Tư vấn về hóa đơn bị mất?

Ngày gửi: 20/08/2020 lúc 09:48:13

Mã số: KT107

Câu hỏi:

Xin chào Luật sư, vừa qua em có in 5 cuốn hóa đơn đỏ nhưng chỉ xuất hành 2 cuốn hóa đơn 1 và 2, trong quá trình xuất hóa đơn em viết hết cuốn thứ 1 xong thì em lại xuất nhầm qua cuốn số 5 chưa phát hành, em xuất được khoảng 12 tờ hóa đơn của cuốn số 5 thì mới nhận ra là sai. Sau khi em thu hồi hết hóa đơn để xuất thì chỉ còn duy nhất một tờ bị mất không thu hồi được, hóa đơn xuất rồi nhưng em vẫn chưa giải trình với thuế.
Vậy mong luật sư tư vấn giúp em phải làm thế nào? Em xin cảm ơn!

Câu trả lời tham khảo:

Gửi yêu cầu tư vấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM