Hệ thống pháp luật

Từ sau 30/3/2025, nhà ở kết hợp kinh doanh sẽ bị dừng hoạt động nếu không có giải pháp PCCC

Ngày đăng: 25/06/2024 lúc 20:13:06

Dựa trên thực tế tình hình cháy nổ đang diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu sửa đổi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCCC với chung cư mini, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà ở cho thuê trọ. Bộ trưởng Bộ Công an cần nghiên cứu, bổ sung quy định cụ thể trong dự án Luật PCCC & CNCH về điều kiện an toàn PCCC với nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh.

Cụ thể, từ nay đến 30/3/2025, chủ các nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini) cho thuê phải ký cam kết và có lộ trình thực hiện các giải pháp tăng cường PCCC. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành có trách nhiệm yêu cầu người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình cam kết, có lộ trình thực hiện giải pháp PCCC. Sau ngày nêu trên, cơ sở và gia đình nào không thực hiện sẽ bị dừng hoạt động.

Các địa phương cần phải đẩy mạnh kiểm tra để có biện pháp xử lý các bất cập trong PCCC với chung cư mini, nhà riêng lẻ kết hợp kinh doanh; quy hoạch PCCC gắn với quy hoạch ngành, xây dựng mạng lưới giao thông, cấp nước đáp ứng cho công tác chữa cháy, cứu nạn.

Công an địa phương có trách nhiệm rà soát, phân tích mức độ nguy hiểm với nhà chung cư mini, nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh để tham mưu biện pháp phòng ngừa cháy nổ phù hợp. Bộ trưởng Xây dựng nghiên cứu, công bố tài liệu kỹ thuật hướng dẫn giải pháp tăng cường điều kiện an toàn PCCC đối với chung cư mini, nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh, hoàn thành trước ngày 15/7.