Hệ thống pháp luật

Xử phạt hành vi tung tin giả về Covid 19 trên mạng xã hội

Ngày đăng: 27/08/2020 lúc 16:33:44
Hành vi tung tin giả về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội bị xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101 và Khoản 3 Điều 4 NĐ 15/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Xử phạt hành vi tung tin giả về Covid 19 trên mạng xã hội

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam