Tư vấn về việc chi trả phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL37574

Câu hỏi:

Luật sư có thể cho em hỏi câu hỏi như sau: hiện tại em là giáo viên trung học cơ sở, nhưng giảng dạy tại trường hai cấp học là tiểu học và trung học cơ sở, hiện tại số tiết dạy tiểu học của em hơn 1/2 số tiết quy định. Vậy có thể cho em hỏi em sẽ nhận phụ cấp là 50% đứng lớp như tiểu học, hay 35% như trung học cơ sở ạ?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT

– Quyết định 244/2005/QĐ-TTG

– Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT có quy định về định mức tiết dạy như sau:

" Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết"

Theo quy định của Quyết định 244/2005/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC thì việc chi trả phụ cấp ưu đãi nhà giáo được áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập hoặc nhà giáo thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm và cán bộ quản lý thuộc diện biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập trực tiếp giảng dạy đủ số giờ quy định; Khoản phụ cấp ưu đãi được trả cùng kỳ trả lương, không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội và do nguồn thu của đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập. 

Theo như thông tin bạn cung cấp bạn là giáo viên trường trung học cơ sở, nhưng đang giảng dạy tại trường hai cấp nên hiện tại bạn đang có số tiết dạy tiểu học cao hơn 1/2 số tiết quy định thì bạn sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi được quy định tại Quyết định 244/2005/ QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy cơ sở giáo dục đào tạo như sau:

+ Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị xã; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

+ Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã; các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa

+ Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa

Đối chiếu theo quy định trên vào trường hợp của bạn, bạn là giáo viên trường trung học cơ sở, thuộc biên chế trả lương của trường trung học cơ sở nhưng lại trực tiếp giảng dạy tại trường tiểu học và trường trung học cơ sở. Theo quy định của Quyết định 244/2005/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC thì việc chi trả phụ cấp ưu đãi giáo dục của bạn sẽ được áp dụng là 35% dành cho giáo viên trung học cơ sở. 

Khi đã xác định được mức phụ cấp mình được hưởng thì cách tính mức hưởng phụ cấp được tính theo Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC như sau:

"Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng = Mức lương tối thiểu chung x [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi".

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam