Hệ thống pháp luật
You do not have permission to view this directory or page.
THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án số 05/2023/HC-PT ngày 01/04/2023 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh

  • Số bản án: 05/2023/HC-PT
  • Quan hệ pháp luật: QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…
  • Cấp xét xử: Phúc thẩm
  • Ngày tuyên án: 01/04/2023
  • Loại vụ/việc: Hành chính
  • Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
  • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Không chấp nhận kháng cáo của bà Tạ Thị Hồng T, giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm số: 1367/2022/HC-ST ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh về khiếu kiện quyết định hành chính và hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đa
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN