Xóa tên Đảng viên và kết nạp lại Đảng viên

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL32913

Câu hỏi:

Xin luật sư giúp. Tôi là đảng viên chính thức, năm 2010 tôi vi phạm kỷ luật và bị kỷ luật hình thức cảnh cáo. Đến năm 2012 vì tôi đi xin việc làm nhưng không báo cáo chi bộ, đến khi tôi về tôi có xin giấy xác nhận của công ty và gửi báo cáo bí thư chi bộ, ngay ngày hôm sau họp chi bộ tôi ở nhà nhưng tôi không được báo họp và tôi nhận được thông tin tôi bị xóa tên khỏi đảng vì 03 tháng không đóng đảng phí. Vậy tôi bị xóa tên khỏi đảng có đúng theo quy định Điều lệ đảng không và giờ tôi có được kết nạp lại đảng không? Xin cảm ơn.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Quy định 29-QĐ/TW

– Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam 2011

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ Điều 8 Quy định 29-QĐ/TW quy định Xóa tên đảng viên và giải quyết khiếu nại về xóa tên đảng viên như sau:

Chi bộ xem xét, đề nghị cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên đối với các trường hợp sau: đảng viên bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự hủy thẻ đảng viên; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhưng sau thời gian 12 tháng phấn đấu không tiến bộ; đảng viên hai năm liền vi phạm tư cách đảng viên; đảng viên không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.

8.2- Giải quyết khiếu nại về xóa tên đảng viên

a) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định xóa tên, đảng viên có quyền khiếu nại với cấp ủy cấp trên cho đến Ban Bí thư Trung ương Đảng.

b) Cơ quan tổ chức của cấp ủy có trách nhiệm nghiên cứu giúp cấp ủy giải quyết khiếu nại. Thời hạn giải quyết khiếu nại được quy định như sau: không quá 90 ngày làm việc đối với cấp tỉnh, huyện và tương đương; không quá 180 ngày làm việc đối với cấp Trung ương, kể từ ngày nhận được khiếu nại.

c) Không giải quyết những trường hợp khiếu nại sau đây: Quá thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày đảng viên nhận được quyết định xóa tên; đã được cấp có thẩm quyền cao nhất xem xét, kết luận; cá nhân hoặc tập thể khiếu nại hộ; khiếu nại khi chưa có quyết định xóa tên của cấp ủy đảng có thẩm quyền.

d) Việc giải quyết khiếu nại về xóa tên đối với đảng viên ở ngoài nước có quy định riêng.”

Như vậy, theo quy định trên, thì một trong những trường hợp xóa tên đảng viên là Đảng viên không tham gia sinh hoạt hoặc không đóng đảng phí trong thời hạn 03 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng.

Trường hợp của bạn vào năm 2012 đi xin việc làm nhưng không báo cáo với Chi bộ, nếu bạn bỏ sinh hoạt hoặc không đóng tiền Đảng phí 03 tháng trong năm thì bạn sẽ bị xóa tên Đảng viên. Khi xem xét việc xóa tên Đảng viên thì Chi bộ và cấp ủy có thẩm quyền sẽ xem xét lý do bạn đưa ra để xác minh đây có phải là ký do chính đáng hay không? 

Về việc kết nạp lại Đảng viên: Mục 9 Quy định số 45-QĐ/TW quy định về việc kết nạp lại Đảng viên như sau:

"9.1- Người được xét kết nạp lại vào Đảng phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có đủ điều kiện và tiêu chuẩn của người vào Đảng quy định tại Điều 1 Điều lệ Đảng.

b) Ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng (riêng người bị án hình sự ở mức ít nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ khi được xoá án tích), làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng; phải được ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp uỷ có thẩm quyền (huyện uỷ và tương đương) xem xét, quyết định.

c) Thực hiện đúng các thủ tục nêu ở các khoản 1, 2, 3 Điều 4 Điều lệ Đảng.

9.2- Đối tượng không xem xét kết nạp lại.

Không xem xét, kết nạp lại những người trước đây ra khỏi Đảng vì lý do: Vi phạm lịch sử chính trị và chính trị hiện nay theo quy định của Bộ Chính trị; tự bỏ sinh hoạt đảng; làm đơn xin ra Đảng (trừ trường hợp vì lý do gia đình đặc biệt khó khăn); gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng; bị phạt tù vì tội tham nhũng; bị án hình sự từ mức nghiêm trọng trở lên.

9.3- Chỉ kết nạp lại một lần.

9.4- Những đảng viên được kết nạp lại phải trải qua thời gian dự bị.”

Để được kết nạp lại Đảng thì bạn phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định tại Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam 2011, có ít nhất 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng; làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng và được cấp có thẩm quyền đồng ý. 

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam