Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/BC-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2020

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY” NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY 26 THÁNG 6 (TỪ NGÀY 01/6/2020 ĐẾN 30/6/2020)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 625/TTg-KGVX ngày 27 tháng 5 năm 2020 về việc triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy với chủ đề “Phát huy tinh thần phòng chống dịch COVID-19, hãy hành động vì cộng đồng không ma túy”, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

- Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 2268/KH-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020 về triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6” năm 2020 trên địa bàn Thành phố; triển khai quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Công an về công tác phòng chống ma túy.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng với nhiều nội dung, biện pháp đa dạng, có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị trực thuộc; tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống ma túy trong cộng đồng dân cư, chú ý quản lý tốt giáo dục con em mình nhận thức tác hại của các loại ma túy, không sử dụng hay tham gia thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy... nội dung tuyên truyền phong phú, thiết thực qua các phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp treo các panô, băng rôn tại những nơi công cộng, các khu vực trọng điểm, phức tạp về tệ nạn ma túy; đẩy mạnh công tác rà soát người nghiện ma túy trên địa bàn, qua đó kịp thời lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy mới phát hiện vào quản lý tại phường, xã, thị trấn theo Nghị định 56/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 và đưa người nghiện vào trung tâm chữa bệnh bắt buộc theo Nghị định 136/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013... không để phát sinh điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc cho người dân.

- Ủy ban nhân dân Thành phố đã giao Công an Thành phố (với vai trò là Thường trực Ban Chỉ đạo 138/TP) triển khai Kế hoạch số 870/KH-CATP-PV01 ngày 09 tháng 6 năm 2020 về mở cao điểm tấn công tội phạm ma túy đảm bảo an ninh trật tự “Tháng hành động phòng, chống ma túy” nhân ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6 với chủ đề “Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu”, qua đó chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triển khai tổ chức các hoạt động để hưởng ứng tích cực “Tháng hành động phòng, chống ma túy” trong đơn vị mình, tập trung nắm tình hình các đối tượng mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, ngăn chặn nguồn thẩm lậu ma túy vào Thành phố để có kế hoạch đấu tranh triệt phá; tổ chức điều tra khám phá nhanh các vụ án ma túy; kiểm soát, quản lý chặt chẽ các loại tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần và thuốc tân dược gây nghiện; chủ động phòng ngừa việc điều chế, chiết xuất và sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn Thành phố; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra hành chính và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, ngăn ngừa việc sử dụng ma túy tại các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, vũ trường, quán bar, karaoke, cà phê... tập trung kiểm tra vào các khung giờ cao điểm về khuya, những cơ sở nghi vấn có liên quan đến tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm ma túy.

II. Kết quả thực hiện

1. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân

- Thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6” - Năm 2020. Các quận, huyện đã tổ chức 33 buổi Lễ phát động phong trào toàn dân phòng, chống ma túy với chủ đề “Phát huy tinh thần phòng, chống dịch Covid-19, hãy hành động vì cộng đồng không ma túy” được 4.528 người dân hưởng ứng, tham dự và có 329 lượt xe hoa, xe loa, xe đạp diễu hành, cổ động.

- Tổ chức 3.269 buổi tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, mạn đàm... cho 206.751 lượt người tham dự với các nội dung chủ yếu về nhận diện các dạng ma túy mới, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm về ma túy, tác hại và hệ lụy của ma túy, ảnh hưởng tiêu cực do ma túy gây ra, đặc biệt là sự nguy hiểm của các loại ma túy đá, ma túy tổng hợp; công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và HIV/AIDS; biên soạn và phát hành 247.845 tờ rơi, tờ gấp; thiết kế và làm mới 2.764 panô, áp phích, 1.759 băng rôn, khẩu hiệu làm phương tiện tuyên truyền trực quan trên các tuyến đường, cổng các cơ quan, khu dân cư, trường học trên địa bàn quản lý; sử dụng hệ thống loa phát thanh tuyên truyền trong suốt tháng hành động phòng, chống ma túy với tần suất phát thanh 4.199 lượt phát thanh có nội dung tuyên truyền về tác hại của ma túy, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy và công tác cai nghiện ma túy.

- Tổ chức 6 cuộc thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống ma túy và HIV/AIDS, tác hại của các loại ma túy đối với bản thân người sử dụng, đối với gia đình và xã hội với 599 lượt người tham gia và cổ vũ; 25 buổi biểu diễn văn nghệ đã thu hút được 11.545 lượt khán giả theo dõi; tổ chức 04 lớp tập huấn nâng cao năng lực và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho 305 cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại các phường, xã, thị trấn. Đồng thời, chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy; tích cực vận động người nghiện ma túy và thân nhân người nghiện tự giác khai báo và tự nguyện đăng ký các hình thức cai nghiện với chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật.

Qua các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống ma túy, tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư tích cực tham gia phong trào phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy, kéo giảm tệ nạn ma túy trong đời sống xã hội. Tuyên truyền sâu rộng trong nhân nhân dân về tác hại của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của ma túy tổng hợp và các chất gây nghiện khác đã và đang phát sinh tại Thành phố, lồng ghép với tuyên truyền phòng, chống mại dâm và phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, từ đó có giải pháp tự phòng ngừa; nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân, gia đình, trường học, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư và toàn xã hội về công tác phòng, chống ma túy; tạo sự chuyển biến về ý thức trách nhiệm đón nhận, giúp đỡ người nghiện ma túy xóa bỏ mặc cảm, tìm kiếm việc làm phù hợp để ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, xây dựng mô hình xã hội lành mạnh, thân thiện.

- Đã đưa các vụ án điểm vi phạm pháp luật về ma túy ra xét xử công khai trong cộng đồng dân cư, tạo sức mạnh răn đe tội phạm, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác trong nhân dân.

2. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy

Trong tháng cao điểm thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy, Thành phố đã huy động lực lượng tập trung triển khai tấn công tội phạm về ma túy, tăng cường nắm tình hình, xác minh, thu thập tài liệu đấu tranh truy xét mở rộng các vụ án điểm, các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy từ các tỉnh vào Thành phố tiêu thụ; các đối tượng lợi dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam; tăng cường công tác truy bắt số đối tượng phạm tội về ma túy đang bị truy nã, số trốn các trường, trại cai nghiện; rà soát, xác minh các tụ điểm, địa bàn giáp ranh, tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, các cơ sở kinh doanh ngành nghề nhạy cảm như: khách sạn, nhà nghỉ, quán bar, vũ trường, nhà hàng karaoke trá hình... có biểu hiện nghi vấn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Phối hợp các ban ngành liên quan ở địa phương đẩy mạnh công tác quản lý số đối tượng hồi gia, tạo điều kiện có việc làm phòng ngừa tái nghiện, tái phạm tội; đấu tranh chuyển hóa các địa bàn, tụ điểm phức tạp tại các quận, huyện trọng điểm.

Kết quả trong đợt cao điểm, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động tổ chức và phối hợp Bộ Công an điều tra khám phá 173 vụ, bắt 329 đối tượng (so với cùng kỳ tăng 06 vụ, tỷ lệ 3,59%; giảm 104 đối tượng, tỷ lệ 24,02%). Tang vật thu giữ: 44,6517gram Heroin; 44,8440g Cần Sa; 80,698kg ma túy tổng hợp, 09 khẩu súng, 553 viên đạn, 07 xe ô tô, 92 xe máy, 144 điện thoại di động, 12 Cân tiểu ly, 77.049.000 VNĐ, cùng nhiều tang tài vật khác có liên quan. Kết quả đã khởi tố 157 vụ, 193 bị can (so với cùng kỳ tăng 05 vụ, tỷ lệ 3,29%; giảm 08 đối tượng, tỷ lệ 3,98%). Xử lý hành chính 16 vụ, 136 đối tượng (so với cùng kỳ tăng 01 vụ, tỷ lệ 6,67%; giảm 96 đối tượng, tỷ lệ 41,38%); lực lượng Hải quan phát hiện 17 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy bằng đường bưu phẩm, chuyển phát nhanh thu giữ: 18,072kg Methampetamine dạng viên nén; 1,833kg Amphetamine; 124 gram Cocain, qua đó đã chuyển Công an Thành phố điều tra 15 vụ.

Điển hình:

- Ngày 20 tháng 6 năm 2020, Công an Thành phố phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khám phá giai đoạn 3 hiềm nghi 520E. Kết quả, bắt giữ 05 đối tượng; thu giữ: 57,688kg ma túy tổng hợp (52,808kg Methampetamine và 18.000 viên thuốc lắc có trọng lượng 4,88kg), 03 xe ôtô cùng một số công cụ, phương tiện khác có liên quan. Vụ án được chuyển giao Cục C04 tiếp tục điều tra.

- Ngày 27, 29 tháng 6 năm 2020, Công an huyện Củ Chi phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khám phá hiềm nghi 320C. Kết quả bắt giữ 04 đối tượng; thu giữ: 13,459kg ma túy tổng hợp (7,308kg Amphetamine; 0,818kg Methampetamine; 5,332kg Ketamine), 04 xe máy, 05 điện thoại di động, 06 Cân tiểu ly, 07 triệu đồng, hơn 11kg chất bột, một máy trộn bên trong có chứa nhiều chất bột màu hồng, 01 máy dập, 02 laptop, 01 đầu thu camera cùng một số công cụ, phương tiện khác có liên quan.

- Ngày 30 tháng 6 năm 2020, Công an quận 12 phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khám phá chuyên án 620T. Kết quả, bắt giữ 04 đối tượng, chuyển địa phương xử lý 01 đối tượng; tang vật thu giữ: Khoảng 3kg Amphetamine, 06 khẩu súng, 03 xe ô tô, 04 xe máy, 10 điện thoại di động cùng một số công cụ, phương tiện khác có liên quan.

3. Công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy

Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo Công an Thành phố và các Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố đã tổ chức đã kiểm tra 1.200 lượt các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Thành phố, phát hiện 294 đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Qua xét nghiệm có 266 đối tượng dương tính, kết quả đã xử phạt hành chính 215 đối tượng, chuyển công an phường xử lý 51 đối tượng. Điển hình như: Ngày 25 tháng 6 năm 2020 Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa thành phố kiểm tra nhà hàng Karaoke Sala, số 11-13 đường số 19, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân phát hiện nhiều trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, qua kiểm tra đã bàn giao 63 trường hợp nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy cho Công an phường Bình Trị Đông B xác minh và lập hồ sơ theo quy định.

4. Công tác quản lý, xử lý người nghiện

Thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2020, các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác lập hồ sơ để tổ chức cai nghiện ma túy, rà soát quản lý số đối tượng hồi gia, tái hòa nhập cộng đồng; gọi hỏi răn đe nhiều lượt đối tượng sưu tra, nghiện hút và các đối tượng sau cai nghiện chưa có việc làm ổn định, chủ động phòng ngừa không để phạm tội, tái nghiện, bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào các hoạt động gây mất trật tự trên địa bàn Thành phố, cụ thể: Các địa phương đã tiếp nhận 101 trường hợp tự nguyện tham gia cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng; 505 người tự nguyện vào các cơ sở cai nghiện ma túy để cai nghiện; 69 người tham gia điều trị Methadone, đến nay tổng số người tham gia điều trị toàn thành phố là 4.974 người; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn đã ban hành 883 quyết định đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào các Cơ sở xã hội để quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý; Tòa án nhân dân các quận, huyện đã quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 806 trường hợp.

III. Nhận xét, đánh giá

Thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6, cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương, đồng loạt mở đợt tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân ý thức về tác hại của ma túy và tạo được phong trào phòng ngừa, đấu tranh phòng chống ma túy trong từng cơ quan, đơn vị, từng địa bàn phường, xã, khu phố phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống ma túy. Việc tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã, thị trấn thu hút đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình tham gia. Khám phá nhiều chuyên án, vụ án về ma túy với số lượng ma túy lớn. Bên cạnh đó, các phiên tòa lưu động xét xử tại địa bàn dân cư, công khai các vụ án liên quan đến tệ nạn ma túy... là một trong những hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động được các địa phương áp dụng thường xuyên hơn, đã góp phần hạn chế tác hại cho xã hội và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Tuy nhiên, tình hình hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn diễn biến rất phức tạp, Thành phố vừa là địa bàn tiêu thụ vừa là địa bàn mà các đối tượng lợi dụng để trung chuyển ma túy đi các nước khác; các đối tượng mua bán, vận chuyển cùng lúc nhiều loại ma túy với phương thức thủ đoạn tội phạm ngày càng tinh vi, kết thành băng nhóm hoạt động liều lĩnh, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.

Nhiều loại hình tụ điểm vui chơi, giải trí tập trung rất đông thanh, thiếu niên, rất dễ xảy ra các tệ nạn xã hội trong đó cả ma túy, trong khi công tác quản lý, kiểm tra, giám sát còn hạn chế; số đối tượng được đặc xá, tù tha, đối tượng hồi gia chưa có việc làm ổn định tiếp tục tái phạm, tái nghiện; số đối tượng trốn trường, trốn trại và nhất là đối tượng có tiền án, tiền sự từ các tỉnh, thành phố khác theo dòng nhập cư đến ẩn nấp và lén lút hoạt động tại thành phố gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý và giúp đỡ đối tượng hồi gia sau cai nghiện.

Vẫn còn một bộ phận nhân dân do tâm lý ngán ngại, sợ trả thù nên thụ động trong tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy. Do nhận thức, hoàn cảnh gia đình, trình độ văn hóa của một bộ phận dân cư, nhất là thanh thiếu niên tiêm nhiễm lối sống đua đòi hưởng thụ dẫn đến nghiện ngập, vi phạm pháp luật, đặc biệt là phạm tội về ma túy. Trong khi đó sự quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng tại địa phương và gia đình, nhà trường có lúc có nơi còn lỏng lẻo, chưa thường xuyên, kịp thời.

Công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn như: gia đình người nghiện không tự giác khai báo tình trạng nghiện của người thân, không đăng ký các hình thức cai nghiện; cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng còn nhiều hạn chế, công tác phối hợp của các đơn vị có liên quan trong công tác quản lý, giáo dục người nghiện ma túy chưa được quan tâm đúng mức; môi trường cộng đồng ở Thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều phức tạp, không đảm bảo tốt các điều kiện thuận lợi để người nghiện ngưng tiếp xúc, ngưng sử dụng ma túy và tiến đến cai nghiện thành công.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền phát động phong trào toàn dân phòng chống ma túy của các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp ở một số nơi còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu, chưa thường xuyên, liên tục.

Trên đây là báo cáo về công tác tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động phòng chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6” năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng CP;
- Bộ Công an, Bộ LĐTBXH;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Cục PCTNXH;
- Các Sở, ngành liên quan;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- P. NCPC, VX;
- Lưu: VT (NCPC-ThL)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Minh Châu