Hệ thống pháp luật
THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án số 02/2023/HC-PT ngày 01/04/2023 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh

  • Số bản án: 02/2023/HC-PT
  • Quan hệ pháp luật: QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…
  • Cấp xét xử: Phúc thẩm
  • Ngày tuyên án: 01/04/2023
  • Loại vụ/việc: Hành chính
  • Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
  • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: bà Ngô Kim Ph khởi kiện yêu cầu: - Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 245QSDĐ/49 do Ủy ban nhân dân huyện Nh (nay là Ủy ban nhân dân Quận 7) cấp cho ông Nguyễn Trí H ngày 30/12/1994 được cập nhật biến động thu hồi một phần diện tích 130m2 ngày 07/4/2000 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00074/1B/QSDĐ/1561/UB cấp cho ông Nguyễn Trí H ngày 08/6/2000. - Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 04389 do Ủy ban ...
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN