Xác định trình độ lý luận chính trị

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL32576

Câu hỏi:

Hiện nay tôi đã tốt nghiệp lớp đại học tại chức chuyên ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Vậy tôi có phải học Lớp Trung cấp chính trị nữa không? Trính độ chính trị của tôi hiện nay là trình độ gì? Xin luật sư giải đáp giúp tôi. ?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

– Căn cứ Quyết định số 12/QĐ/TC-TTVH quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị như sau:

"1. Đối tượng được công nhận có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

* Những người có bằng đại học chính trị, đại học chuyên ngành Mác-Lênin (Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Chính trị học, Lịch sử Đảng), đại học chuyên ngành Tư tưởng – Văn hoá, đại học chuyên ngành Tổ chức.

* Những người đã tốt nghiệp chương trình đào tạo cán bộ cấp chiến thuật – chiến dịch nhóm ngành Khoa học – xã hội và Nhân văn, Quản lý – Chỉ huy quân sự (Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị – Quân sự, Học viện Lục quân, Học viện Khoa học quân sự).

* Những người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, tiến sĩ khoa học chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh."

Như vậy, bạn đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng vào chính quyền Nhà nước thì theo Quyết định số 12/QĐ/TC-TTVH bạn được công nhận có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Tuy nhiên Quyết định số 12/QĐ/TC-TTVH đã hết hiệu lực kể từ ngày 26/09/2009. Trong trường hợp này để xác định và chứng nhận trình độ lý luận chính trị của bản thân bạn cần phải làm thủ tục xác định trình độ lý luận chính trị theo Quyết định 256/QĐ-TW về việc xác định tình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại học viện chính trị – hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

– Căn cứ Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW hướng dẫn về việc xác nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị như sau:

"1. Căn cứ và thẩm quyền xác định

– Lấy Chương trình sơ cấp lý luận chính trị theo Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình Sơ cấp lý luận chính trị làm căn cứ để xác định trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị; Chương trình yêu cầu được xác định phải là các chương trình giáo dục lý luận chính trị do các cơ quan có thẩm quyền về giáo dục và đạo tạo của Đảng và Nhà nước thực hiện.

– Chương trình lý luận chính trị mà người có nhu cầu xác nhận đã học được tính tương đương Sơ cấp lý luận chính trị khi có ít nhất 80% số tiết lên lớp và 3/4 nội dung của chương trình tương đương với Chương trình được lấy làm căn cứ để xác định. Nếu chương trình đề nghị xác nhận chưa bảo đảm về thời lượng hay nội dung thì Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện có thể tổ chức lớp bồi dưỡng cho đủ yêu cầu.

– Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tổ chức xác định và cấp giấy xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị cho người yêu cầu. Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và thẩm định việc xác nhận để bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời…

2. Quy trình, thủ tục tiến hành xác định và cấp giấy xác nhận

– Người có nhu cầu xác nhận trình độ lý luận chính trị phải có hồ sơ đề nghị gồm: Đơn đề nghị xác định trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị; các văn bằng, chứng chỉ; bảng điểm (bản gốc hoặc bản sao có công chứng) chương trình lý luận chính trị đã được học; công văn đề nghị của cơ quan, chính quyền, đơn vị công tác.

– Căn cứ công văn đề nghị, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tổ chức xác định trình độ lý luận chính trị cho người có nhu cầu.

3. Giấy xác nhận

– Giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị có giá trị theo quy định tại Điều 5 Quyết định 256/QĐ-TW ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X);

– Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc tổ chức in theo mẫu chung do Ban Tuyên giáo Trung ương quy định (kèm theo)."

Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn làm thủ tục tiến hành xác định và cấp giấy chứng nhận trình độ lý luận chính trị theo quy định tại Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW  nêu trên.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam