã tiếp nhận và giải quyết 90.104 lượt hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trả đúng hạn đạt 100%. Thực hiện khảo sát tỷ lệ hài lòng của cá nhân tổ chức đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả quận bằng các hình thức phát phiếu thăm dò, đánh giá qua phần mềm, gọi điện thoại trực tiếp, tỷ lệ hài lòng được duy trì ở mức bình quân trên 96%; niêm yết công khai 100% thủ tục hành chính công bố áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trên trang thông tin điện tử của quận.

5.3. Việc triển khai xây dựng Đề án thực hiện các giải pháp xây dựng đô thị thông minh tại Quận 5:

Quận đã ban hành và triển khai “Đề án thực hiện các giải pháp xây dựng đô thị thông minh tại Quận 5 giai đoạn 2020 - 2025”[1]. Trong 6 tháng, quận đã triển khai ứng dụng phần mềm “Quận 5 trực tuyến”; tiếp tục thực hiện dự án số hóa dữ liệu hộ tịch, chỉnh lý kho lưu trữ đất đai và triển khai thực hiện dự án Phần mềm số hóa kho lưu trữ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận.

6. Hoạt động tư pháp:

6.1. Tuyên truyền pháp luật, hòa giải cơ sở:

Quận phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 03 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật với 674 lượt người tham dự, cấp phát 3.509 tài liệu tuyên truyền về các văn bản, luật, quy định mới và về phòng, chống dịch Covid-19. Biên soạn 11 loại tài liệu tìm hiểu về Hỏi - đáp một số quy định[2]. Ngoài ra, thực hiện cung cấp 10 thông tin pháp luật về một số nội dung quy định pháp luật mới ban hành gửi đăng trang thông tin điện tử của Quận và Tuần tin Quận 5 và 02 bản tin tuyên truyền cho Sở Tư pháp Thành phố theo quy định.

6.2. Thanh tra, Thi hành án:

Quận ban hành Quyết định số 6515/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 tại 08 đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm, đã triển khai 04 đoàn thanh tra và ban hành 02 Kết luận thanh tra.

Quận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường trách nhiệm tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố.

7. Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo:

Thường trực Ủy ban nhân dân quận và Ban Tiếp công dân đã tiếp 110 lượt công dân; tiếp nhận 68 đơn dân nguyện thuộc thẩm quyền (không có đơn khiếu nại, tố cáo); đã giải quyết 36 đơn dân nguyện (tỷ lệ 52,9%) theo đúng với quy định của pháp luật, đang giải quyết 32 đơn dân nguyện (tỷ lệ 47,1%).

8. Công tác thực hành tiết kiệm - phòng chống tham nhũng, lãng phí:

Ủy ban nhân dân Quận 5 đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2020 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 với yêu cầu nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành, triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố, chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng nói chung và công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng nói riêng; trong đó, chú trọng các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng; phân công, xác định rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng.

III. ĐÁNH GIÁ:

3.1. Mặt được:

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình diễn biến của dịch Covid-19 phức tạp nên quận tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với việc thành lập khu cách ly tập trung của quận; tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn quận với nhiều hình thức: Phát hành tờ bướm, phát loa, phát thanh, thực hiện xe loa tuyên truyền... bằng tiếng Việt - tiếng Hoa; rà soát, lập danh sách các đối tượng và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Công tác quản lý đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện, thường xuyên vận động, nâng cao ý thức của người dân kết hợp với việc đề ra các giải pháp thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo mỹ quan đô thị. Tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Các công tác trọng tâm trong lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả khá tốt như: tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, chào mừng các ngày lễ lớn; chăm lo tốt cho các đối tượng chính sách, hộ cận nghèo, trẻ em, người dân tộc theo đúng quy định. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện.

3.2. Hạn chế - Nguyên nhân:

Do tác động của dịch Covid-19 nên hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn quận bị ảnh hưởng trong 6 tháng đầu năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên lượng hàng hóa vn đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong giai đoạn này. Việc chp hành niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết được các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, thương nhân trong các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại thực hiện tốt, hầu hết hàng hóa kinh doanh đều có nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng rõ ràng.

Tình trạng tái lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè trái phép để sử dụng, kinh doanh vẫn còn diễn ra ở một số nơi. Tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường còn hạn chế nhất là khu vực trước cổng các bệnh viện, chợ.

B. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020:

Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và Chương trình công tác năm 2020 của quận; bên cạnh các chương trình, kế hoạch công tác thường xuyên, Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

I. KINH TẾ:

1. Tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Thủ tướng chính phủ và các bộ, ban ngành cơ quan cấp trên, gồm: Chính sách gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; tạm dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp cho tất cả các doanh nghiệp, người lao động; tuyên truyền Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 3 năm 2020 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19; phát động nội dung chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp để hưởng chính sách kê khai thuế; triển khai hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện thuế kê khai khi chuyển sang loại hình doanh nghiệp (Phòng Kinh tế, Chi cục Thuế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân 15 phường thực hiện).

2. Đánh giá hoạt động và quản lý của Ban quản lý các chợ (Phòng Kinh tế phi hợp với các đơn vị liên quan thực hiện). Xây dựng và triển khai đề án nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành khu vực chợ, trung tâm thương mại. (Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Kinh tế, thực hiện). Xây dựng mức giá sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ thuộc quận (Phòng Kinh tế phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị liên quan thực hiện).

3. Làm việc với Ngân hàng Nhà nước để xác định các điều kiện hưởng chính sách. Phối hợp các Ngân hàng thương mại trên địa bàn rà soát và giải quyết nhu cầu hỗ trợ liên quan đến hoạt động tín dụng của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, những khách hàng trên địa bàn quận chịu ảnh hưởng bởi tình hình dịch Covid-19 (Phòng Kinh tế phối hợp Ủy ban nhân dân 15 phường, Trung tâm Htrợ Phát triển kinh tế và Cung ứng lao động quận thực hiện).

4. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá du lịch Quận 5 (Phòng Kinh tế thực hiện). Xây dựng Kế hoạch tổ chức Liên hoan Tay nghề ẩm thực Quận 5 năm 2020, chủ đề “Tinh hoa ẩm thực điểm tâm” (Phòng Kinh tế phối hợp Quận Đoàn 5, thực hiện trong quý IV/2020). Tiếp tục xây dựng Đề án tổ chức phố m thực tại khu vực chợ Phùng Hưng Phường 14, Quận 5. Phối hợp với các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành xây dựng các chương trình kích cầu du lịch tại quận (Phòng Kinh tế thực hiện)

5. Tăng cường công tác theo dõi, quản lý giá cả, chất lượng hàng hóa. Vận động, tuyên truyền tiểu thương cam kết không nâng giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu (Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban quản lý chợ - trung tâm thương mại thực hiện).

6. Tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn các chính sách về miễn giảm, giãn, gia hạn nộp thuế do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và giải quyết kịp thời cho người nộp thuế theo quy định; nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý thuế, trong thực hiện các giao dịch điện tử của người nộp thuế; tăng cường thực hiện các giao dịch điện tử (Chi cục Thuế phối hợp Ủy ban nhân dân 15 phường thực hiện).

7. Tổ chức triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, triển khai Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội ngày 26 tháng 11 năm 2019 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước (Chi cục Thuế thực hiện).

8. Nghiên cứu phương án xây dựng Trung tâm thông tin kinh tế - xã hội Quận 5 tại công viên Văn Lang (Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện).

II. QUẢN LÝ ĐÔ THỊ:

1. Công bố công khai đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000); lập điều chỉnh quy hoạch hẻm tỷ lệ 1/500 (Phòng Quản lý đô thị thực hiện).

2. Hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình: Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 8, 13, 14; trường Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương (Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình thực hiện).

- Tổ chức đấu thầu, khởi công thi công các công trình: Sửa chữa Chợ thực phẩm 96 Hùng Vương, xây dựng dãy phòng ngủ trường Tiểu học Bàu Sen, Khối B1 trường Tiểu học Bàu Sen; các trường Mầm non: 1, 6, 2B, 5B; trường Trung học cơ sở Kim Đồng và Trạm Y tế Phường 14; Hạng mục “Lắp đặt 02 thang nâng hàng” tại Trung tâm Thương mại Dịch vụ An Đông (Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình thực hiện).

3. Hoàn chỉnh các thiết kế đối với các dự án từ nguồn vốn ngân sách thành phố, gồm: xây dựng mới, cải tạo sửa chữa một số hạng mục Trung tâm Hành chính Quận 5 (trong đó có xây dựng mới Kho Lưu trữ đạt chuẩn); xây dựng, nâng cấp trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự Quận 5; xây dựng mới Trung tâm Văn hóa Quận 5; xây dựng khu thể thao phức hp Quận 5 (số 242 Trần Bình Trọng, Phường 4 Quận 5); xây dựng, cải tạo - nâng cấp Nhà Thiếu nhi Quận 5 (Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình thực hiện).

4. Tập trung thực hiện các dự án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư các dự án như:

- Lập thủ tục đăng ký vốn theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho dự án Kênh hàng Bàng (giai đoạn 2).

- Chuyển giao dự án xây dựng Trung tâm Y tế Quận 5 về Sở Y tế.

- Ban hành thông báo thu hồi đất cho dự án xây dựng trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

- Lập phương án bồi thường hỗ trợ thiệt hại và tái định cư theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố cho dự án xây dựng trường Chuyên biệt Tương lai (Ban Bồi thường Giải phóng mặt bng thực hiện)

5. Triển khai chương trình “Kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực; kiểm định, sửa chữa, cải tạo chung cư, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc sửa chữa hỗn hợp”, các công trình xây dựng trước 1975 (Phòng Quản lý đô thị, Công ty TNHH MTV DVCI, Ủy ban nhân dân 15 phường phối hợp thực hiện).

6. Rà soát các cơ sở vật chất do nhà nước quản lý chưa sử dụng đúng công năng, kiến nghị Ban chỉ đạo theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP về Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, xác lập sở hữu nhà nước đối với địa chỉ nhà đất chưa xác lập (Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện).

7. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn quận (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân 15 phường, thực hiện).

8. Thành lập Hợp tác xã dịch vụ thu gom rác dân lập (Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện).

9. Triển khai các giải pháp thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Thành ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị (Phòng Quản lý đô thị, Đội Thanh tra địa bàn, Công an, Ủy ban nhân dân 15 phường phối hợp thực hiện thường xuyên).

10. Đầu tư cải tạo nâng cấp các tuyến hẻm bằng phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ ngầm hóa lưới điện, cải tạo hệ thống thoát nước. Thường xuyên kiểm tra, khảo sát các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật như: công viên, tiểu đảo, dải phân cách, lòng đường, bó vỉa, vỉa hè, cống thoát nước, cây xanh, đèn chiếu sáng... để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đảm bảo mỹ quan đô thị. (Phòng Quản lý đô thị phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện).

11. Duy trì, nâng cao chất lượng 10 tuyến đường và xây dựng thêm các tuyến đường đạt chun văn minh đô thị trên địa bàn quận, trong đó tập trung thực hiện tiêu chí văn minh; tiêu chí vệ sinh môi trường; tiêu chí trật tự đô thị - an toàn giao thông theo tiêu chí xây dựng tuyến đường văn minh đô thị cấp Thành phố (Phòng Quản lý đô thị phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện).

12. Đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả và nhân rộng mô hình xây dựng Chương trình “Giảm sử dụng túi nilon”; “Phân loại rác tại nguồn”... Thực hiện đấu thầu gói thầu vận chuyển thu gom rác; tiếp tục xây dựng, thực hiện chương trình vận động cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học, ký túc xá bảo đảm vệ sinh môi trường sạch, đẹp và bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy; duy trì 79 “Khu phố đã được công nhận “Khu phố sạch, an toàn”. Triển khai xây dựng khu phố không xả rác ra đường và kênh rạch theo Chỉ thị số 19-CT/TU của Thành ủy (Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan phi hợp thực hiện).

13. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự lòng lề đường, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận năm 2020 tại khu vực các bệnh viện, trường học, trạm xe và các điểm kinh doanh tự phát. Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm lĩnh vực môi trường. Tăng cường công tác quản lý các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn quận (Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện thường xuyên).

14. Triển khai các giải pháp cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý đô thị, tài nguyên - môi trường, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công (Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 5, thực hiện).

III. VĂN HÓA - XÃ HỘI:

1. Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng nhân các ngày lễ lớn như kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng tám, Quốc khánh 2/9, Quốc tế người cao tuổi 1/10, Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ 20/10, Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12...

2. Triển khai kế hoạch, hướng dẫn 15 phường kiểm tra công nhận Khu phố văn hóa, tiên tiến; đơn vị văn hóa, công sở văn minh sạch đẹp an toàn, Gia đình Văn hóa, người tốt việc tốt năm 2020 và phúc tra các phường xây dựng Phường văn minh đô thị (Phòng Văn hóa và Thông tin).

3. Tổ chức Lễ đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thquốc gia “Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh” và phát hành 6.000 ấn phẩm “Lhội Nguyên tiêu Quận 5 - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia” tiếng Việt - Anh - Hoa (Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa phối hợp các đơn vị liên quan, thực hiện).

4. Xây dựng, thực hiện trang chuyên đề về Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên Tuần tin Quận 5 và 01 đặc san Chào mừng Đại hội Đảng bộ Quận 5 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025, số lượng 3.500 cuốn (Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp các đơn vị liên quan, thực hiện).

Thực hiện công trình trụ cờ tuyên truyền, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, ngày hội văn hóa 15 phường chào mừng Đại hội Đảng bộ Quận 5 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp các đơn vị liên quan, thực hiện).

5. Hoàn tất các thủ tục liên quan đến trùng tu, tôn tạo: khu di tích trại giam Bệnh viện Chợ Quán - Nơi đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng bị giam giữ và hy sinh; Di tích kiến trúc nghệ thuật Tuệ Thành; sửa chữa, tôn tạo các Tượng đài An Dương Vương, Phan Đình Phùng; lập đề án xây dựng mới Tượng đài Danh y Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác tại Ph Đông Y thuộc Phường 10, Quận 5 (Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp các đơn vị liên quan, thực hiện).

6. Tổng kết, đánh giá kết quả 20 năm triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn. Tổ chức tập huấn các tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2020 - 2025 của Thành phố, tuyên truyền về Văn hóa ứng xử trong cộng đồng trong việc xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị. Triển khai thực hiện các Tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2020 - 2025 và các văn bản hướng dẫn của Thành phố để xét công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2020 (Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp các đơn vị liên quan, thực hiện).

7. Đẩy mạnh thực hiện kiểm tra, quản lý và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong kinh doanh dịch vụ văn hóa nhằm tạo môi trường văn hóa lành mạnh, không để phát sinh tệ nạn (Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội).

8. Tiếp tục triển khai các hoạt động về công tác gia đình (Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện).

9. Giải đua xe đạp kỷ niệm ngày Nam Kỳ Khởi nghĩa 23/11 và tham dự các giải ththao của Thành phố; tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 (Trung tâm Thdục thể thao thực hiện).

10. Tham dự Hội khỏe Phù đổng cấp thành phố và phổ cập bơi cho học sinh tiểu học năm học 2020 - 2021 (Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Thể dục thể thao).

11. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch tuyn sinh năm học 2020 - 2021. Có Kế hoạch sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị đầy đủ thiết bị dạy học và khai giảng năm học 2020 - 2021. Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam và trao giải Truyền thống Nhà giáo Quận 5 lần thứ XIX (Phòng Giáo dục và Đào tạo).

12. Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe trong cộng đồng, quan tâm công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó đặc biệt tăng cường công tác phòng chống HIV/AIDS, phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết... khống chế không đ bùng phát dịch bệnh trên địa bàn. Duy trì tỷ lệ tăng dân stự nhiên đạt mức dưới 1%; tổ chức khảo sát y tế học đường năm học 2020 - 2021; Tháng truyền thông phòng chống HIV/AIDS. Thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và Y dược tư nhân đợt. Tổ chức các hoạt động Ngày Dân số Thế giới (11/7) và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) (Phòng Y tế phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện).

13. Duy trì công tác chăm lo gia đình chính sách, có công, người nghèo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2020, Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9 (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội).

14. Tổ chức tập huấn thực hiện chương trình Giảm nghèo bền vững năm 2020 và tiếp đoàn Thành phố về kiểm tra kết quả Quận 5 không còn hộ cận nghèo theo chuẩn Thành phố giai đoạn 2019 - 2020 (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội)

15. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho 15 phường. Tổ chức tuyên truyền, vận động tiểu thương các chợ, giáo viên, người lao động làm việc tại các trường học tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình (Bảo hiểm xã hội quận phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện).

16. Tổ chức kiểm tra giám sát công tác Chính sách - Bảo trợ xã hội - trẻ em và phúc tra 15 phường đạt chuẩn Phường phù hợp trẻ em (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội).

IV. AN NINH TRẬT TỰ - QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG:

1. Triển khai kế hoạch bảo vệ các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm, tăng cường tun tra, chốt chặn, kiên quyết thực hiện trấn áp liên tục để loại trừ các băng nhóm tội phạm hình sự có tổ chức và các loại tội phạm khác. Phấn đấu kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ trọng án, tăng cường công tác điều tra truy xét đnâng tỷ lệ khám phá án (Công an quận thực hiện thường xuyên).

2. Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy trong nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... trên địa bàn quận, trong đó tập trung phổ biến, hướng dẫn các quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy tại các chợ, siêu thị và trung tâm thương mại. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tăng cường trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn. Tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trung tâm thương mại - dịch vụ An Đông (Công an quận thực hiện).

3. Tập trung thực hiện việc giám sát các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn, các tuyến đường thường xuyên phát sinh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè qua Hệ thống camera an ninh công cộng đđảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn (Công an quận thực hiện thường xuyên).

4. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông; vận động nhân dân, cán bộ công chức chấp hành pháp luật và tích cực hưởng ứng tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Bố trí lực lượng giải quyết nhanh ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép (Công an Quận 5 tiếp tục duy trì thực hiện).

5. Tiếp tục thực hiện tập trung số người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định đưa vào trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố. Rà soát lập hồ sơ số người nghiện ma túy trong khu dân cư để quản lý, xử lý (Công an quận phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện thường xuyên). Phúc tra 15 phường duy trì phường lành mạnh không tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2020. Tập trung công tác quản lý và chăm lo đối tượng đủ thời gian cai nghiện tại các trường, trung tâm về hòa nhập cộng đồng. Tập trung các đối tượng tệ nạn xã hội đưa vào cơ sở giáo dưỡng, chữa bệnh do Thành phố quản lý (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện).

6. Sơ kết huấn luyện 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch huấn luyện 6 tháng cuối năm 2020 cho các đơn vị thuộc quyền thuộc quyền. Lập kế hoạch huấn luyện chiến đấu 6 tháng cuối năm; đồng thời huấn luyện bổ sung các nội dung chống khủng bố, phòng cháy - chữa cháy, phòng chống sự chóa chất - vi sinh độc hại, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, cứu (Ban Chỉ huy Quân sự quận thực hiện).

7. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đối ngoại quốc phòng kết nghĩa; thăm, tặng quà, hỗ trợ vật tư, trang bị thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho Chi khu Quân sự Thành phố Steung Sen tỉnh Kampong Thom Quân đội Hoàng Gia Campuchia (Ban Chỉ huy Quân sự quận thực hiện sau khi có kế hoạch Bộ Tư lệnh Thành phố).

V. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN:

1. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bnhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo; Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ về quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (Phòng Nội vụ thực hiện thường xuyên).

2. Tiếp tục thực hiện việc rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo trình tự quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ để làm cơ sở thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Tiếp tục thực hiện Phương án sáp nhập đơn vị hành chính phường giai đoạn 2019 - 2021 (Phòng Nội vụ thực hiện).

3. Tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, ban ngành thuộc quận về chế độ thực hiện thang điểm báo cáo nội dung thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo Thông báo số 29/TB-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 5 (Thanh tra Quận 5, Ban Tiếp Công dân Quận 5 thực hiện thường xuyên).

4. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn quận; biên soạn và xây dựng bản tin đăng trên Trang thông tin điện tử của quận; xây dựng kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020. Tổ chức tập huấn, bồi dưng nghiệp vụ, cung cấp tài liệu trên trang thông tin điện tử của quận cho Báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp luật. Hoàn thành việc sát nhập Tủ sách pháp luật theo hướng dẫn của Sở Tư pháp (Phòng Tư pháp thực hiện).

5. Tổ chức kiểm tra công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tổ chức đánh giá nội bộ việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 đối với các phòng ban chuyên môn thuộc quận và Ủy ban nhân dân 15 phường (Phòng Nội vụ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận phối hợp các đơn vị liên quan, thực hiện).

6. Tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện Đề án xây dựng đô thị thông minh tại Quận 5 giai đoạn 2020 - 2025; trong đó triển khai phần mềm Quận 5 trực tuyến và nâng cấp Trung tâm giám sát qua camera an ninh tại Công an Quận 5 (Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận phối hợp các đơn vị liên quan, thực hiện).\

7. Tổng kết thực hiện các phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp (Phòng Nội vụ quận, thực hiện).

VI. THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRỌNG ĐIỂM CỦA QUẬN NHIỆM KỲ 2020 - 2025:

1. Xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh hoạt động kinh tế trên địa bàn giai đoạn 2020 - 2025, hướng đến năm 2030” (Phòng Kinh tế phối hợp các đơn vị liên quan).

2. Xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Huy động các nguồn lực để quy hoạch, phát triển đô thị giai đoạn 2020 - 2025, hướng đến năm 2030” (Phòng Quản lý đô thị phi hp các đơn vị liên quan thực hiện).

3. Đề án “Thiết kế đô thị các tuyến đường Trần Hưng Đạo; An Dương Vương; Hùng Vương - Hồng Bàng, tỷ lệ 1/500” (Phòng Quản lý đô thị phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện).

4. Xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa giai đoạn 2020 - 2025, hướng đến năm 2030” (Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp các đơn vị liên quan, thực hiện).

5. Xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Xây dựng Gia đình hạnh phúc giai đoạn 2020 - 2025, hướng tới 2030 (Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện).

6. Xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Quy hoạch cơ sở vật chất Thể dục thể thao Quận 5 giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030” (Trung tâm Thdục ththao phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện).

7. Xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn Quận 5 giai đoạn 2020 - 2025, hướng đến năm 2030” (Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện).

8. Xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển dịch vụ y tế trên địa bàn giai đoạn 2020 - 2025” (Phòng Y tế phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện).

9. Xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính giai đoạn 2020 - 2025, hướng đến năm 2030” (Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận phối hợp các đơn vị liên quan, thực hiện)./.

 


Nơi nhận:
- TT.QU/Q5;
- TT.HĐND - TT.UBND/Q5;
- UBMTTQVN & các đoàn thể/Q5;
- Các Ban Quận ủy;
- Các phòng ban, đơn vị thuộc quận;
- UBND 15 phường;
- VP.QU, VP.HĐND&UBND/Q5;
- Lưu: VT, VP, Thư

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Quốc Huy

 

PHỤ LỤC SỐ LIỆU

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
(Ban hành theo Báo cáo số 203/BC-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Stt

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kết quả 6 tháng đầu năm 2020

So sánh (%)

Cùng kỳ

KH năm 2020

I. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

1.

Số doanh nghiệp so với tổng số dân trên địa bàn (khoảng 20 người dân thì có 01 doanh nghiệp)

2.

Giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ tăng 11% - 13%

tỷ đồng

11.765

Giảm 8,7%

 

3.

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 4% - 6%

tỷ đồng

3.505

Giảm 41,7%

 

II. THU - NGÂN SÁCH

1.

Tổng thu ngân sách Nhà nước:

tỷ đồng

965,4

=95,62%

45,62%

 

- Trong đó số thu thuế Công Thương nghiệp:

tỷ đồng

569,1

=94,11%

45,53%

2.

Ngân sách quận

 

 

 

 

 

- Thu

tỷ đồng

565,123

+8,81%

52,06%

 

- Chi

tỷ đồng

464,24

+15,36%

42,77%

3.

Ngân sách phường

 

 

 

 

 

- Thu

tỷ đồng

91,532

=97,99%

49,91%

 

- Chi

tỷ đồng

63,14

=97,86%

34,43%

III. XÂY DỰNG - QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

1.

Giá trị đầu tư XDCB nguồn NS

tỷ đồng

45

/

53,2%

2.

Giá trị giải ngân

tỷ đồng

43

/

50,8%

3.

Thu tiền thuê nhà SHNN

tỷ đồng

15

/

/

4.

Giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSDĐƠ,QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất

giấy

267

/

/

5.

Cấp phép xây dựng

giấy

171

/

/

6.

Tổng DT sàn xây dựng

m2

16.153

/

/

7.

Xử lý vi phạm xây dựng

 

09

 

 

 

- Xây dựng không phép

Trường hợp

00

/

/

 

- Xây dựng sai phép

Trường hợp

07

/

/

IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1.

Giữ vững danh hiệu Phường Văn minh đô thị

Phường

11

/

/

2.

Giữ vững các khu phố văn hóa được công nhận năm 2019

Khu phố

93/99

/

/

3.

Tỷ lệ tham gia TDTT thường xuyên

%

Chưa đến thời gian đánh giá

4.

Tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành bậc tiểu học

%

100

 

100

5.

Tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS

%

100

 

100

6.

Tỷ lệ trường trung học thực hiện giáo dục thể chất trong nhà trường

%

100

/

100

7.

Tỷ lệ học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn RLTT

%

100

/

100

8.

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng

%

0,12

-0.39

0.36

9.

Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 1 tuổi

%

0

/

/

10.

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

%

Chưa đến thời gian đánh giá

11.

Hiến máu nhân đạo

ca

1.605

/

12,1%

12.

Giải quyết việc làm

lượt

1.979

/

38,06%

13.

Đào tạo nghề

người

3.670

/

21,59%

14.

Hoàn thành mục tiêu giảm nghèo theo tiêu chí Thành phố

hộ

Chưa đến thời gian đánh giá

V. AN NINH - QUỐC PHÒNG

1.

Phạm pháp hình sự

Vụ

63

Giảm 2

/

2.

Tỷ lệ phá án

%

61,9%

/

> 70%

3.

Tai nạn giao thông

Vụ

15

Giảm 03

/

người chết

04

Giảm 03

/

Người bị thương

14

Giảm 05

/

4.

Giao quân NVQS 2 cấp

%

100%

/

100%

VI. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1.

Tỷ lệ hoàn trả hồ sơ đúng hạn

%

100%

/

/

2.

Tỷ lệ hài lòng của khách hàng

%

96%

/

/

3.

Tỷ lệ giải quyết đơn dân nguyện

%

52,9%

/

/

 [1] Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 về phê duyệt Đề án thực hiện các giải pháp xây dựng đô thị thông minh tại Quận 5 giai đoạn 2020 - 2025.

[2] Về các nội dung: Luật Nuôi con nuôi; các giải quyết tranh chp thông qua Trọng tài thương mại và quy định về khởi kiện trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại; các quy định về Luật dân quân tự vệ; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Quốc phòng; Luật Thanh niên; Luật Phòng, chng bạo lực gia đình; Luật Bình đng giới và Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong công tác phòng, chng bạo lực gia đình và các văn bản khác có liên quan.