Viên chức chuyên ngành lưu trữ có bằng đại học có được chuyển ngạch không?

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL37570

Câu hỏi:

Cho tôi hỏi về chuyển ngạch viên chức. Hiện nay tôi đang giữ ngạch lưu trữ viên trung cấp mã ngạch 02.015 (năm 2012 được bổ nhiệm vào ngạch này) nhưng hiện nay tôi có bằng đại học với chuyên ngành kế toán thì có được chuyển ngạch sang bằng đại học không? Xin luật gia tư vấn cho tôi!

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật viên chức 2010;

– Nghị định 29/2012/NĐ-CP

– Thông tư 12/2012/TT-BNV;

– Thông tư 13/2014/TT-BNV.

Bạn trình bày bạn đang giữ ngạch lưu trữ viên trung cấp mã ngạch 02.015 (năm 2012 được bổ nhiệm vào ngạch này). Theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Thông tư 13/2014/TT-BNV thì mã ngạch 02.015 đã bị bãi bỏ. Và hiện tại mã số của lưu trữ viên trung cấp (hạng IV) là  V.01.02.03. Hiện nay bạn có bằng đại học với chuyên ngành kế toán. Trong trường hợp này bạn có bằng đại học bạn có thể được hưởng lương theo bằng đại học nếu bạn có đủ điều kiện theo quy định. Cụ thể:

Theo quy định tại điểm b, Khoản 1 Điều 29 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, khi thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng ngành, lĩnh vực phải thực hiện thông qua việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Đồng thời, Điều 9 Thông tư 12/2012/TT-BNV có quy định tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp như sau:

– Một, đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu;

– Hai, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;

– Ba, có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực;

– Bốn, đáp ứng các yêu cầu khác do Bộ quản lý viên chức chuyên ngành quy định.

 

Ngoài ra, theo khoản 2, Điều 5, Thông tư 13/2014/TT-BNV về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Lưu trữ viên (hạng III) – Mã số: V.01.02.02 gồm:

"a) Tốt nghiệp từ cao đẳng chuyên ngành văn thư, lưu trữ trở lên; nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành lưu trữ;

b) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin."

Trường hợp của bạn có bằng đại học nhưng với chuyên ngành kế toán thì bạn phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành lưu trữ thì bạn mới đáp ứng một trong những tiêu chuẩn của ngành Lưu trữ viên. Khi bạn đáp ứng được các điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp nêu trên, bạn phải được thông qua kỳ thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch do ủy ban thành phố tổ chức, với điều kiện bạn được cơ quan, đơn vị sử dụng bố trí đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với trình độ đào tạo và đáp ứng các yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch đăng ký dự thi.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam