Tư vấn sửa Báo cáo tài chính

Ngày gửi: 20/08/2020 lúc 09:48:13

Mã số: KT133

Câu hỏi:

Năm 2014, thanh tra thuế có thanh tra doanh nghiệp tôi, kỳ thanh tra là từ năm 2011 - 2013. khi thanh tra có một số phát sinh sau: 1.Năm 2011 a, -Thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ kỳ trước giảm 8.963.755 do DN chưa điều chỉnh theo BB TT\
Thuế GTGT đầu vào phát sinh giảm 1.850.000 do kê khai cao hơn thực tế và HĐ không hợp lệ; -Thuế GTGT phát sinh phải nộp trong kỳ tăng 10.813.755
b, KQHĐKD: - Giá vốn hàng bán giảm 43.499.382 do tập hợp chi phí không hợp lệ; - thuế TNDN phải nộp trong kỳ tăng 10.874.846 do các nguyên nhân trên
2. Năm 2012 a - Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ giảm 84.033.433 do: + Giảm 72.456.850 thuế GTGT do tập hợp chi phí vượt định mức + Giảm 11.576.583 do DN kê khai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của các HĐ có giá trị trên 20 triệu chưa thanh toán qua ngân hàng.
b, KQHDKD : Giá vốn hàng bán giảm do : - giảm 99.349.816 do vượt định mức chi phí; Tăng 11.576.823 thuế GTGT đầu vào không đủ điều kiện khấu trừ; chi phí khác giảm 14.358.564 do hạch toán nhầm chi phí. Thuế TNDN trong kỳ tăng 6.913.196 do các nguyên nhân trên
Vậy tôi muốn hỏi, với những lỗi sai như vậy, tôi phải sửa Báo cáo tài chính như thế nào?
Tôi xin chân thành cảm ơn !

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Điều 125, thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về việc sửa chữa sổ kế toán như sau:

1. Khi phát hiện sổ kế toán của kỳ báo cáo có sai sót thì phải sửa chữa bằng phương pháp phù hợp với quy định của Luật kế toán.

2. Trường hợp phát hiện sai sót trong các kỳ trước, doanh nghiệp phải điều chỉnh hồi tố theo quy định của chuẩn mực kế toán “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót”.

Điều 26, Luật kế toán 2003 quy định về việc sửa chữa sổ kế tóa như sau:

1. Khi phát hiện sổ kế toán ghi bằng tay có sai sót thì không được tẩy xóa làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong ba phương pháp sau:

a) Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;

b) Ghi số âm bằng cách ghi lại số sai bằng mực đỏ hoặc ghi lại số sai trong dấu ngoặc đơn, sau đó ghi lại số đúng và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;

c) Ghi bổ sung bằng cách lập "chứng từ ghi sổ bổ sung" và ghi thêm số chênh lệch thiếu cho đủ.

2. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đó.

3. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót và ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót.

4. Sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng máy vi tính:

a) Trường hợp phát hiện sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán của năm đó trên máy vi tính;

b) Trường hợp phát hiện sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót trên máy vi tính và ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót;

c) Sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng máy vi tính được thực hiện theo phương pháp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều này"

Trong trường hợp của bạn, cơ quan thuế đã kiểm tra và chỉ ra các lỗi sai sót cụ thể, bởi vậy, căn cứ vào các quy định trên bạn cần có sự sửa chữa cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Sau khi sửa chữa sổ sách kế toán thì công ty bạn thực hiện sửa chữa sai sót trên báo cáo tài chính theo sổ kế toán.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

Lưu ý: Nội dung tư vấn của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy vào từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách hay quy định mới của pháp luật.

Gửi yêu cầu tư vấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM