Xác định quê quán của mỗi cá nhân

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL33351

Câu hỏi:

Bố tôi có nguyên quán ở Đông Hưng, Thái Bình nhưng HKTT ở phường Nguyễn Phúc, TP Yên Bái. Tôi sinh ra ở Yên Bái và cũng có nguyên quán là ở Thái Bình. Năm 2010 tôi lập gia đình và chuyển khẩu về Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang, nguyên quán vẫn là Thái Bình. Đầu năm 2016 bố chồng tôi làm lại sổ hộ khẩu và ghi quê quán của tôi ở phường Trần Phú, Tp Yên Bái là đúng hay sai? ( Thực tế TP Yên Bái không có phường Trần Phú) khi tôi bảo làm như thế là không khớp với mọi giấy tờ của tôi từ trước đó thì bố chồng tôi bảo tôi sinh ra ở đâu và HKTT trước khi chuyển đến ở đâu thì đấy là quê quán. Vậy tôi xin hỏi bố chồng tôi nói thế đúng hay sai? nếu sai thì tôi phải làm lại và thủ tục như thế nào? ?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

 Luật hộ tịch 2014

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP

Luật cư trú 2006

2. Nội dung tư vấn

– Căn cứ vào Khoản 8 Điều 4 Luật hộ tịch 2014 quy định về quê quán như sau:

". Quê quán của cá nhân được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ theo thỏa thuận của cha, mẹ hoặc theo tập quán được ghi trong tờ khai khi đăng ký khai sinh."

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 Luật hộ tịch 2014 nêu trên thì quê quán của cá nhân được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ theo thỏa thuận của cha, mẹ hoặc theo tập quán được ghi trong tờ khai khi đăng ký khai sinh. Thông thường, trong thực tiễn, quê quán của một người được xác định theo quê quán của người cha, nếu không xác đinh được cha thì quê quán xác định theo quê quán của mẹ.

– Căn cứ vào khoản 2 Điều 6 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch như sau:

". Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó."

– Trong trường hợp của bạn, mọi hồ sơ, giấy tờ của bạn phải phù hợp với nội dung khai trong Giấy khai sinh. Nếu trong giấy khai sinh của bạn có ghi nguyên quán là Đông Hưng, Thái Bình thì mọi giấy tờ khác khai theo nguyên quán này. 

– Hơn nữa, trong sổ hộ khẩu của bạn khai nguyên quán là phường Trần Phú, thành phố Yên Bái mà trên thực tế tại thành phố Yên Bái không có phường Trần Phú như bạn nói thì bạn cần phải làm thủ tục sửa đổi nguyên quán trên sổ hộ khẩu theo nguyên quán ghi trên giấy khai sinh để tránh các vấn đề gặp phải khi làm các thủ tục giấy tờ khác sau này.

"Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc quyết định đ­ược phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu."

– Theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật cư trú 2006 nêu trên, bạn có thể là thủ tục điều chỉnh thông tin trên sổ hộ khẩu, trong đó thủ tục bao gồm sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc quyết định được phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam