Hệ thống pháp luật

xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể

"xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể" được hiểu như sau:

Là việc thực hiện các kỹ thuật chuyên môn nhằm xác định chất ma túy trong cơ thể thông qua mẫu nước tiểu, mẫu máu hoặc các mẫu vật khác của cơ thể người.(Theo khoản 11 Điều 2 Luật Phòng, chống ma túy 2021)