Hệ thống pháp luật
THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án số 03/2023/DS-GĐT ngày 01/04/2023 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng về tranh chấp quyền sử dụng đất

  • Số bản án: 03/2023/DS-GĐT
  • Quan hệ pháp luật: Tranh chấp quyền sử dụng đất
  • Cấp xét xử: Giám đốc thẩm
  • Ngày ban hành: 01/04/2023
  • Loại vụ/việc: Dân sự
  • Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
  • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Tranh chấp quyền sử dụng đất
Tải về bản án