Ủy quyền giải quyết việc chấm dứt hợp đồng lao động với cơ quan

Ngày gửi: 20/08/2020 lúc 09:48:13

Mã số câu hỏi: LD169

Câu hỏi:

Tôi được cử đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Nay tôi xin nghỉ việc theo hình thức đơn phương chấm dứt HĐLĐ. Sau thời hạn 45 ngày, tôi có thể ủy quyền cho một người bạn của tôi đứng ra thương thảo chuyện bồi thường và các chế độ khác của tôi với cơ quan tôi được không? Nghĩa vụ bồi thường sẽ do tôi đảm trách. Tôi cần có giấy tờ gì để bạn tôi có thể thay mặt tôi giải quyết với cơ quan tôi hiện nay.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Điều 142 Bộ luật dân sự 2005 quy định đại diện theo ủy quyền như sau: Đại diện theo uỷ quyền là đại diện được xác lập theo sự uỷ quyền giữa người đại diện và người được đại diện. Về hình thức uỷ quyền do các bên thoả thuận, trừ trường hợp pháp luật quy định việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản.

Như vậy, nếu bạn không trực tiếp giải quyết chế độ thôi việc với cơ quan thì bạn có thể ủy quyền cho 01 người khác thay mặt bạn thực hiện.

Theo quy định tại Điều 143 Bộ luật dân sự 2005 thì người đại diện theo ủy quyền cần đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có thể uỷ quyền cho người khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

- Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo uỷ quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện.

Ngoài ra những cá nhân không được đại diện theo quỷ quyền, theo quy định tại Điểu 73, Điều 75 Bộ luật tố tụng dân sự 2004 nếu đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng.

Căn cứ Điều 144 Bộ luật dân sự 2005 quy định phạm vi đại diện như sau:

- Phạm vi đại diện theo uỷ quyền được xác lập theo sự uỷ quyền.

- Người đại diện chỉ được thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện.

- Người đại diện phải thông báo cho người thứ ba trong giao dịch dân sự biết về phạm vi đại diện của mình.

- Người đại diện không được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Như vậy, bạn có thể ủy quyền cho một người khác đại diện cho bạn thương thảo về vấn đề bồi thường và chế độ thôi việc của bạn, nếu người bạn này đáp ứng đủ các điều kiện về đại diện theo ủy quyền như trên. Bạn và người bạn này nên làm hợp đồng ủy quyền có công chứng, trong đó hai bên nên quy định rõ phạm vi ủy quyền về công việc cần thực hiện.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam