Hệ thống pháp luật
THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án số 02/2023/HS-ST ngày 01/04/2023 của TAND huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

  • Số bản án: 02/2023/HS-ST
  • Quan hệ pháp luật:
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 01/04/2023
  • Loại vụ/việc: Hình sự
  • Tòa án xét xử: TAND huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
  • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Hà Văn Sáng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN